Računovodstvo

Računovodstvo

Upravljajte financijama na efikasan način sa adekvatnim ERP rješenjem

Softver za upravljanje računovodstvom ključna je komponenta za svaku vrstu djelatnosti: omogućuje vam praćenje novčanog toka, ispunjavanje poreznih obveza i optimizaciju profitabilnosti zahvaljujuući upravljanju dolaznim i odlaznim novcem.

Tu su i razne funkcije koje uključuju imovinu, leasing i hipotekarne kredite, uz temeljne funkcije za one koji rade s inozemstvom, kao što je automatizirano sastavljanje Intrastat lista i druge porezne komunikacije vezane uz razmjene sa stranim ugovornim stranama. Područje uključuje sve funkcionalnosti koje su potrebne za vođenje računovodstvenih evidencija, pripremu financijskih izvještaja i ispunjavanje oporezivanja koje obično izravno upravlja tvrtka.

Fluentis se kontinuirano ažurira kako bi se prilagodio najnovijim regulatornim promjenama i obvezama.

U Fluentis ERP-u modul Računovodstva povezan je i s ostalim modulima:

U Fluentis ERP-u, područje posvećeno računovodstvu u potpunosti je integrirano s financijama, pasivnim i aktivnim ciklusom i kontrolom upravljanja.

Moduli ciklusa nabave i prodaje omogućuju vam da automatski kreirate računovodstvene unose, izravno iz ulaznih i prodajnih faktura.

Područjem računovodstva možete upravljati imovinom, dugovanjima i dospijećima i novčanim tokovima.

MODULI:

Gestione Contabilità Generale icona

Računovodstvo

Modul omogućuje upravljanje cjelokupnim računovodstvom i omogućava automatizaciju različitih faza.

KNJIŽENJA

 • Dostupnost predložaka za knjiženje
 • Upravljanje otvorenim stavkama
 • Automatsko upravljanje tečajnim razlikama za devizne transakcije.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 • Izvodi
 • Bilanca
 • Likvidacija
 • Pdv

IZVODI

Mogućnost ispisa i pregleda izvoda.

OTVORENE STAVKE

 • Zatvaranje otvorenih stavaka
 • Dospijeća
 • Opomene
 • Mogućnost kategorizacije
 • Upravljanje provizijama agenata

KNJIŽENJE TEČAJNIH RAZLIKA

Gestione Contabilità Analitica icona

Financijska
Analitika

RADNI CENTRI

Automatska valorizacija troškovno/profitnih centara i naloga zahvaljujući vezama koje se mogu unaprijed definirati u kontnom planu.

DIMENZIJE ANALIZE

Dimenzije omogućuju definiranje neograničenog broja poslovnih centara koje se mogu koristiti u različite svrhe analize, na primjer: paralelno s glavnim skupom troškovnih centara, koji definira ukupne troškove tvrtke, moguće je definirati paralelno dimenziju, koja uključuje centre posvećene praćenju troškova određene investicije, ili određene podružnice tvrtke.

COST DRIVER

Fleksibilna raspodjela zajedničkih troškova radnim centrima.

IZVJEŠTAJI

Izvještavanje o kretanjima radnih centara te o povezanosti s računovodstvenim kretanjima.

Bilancio in IV Direttiva icona

Bilanca

Vođenje aktive i pasive.

Gestione Contabilità Cespiti

Imovina

Upravljanje imovinom i obračun amortizacije.

SAZNAJ VIŠE

 • Amortizacija
 • Gestione rivalutazioni di legge e stampa del relativo prospetto.
 • Upravljanje ispisima
Gestione Contabilità Intrastat icona

Intrastat

Kreiranje Intrastat popisa.

SAZNAJ VIŠE

Izvoz i slanje dokumenta.

Gestione Contabilità Dichiarazioni fiscali icona

Financijski
Izvještaji

Upravljanje PDV obvezama.

Gestione Contabilità Leasing icona

Leasing

Upravljanje ugovorima o leasingu, planovima amortizacije i podmirenjima.

SAZNAJ VIŠE

 • Unos amortizacijskog plana leasinga i potpuno upravljanje svim podacima, kao što su iznos glavnice, udio kamata, troškovi naplate i upravljanja, otkupna vrijednost..
Gestione Contabilità Mutui passivi icona

Dugovanja

Upravljanje planovima otplate i automatsko knjiženje.

Gestione Contabilità Solleciti icona

Poziv na plaćanje

Praćenje dospjelih potraživanja.

SAZNAJ VIŠE

 • Parametrizacija standardnih tekstova poziva na plaćanje u raznim jezicima.
 • Likvidacije
 • Automatsko stvaranje poziva na plaćanje prema verzijama teksta i klijentu.
 • Ispis poziva na plaćanje.
 • Slanje poziva putem workflow-a.

 

FUNKCIONALNOSTI

 • Kontni plan.
 • Istodobno upravljanje s više tvrtki i poslovnih odjela i jednostavna usporedba podataka.
 • Uvoz računovodstvenih podataka putem Excela pomoću unaprijed definiranih predložaka.
 • Upravljanje PDV-om.
 • Intercompany pristup i upravljanje s više tvrtki.
PROCEDURA ROLL BACK

Sve automatske izrade dokumenata i računovodstvene procedure imaju mogućnost oporavka kako bi se vratilo njihovo prijašnje stanje. Pogodno za ispravljanje grešaka ili za izmjenu već obrađenih podataka.

Želite li saznati više?

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku