Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Prehrambeni sektor

ERP rješenja za sektor hrane i pića

Fluentis ERP: isprobajte besplatno
Zatražite informacije

ERP za prehrambeni sektor

Prehrambeni sektor zahtjeva sljedivost upotrebe različitih sirovina počevši od njihovog ulaska u skladište, kontrole i praćenja povezanih procesa obrade do prodaje krajnji kupcima. Osim toga, tvrtkama je bitno upravljati i nizom drugih procesa – proizvodnja, logistika, komercijala, kvaliteta, kontrola upravljanja i skladište.

 

Fluentis ERP nudi potpunu podršku u upravljanju kvarljivom robom, omogućujući precizno praćenje rokova trajanja, raspoloživih količina i uvjeta skladištenja proizvoda. To omogućuje tvrtkama da smanje otpad.

 

Sljedivost će osigurati da svaki proizvod bude ispravno identificiran i sljediv, kako unutar tvrtke tako i kroz distributivni lanac. Fluentis ERP omogućuje precizno praćenje proizvodnih lotova i zaliha radi postizanja veće kvalitete.

 

Fluentis ERP je pogotovo koristan za tvrtke s više lokacija ili prodajnih mjesta jer nudi centralizirani pregled zaliha i operacija. To pospješuje komunikaciju između različitih odjela i osigurava bolje planiranje resursa tvrtke.

Make to stock i Make to Order

Fluentis ERP cjelovito je rješenje cjelovito je rješenje koje nudi jednostavne konfiguracije zahvaljujući fleksibilnoj parametrizaciji.
Zbog toga se lako prilagođava malim, srednjim i velikim tvrtkama kako bi se postikle visoke razine učinkovitosti u proizvodnji i u drugim odjelima.
 

EDI (Electronic Data Interchange) predstavlja ključni aspekt za optimizaciju i automatizaciju komunikacije između uključenih strana (kupaca i dobavljača) u lancu opskrbe.
EDI je standardizirani sustav za elektroničku razmjenu poslovnih dokumenata, kao što su narudžbe, prodajni cjenici, fakture i drugi povezani dokumenti. U Fluentisu je kroz obradu standardnih XML datoteka moguće ostvariti integraciju s pružateljima koji obrađuju datoteke u EDI formatu.
Povezanost ERP i EDI-a osigurava:

Automatizacija procesa: automatizacija prijenosa i obrade komercijalnih dokumenata između različitih tvrtki uključenih u opskrbnom lancu, smanjenje ručne intervencije i pogrešaka pri unosu podataka te poboljšanje učinkovitosti;

Brzina i pravovremenost: slanje i primanje dokumenata, brže vrijeme obrade narudžbi i smanjenje zakašnjelih isporuka;

Sljedivost: praćenje statusa narudžbi, pošiljaka i faktura u stvarnom vremenu;

Usklađenost: U prehrambenoj industriji često postoje strogi propisi i sigurnosni zahtjevi kojih se treba pridržavati. Korištenje EDI-ja pomaže osigurati usklađenost i olakšava upravljanje informacijama potrebnim za ispunjavanje trenutnih propisa;

Smanjenje troškova i održivost: Automatizacija procesa može smanjiti operativne troškove jer je smanjena potreba za ispisom papirnatih dokumenata, slanjem i ručnim upravljanjem informacijama;

Sigurnost podataka: putem prilagođenih FTP-a moguće je pohraniti dolazne i odlazne datoteke.

Proizvodnja, planiranje i prodaja

 • Tehnički list (sastojci);
 • Upravljanje varijantom težine i dvostrukom mjernom jedinicom;
 • Upravljanje sastavnicama, postotnim receptima;
 • Upravljanje fazama obrade i poboljšanje planiranja proizvodnje;
 • Planiranje proizvodnje (Make to Stock, Make to Order);
 • Upravljanje radnim ciklusima prema liniji, radnom centru ili stroju;
 • Upravljanje sezonalnošću proizvoda;
 • Upravljanje proizvodnjom po serijama;
 • Planiranje MPS i MRP (čak i s ograničenim kapacitetom);
 • Integracija uređaja za proizvodnju;
 • Integracija proizvodnih i prodajnih procesa i predviđanje potreba;
 • Praćenje kvarljivosti proizvoda;
 • Upravljanje povratnim informacijama o vaganju izravno unutar sustava;
 • Procjena artikla i izvještaj o obradi.

 

Backflushing

 • Računovodstveni sustav koji primjenjuje troškove proizvodnje samo kada postotak dovršenosti proizvodnje dosegne 100%;
 • Upravljanje proizvodnjom hrane interno i kod podizvođača;
 • MES (Manufacturing Execution System);
 • Analiza dostupnosti i prijedlozi za automatsku proizvodnju i nabavu narudžbi;
 • Prijedlozi proizvodnje;
 • Uzorkovanje iz proizvodnje putem bar kodova s ​​analizom prema roku trajanja i upravljanjem serijama;
 • Povezivanje s vagama, pisačima deklaracija;
 • Višedimenzionalna statistika za izravne i neizravne troškove proizvodnje.

 

Upravljanje barkodom EAN 128

 • Elektronička osobna iskaznica proizvoda;
 • barkod sadrži informacije o lotu, artiklu i opisu kako bi se moglo pratiti podrijetlo i tako rekonstruirati povijest proizvoda;
 • Sigurnost i evidentiranje proizvodne linije proizvoda, od sirovina do stavljanja na tržište;
 • EAN serija materijala, EAN lot proizvoda, EAN paket, EAN paleta;
 • Sigurno upravljanje ispisima etiketa proizvoda s odgovarajućim logotipima.

 

Skladište i Logistika

 • Vaganje i etiketiranje;
 • Praćenje kretanja materijala;
 • Smanjenje zaliha i upravljanje praznim prostorom;
 • Plan rute isporuke te upravljanje i optimizacija troškova prijevoza;
 • Upravljanje paletama i kontejnerima;
 • Upravljanje SSCC etiketama i spremnicima;
 • Picking i packing lista;
 • Automatsko generiranje picking liste putem automatske analize dostupnosti i datuma isteka;
 • Integrirano upravljanje kretanjem skladišta s RFID uređajima;
 • Upravljanje zalihama i logistikom;
 • Dvostruka “stvarna” mjerna jedinica;
 • Automatizirano skladište;
 • Lotovi i dospijeća, FIFO (First In First Out) i FEFO (First Expire First Out);
 • Praćenje isporuke proizvoda i proizvodnog naloga koji istovaruje sirovine iz skladišta;
 • Izračun roka trajanja proizvoda i analiza proizvoda po isteku roka trajanja;
 • Kontrola povrata;
 • Specifične funkcije za vođenje skladišta s proizvodima koji zahtijevaju obradu s porcioniranjem (meso), s pakiranjem (riba), s označavanjem u skladu sa zakonom i s proizvodima koji zahtijevaju upravljanje dvostrukim mjernim jedinicama.

 

Prodaja i agenti

 • Sinkronizirano upravljanje komercijalnim procesima i GDO distribucijskim kanalom;
 • Upravljanje prodajnim mjestima izravno i s uvozom/izvozom informacija putem FTP-a;
 • Upravljanje nagradama, poklonima;
 • Upravljanje agentskim provizijama;
 • Kaskadni popusti, upravljanje kampanjama i promocijama;
 • Upravljanje cjenicima po kupcu/proizvodu;
 • Tijek rada, parametarske kontrole unosa prodajnog naloga i tijek autorizacije;
 • Asortiman i mogućnost odabira kataloga artikala koji je kupcu dostupan u narudžbi;
 • Integracija glavnih EDI standarda;
 • SFA integracija za pokušaj prodaje;
 • Izjave o troškovima i potrošnji sirovina.

 

CRM

 • Prikupljanje narudžbi putem weba;
 • Prikupljanje naloga putem modula za agente;
 • Integrirani Cloud CRM;
 • Postprodajna podrška;
 • Upravljanje naknadom troškova agenta;
 • Elektroničko fakturiranje;
 • Slanje obavijesti kupcima, dobavljačima i potencijalnim tvrtkama (Indicod, Filconad, Edifact itd.).

 

EDI

 • Automatizacija procesa;
 • Brzina i pravovremenost;
 • Sljedivost;
 • Usklađenost;
 • Smanjenje troškova i održivost;
 • Sigurnost podataka.

 

Kontrola upravljanja i KPI (Key Performance Indicator)

 • Smanjenje organizacijskih i proizvodnih troškova;
 • Troškovne bilance i zalihe;
 • Analiza i statistika kupaca i proizvoda;
 • Analiza marže i profitabilnosti;
 • Simulacija “What if”;
 • Razmjena informacija među korisnicima putem pristupa bazi podataka kontakata.

 

Kvaliteta, Food Law CE 178/2002

 • Operativni tokovi izvorno su integrirani u sustav kvalitete tvrtke;
 • Poštivanje zakona o hrani te sigurnosti hrane i okoliša;
 • Provedba direktiva i standarda navedenih u članku 62;
 • Upravljanje sigurnošću i lozinkama unutar softvera za upravljanje;
 • Provjere nakon prihvaćanja i tijekom procesa proizvodnje;
 • Izrada potvrda o analizi i potvrda o sukladnosti proizvoda;
 • Upravljanje pritužbama i neusklađenostima;
 • Alati poslovne inteligencije za proizvodnju i kontrolu kvalitete.

 

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija