Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Integrirani MES Softver

Zatražite informacije
hero MES integrato

Karakteristike MES-a

Informirati proizvodne odjele o aktivnostima koje je potrebno obaviti, uz mogućnost objave detaljnog kratkoročnog plana proizvodnje

Dostupnost informacija potrebnih za izvođenje aktivnosti kao što su upute za rad, redoslijed alata, radionički crteži, specifični zahtjevi kupaca

Prikupiti informacije u stvarnom vremenu o aktivnostima tijekom izgradnje (početak aktivnosti, pauza, kraj aktivnosti, neispravni komadi i nedostaci)

Analiza odjela u pogledu učinkovitosti i kvalitete

Pojednostavljeno sučelje

MES, nezamjenjiv alat za proizvodne tvrtke

U proizvodnom sektoru neophodno je imati podatke u stvarnom vremenu za donošenje ispravnih odluka.
MES softver ili Manufacturing Execution System omogućuje jednostavno i brzo upravljanje aktivnostima proizvodnih odjela, prikupljanje podataka o količinama, vremenu, troškovima proizvodnje u realnom vremenu, te posljedično mjerenje učinkovitosti same proizvodnje. Nadalje, MES pomaže u smanjenju pogrešaka zahvaljujući automatizaciji procesa.

 

Proizvodnja je vrlo složen proces koji uključuje planiranje, kvalitetu, skladište i logistiku.
Zbog toga je važno imati MES koji može pojednostaviti složene procese. MES softver povezan je sa svim drugim poslovnim modulima što omogućuje automatizirano ažuriranje podataka i povezanost odjela.

Prednosti integriranog MES softvera

MES je povezan i s drugim modulima ERP sustava s kojima razmjenjuje mnoštvo informacija.
Povezan je sa planiranjem proizvodnje, MRP-om, skladištem, prodajom, resursima, logistikom, kontrolom upravljanja i kvalitetom.

 

Upravo zbog ovih beskonačnih mogućnosti interakcije s različitim odjelima tvrtke, MES mora biti savršeno integriran proizvod i ukoliko je izvorno integriran predstavlja veliku prednost.

 

Eksterni MES softveri mogu dovesti do sljedećih problema:

Podaci se ne ažuriraju u stvarnom vremenu, već u predefiniranim vremenima;

Dugo vrijeme integracije s ERP sustavom, što rezultira visokim troškovima;

Komunikacijske poteškoće između dobavljača dvaju sustava;

Periodični troškovi ažuriranja na nove verzije ERP-a;

Rizik od nedostupnosti podataka zbog komunikacijskih problema / neočekivanih pogrešaka.

Područja primjene

Izjava o proizvodnji

Procedura prepoznaje svaku radnu stanicu u kojoj se izvode radovi.

Ako je radni centar povezan s njima, automatski će učitati sve faze koje se trenutno obrađuju; u tom trenutku operater će moći izabrati hoće li nastaviti s potvrdom faza ili će unijeti nove.

U proizvodnim okruženjima operateri često slabo poznaju tipkovnice ili rade u uvjetima koji otežavaju njihovu upotrebu.

 

U Fluentis MES-u većina unosa je ubrzano zahvaljujući korištenju barkoda, radi olakšane obrade prikupljenih podataka i pojednostavljenog unošenja više informacija kroz jedno očitavanje.

 

Učitavanje barkoda u MES-u omogućuje operateru dodavanje pojedinačnih faza ili grupa faza, faze cijelog proizvodnog naloga, ili čak učitavanje lotova i/ili serijskih brojeva materijala koji se preuzimaju.

Upravljanje radnim timom

Naznaka sastava tima koji provodi aktivnosti unutar faza.

 

Moguće je da se pojedinačni operateri pridruže ili napuste tim kako bi se stvorila jasna slika o radnom vremenu utrošenom na tu aktivnost. Ukoliko operater ima iskaznicu, očitavanjem barkoda moći će se evidentirati njegov ulazak i izlazak iz tima.

 

Također je moguće aktivirati provjeru putem pečata, čime se može provjeriti stvarna prisutnost operatera koji radi u određenom radnom centru.

 

Osim toga, ako je potrebno, može se osigurati da se operater, prije početka korištenja MES-a, mora registrirati u tom radnom centru unosom korisničkog imena i/ili čak lozinke.

Višefazni radni centri

Za svaki radni centar moguće je postaviti niz parametara kako bi se prilagodio njegov rad, kao što je jednofazni ili višefazni radni centar. Također se može naznačiti maksimalan broj faza koje se mogu izvoditi istovremeno.

 

U slučaju višefaznih centara, također je moguće parametrirati načine na koje će se prijavljene količine i vremena dijeliti:

 

  • U nizu (redoslijed faza);
  • Proporcionalno (vremena i količine pripisuju se pojedinačnim fazama na proporcionalan način);
  • Ručno (operator ručno označava vrijednosti za svaku fazu).

Upravljanje tokovima materijala

Što se tiče istovara materijala tijekom faze proizvodnje, u MES-u se obračun potrošnje izvršava automatski na temelju količine koju treba proizvesti i onoga što je prisutno u sastavnici.

 

U slučajevima kada neki materijali nisu navedeni u sastavnici ili je količina samo indikativna (na primjer ako se to ne može sa sigurnošću definirati zbog zastoja proizvodnog procesa), ili se koriste materijali različiti od onih u sasatvnici, moguće je osigurati da operater sam navede stvarno korištene materijale i količine.

Dostupna dokumentacija

Fluentis ERP ima integrirani DMS, modul za upravljanje dokumentima koji sadržava procedure za katalogiziranje, pohranu i pretraživanje svakog dokumenta jednostavnim klikom, kroz BCR (Bar Code Recognition) funkcionalnost, koja daje mogućnost prepoznavanja dokumenta na temelju unesenog crtičnog koda.

 

Ove se prednosti također odražavaju unutar MES-a, gdje proizvodni operateri mogu pregledavati sve dokumente povezane s artiklom, narudžbom kupca, radnim nalogom i proizvodnim nalogom.

 

Moguće je priložiti dokumente također putem drag & drop.

 

Nadalje, putem uputa za rukovanje moguće je operateru pružiti niz uputa koje nisu samo opisne, već i popraćene slikama, čineći sve dokumente povezane s pojedinim fazama radnog ciklusa, čime se daje mogućnost pregledavanja uputa, tehničkih crteža, dijagrama montaže itd. kao i videozapise koji će im omogućiti da svoj posao obavljaju preciznije i točnije.

Personalizacija funkcionalnosti i izgleda

Fluentis MES nudi korisniku mogućnost prilagodbe funkcionalnosti i izgleda; ove su prilagodbe na razini individualnog radnog centra; stoga svaki resurs može imati personalizirani pregled ovisno o potrebama.

Upravljanje Kvalitetom

U Fluentis MES-u, upravljanje kvalitetom izvorno je integrirano kao modul.

MES ima vodeću ulogu u procesima kontrole kvalitete.

 

Može upravljati i detektirati stalne aktivnosti praćenja proizvodnog procesa, upravljati i detektirati završne analize i aktivnosti testiranja.

 

Otkriti odstupanja koja mogu utjecati na kvalitetu proizvedenog.

 

U slučaju problema, modul Kvalitete omogućuje sljedivosti i praćenje uključenog proizvodnog lota.

Praćenje glavnih proizvodnih KPI-jeva

Implementacija MES softvera također olakšava prikupljanje informacija koje određuju performanse i jamče kontrolu nad objektivnim pokazateljima koji mjere performanse proizvodnog pogona u kvantitativnom smislu.

 

Fluentis MES-om moguće je pratiti napredak glavnih proizvodnih KPI-jeva kao što su OEE (eng. Overall Equipment Effectiveness) što je indeks za mjerenje performansi stroja u smislu dostupnosti, učinkovitosti i kvalitete .

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija