Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Kemijski i farmaceutski sektor

Sukladnost s propisima i certifikatima

Fluentis ERP: isprobajte besplatno
Zatražite informacije
hero ERP Pharma

EPR za kemijski i farmaceutski sektor

Fluentis ERP je certificiran od strane FDA-a. Fluentis omogućuje optimalno upravljanje ne samo administrativnim i komercijalnim procesima, već i nabavom, lotovima, Batch Recordom i drugim procesima bitnim za taj sektor.

 

Ibsa, Vevy Europe, Stallergenes i Alpex Pharma samo su neke od farmaceutskih tvrtki koje su odabrale naša rješenja.

 

immagine pharma migliore produttività

Veća produktivnost u potpunom skladu s trenutnim propisima

Farmaceutski i kemijski sektor vrlo je složen i strogo reguliran sektor. Kako bi tvrtke bile u korak s vremenom moraju imati tehnološke alate koji podržavaju cjelokupni ciklus upravljanja, kao i proizvodne procese.

ERP prilagođen farmaceutskom sektoru postaje ključan za poboljšanje poslovnih procesa (istraživanja, razvoj, planiranja, proizvodnja, kvaliteta, kontrola zaliha i troškova, praćenja i sljedivosti, u skladu s GMP-om.

Rješenja Fluentis ERP omogućuju:

 

Potpuni pregled svih procesa

Poboljšanjeupravljanja serijama lijekova (Batch Record)

Kontrola kvalitete u svakom trenutku

Usklađenost s propisima

Dobivanje detaljnih informacija o razinama zaliha kako bi se osiguralo ispunjenje narudžba i isporuka na vrijeme

Povećanje fleksibilnosti i produktivnosti u proizvodnim procesima

Bolja povezanost između lanca opskrbe i distribucije

Upravljanje lotovima

Upravljanje lotovima je jedan od najboljih načina organiziranja operativnih procesa. Sirovine, artikli u procesu i jedinice za otpremu identificiraju se stvaranjem jedinstvenih lotova, koji se mogu razlikovati prema datumu stvaranja, podrijetlu ili drugim značajkama. Funkcionalnost je povezana sa utovarnim jedinicama što jamči tvrtkama sljedivost gotovih proizvoda i sirovina.

 

Puno je lakše na taj način provjeriti točnost podataka i pratiti tijek materijala. Učinkovitost se poboljšava i u odjelu Logistike pošto se u ovom slučaju koristi i modul WMS/Fluentis Mobile.
Točna indikacija lota i posljedična organizacija operativnih procesa stoga je ključna za one koji se bave sektorima u kojima je sljedivost neophodna za poslovanje.

 

Upravljanje serijama lijekova

Batch Record management ili upravljanje serijama lijekova odnosi se na skup aktivnosti koje obuhvaćaju stvaranje, popunjavanje, pregled, odobrenja i pohranu dokumenata koji bilježe sve operacije i podatke o proizvodnji serije lijekova. Zapisnik o seriji obvezan je radi praćenja usklađenosti proizvoda (GMP) i za sljedivost proizvoda. Batch Record management zahtijeva suradnju između različitih zaposlenika, uključujući proizvodnog tehničara, voditelja kvalitete, ljekarnika i liječnika. Vođenje Zapisnika serije može se provoditi u papirnatom ili elektroničkom obliku. Fluentis povezuje modul kvalitete s proizvodnim modulom, optimizirajući izradu istog.

 

QC i QA

Upravljanje pravima QA-a (osiguranje kvalitete) i QC-a (kontrola kvalitete) omogućuje sigurnost pri puštanju serija u različitim fazama procesa nabave i proizvodnje. Na osnovu prava uloga po funkcijama, upravlja se dopuštenjima potpisa i odobrenja za dokumente kao što su kontrola stavki, zapisi o serijama, potvrde o sukladnosti i izdanja serija.

 

Audit Trail

Audit trail je siguran elektronički zapis, generiran Fluentisom, s datumom i vremenom, koji omogućuje rekonstrukciju tijeka događaja koji se odnosi na stvaranje, promjenu ili brisanje elektroničkih podataka. Potreban je kako bi se osigurala transparentnost, cjelovitost i sigurnost podataka koji se odnose na kvalitetu farmaceutskog proizvoda te kako bi se pokazala usklađenost s važećim propisima. Dio je GMP dokumentacije i regulatorni je zahtjev prema FDA CFR 21 Dio 11 i EU Annex 11. Revizijski trag u Fluentisu sadrži sljedeće informacije: tko je izvršio radnju, što je učinjeno, kada je učinjeno i zašto učinjeno je. Revizijski trag treba biti čitljiv, dostupan i provjerljiv. Na Fluentisu se konfiguracija revizijskog traga obavlja u samo nekoliko koraka postavljanjem samo svojstava koja želite nadzirati.

 

Odobrenje sastavnica, proizvodnog ciklusa, artikala, zapisa o serijama i raznih dokumenata (narudžbenice, plaćanja itd...)

Odobrenja se provode pomoću tijeka rada koji može uključivati ​​broj prijelaza statusa, može ili ne mora također zahtijevati lozinku, a u vrijeme odobrenja verzije samog dokumenta može se pohraniti. Najvažniji dokumenti koji podliježu ovim ovlaštenjima:

 

Sastavnica (BOM - Bill of Materials)

Detaljan popis komponenata i sirovina potrebnih za proizvodnju lijeka ili farmaceutskog proizvoda. Proces autorizacije BOM-a ključan je za osiguranje kvalitete i ispravnosti gotovog proizvoda. U ovom procesu različiti odjeli, poput odjela za proizvodnju i odjela za kvalitetu, surađuju kako bi provjerili jesu li sve komponente ispravno navedene i jesu li ispunjeni regulatorni zahtjevi. Odobrenje BOM-a također uključuje pregled i odobravanje povezanih proizvodnih postupaka i kontrole kvalitete.

 

Radni ciklusi (Production Cycles)

Ovaj postupak odobrenja je ključan kako bi se osiguralo da se proizvodnja odvija u skladu s utvrđenim smjernicama i propisima. Radni ciklus mora odobriti odjel proizvodnje, odjel kvalitete i druge ključne osobe uključene u proizvodnju. Provjera proizvodnih uputa i parametara procesa, kao što su temperatura, tlak i vrijeme miješanja, sastavni je dio procesa izdavanja odobrenja kako bi se osigurala konzistentnost gotovog proizvoda.

 

Artikli (Items)

Artikli uključuju sirovine, komponente i gotove proizvode. Proces odobrenja artikala usredotočen je na kvalifikaciju dobavljača sirovina, ocjenu sigurnosnih podataka i sukladnost gotovih proizvoda s utvrđenim specifikacijama. Odobrenje artikala uključuje nekoliko odjela, kao što su odjel nabave, odjel kvalitete i regulatorni odjel, kako bi se osiguralo da artikli korišteni u proizvodnom procesu zadovoljavaju visoke standarde i da su u skladu s propisima.

 

Batch Record

Skup aktivnosti koje bilježe sve operacije i podatke o proizvodnji seriji lijekova. Zapis o seriji obvezni je dokument za usklađenu proizvodnju (GMP) i za sljedivost proizvoda.

 

Narudžbenice

Odobrenje svih ili pojedinih narudžbi moguće je zatražiti od voditelja prije slanja potvrde dobavljaču.

Ukratko, procesi odobrenja za sastavnice proizvoda, radne cikluse i artikle ključni su za osiguranje kvalitete, sigurnosti i sukladnosti farmaceutskih proizvoda. Ovi procesi uključuju više odjela i zahtijevaju pregled, odobrenje i točnu dokumentaciju kako bi se osigurala dosljednost i pouzdanost gotovog proizvoda.

 

Pakiranje i etiketiranje

Skup su kritičnih procesa koji osiguravaju ispravnu pripremu, pakiranje i točno označavanje farmaceutskih proizvoda. Ti su postupci ključni za osiguranje kvalitete, sigurnosti i sukladnosti lijekova prije njihove distribucije na tržištu.

 

Operater može unijeti nekoliko specifičnih podataka koji služe za sljedivost i identifikaciju proizvoda.

 

Kontrola lotova (Supervisor)

Putem alata Fluentis Supervisor može se upravljati obavijestima o isteku lota. Ova kontrola je moguća bilježenjem datuma isteka koji može izračunati Fluentis kroz dane valjanosti istog lota u šifarniku artikala. Upozorenjem se može upravljati putem e-pošte ili Fluentis aktivnostima u određenim intervalima prije datuma isteka, kako bi se osiguralo da operateri budu informirani oko skorog isteka.

 

Titracija

Odnosi se na postotak aktivnog sastojka prisutnog u farmaceutskom pripravku. Određuje se pomoću specifičnih analitičkih metoda, koje moraju biti validirane i u skladu s pravilima. Naziv tvari važan je za osiguranje kvalitete, učinkovitosti i sigurnosti lijekova te za izračun ispravne doze za davanje pacijentima. Može varirati tijekom vremena zbog čimbenika kao što su starenje, uvjeti skladištenja, interakcije s drugim komponentama ili sa ambalažom. Zbog toga se lijekovi moraju čuvati prema uputama o lijeku i moraju se upotrijebiti unutar roka valjanosti navedenog na pakiranju.

 

Upravljanje proizvodnjom

Uključuje planiranje, izvođenje, praćenje i optimizaciju proizvodnih aktivnosti tvrtke. Sastoji se od koordinacije i optimizacije ljudskih, materijalnih i energetskih resursa potrebnih za učinkovitu i djelotvornu proizvodnju dobara ili usluga.

 

Upravljanje izdanjima

Jedna od evidencija koje treba voditi u ovim sektorima je i uputa o lijeku. Uputa o lijeku sadrži bitne podatke za njegovu sigurnu i pravilnu primjenu kao što su sastav, indikacije, doziranje, kontraindikacije, nuspojave i način čuvanja.

U Fluentisu se time i drugim sličnim stavkama (kutije, naljepnice, itd.) upravlja putem šifarnika izdanja gdje je moguće dodijeliti kreirana izdanja različitim artiklima. Izdanje se zatim povezuje sa lotom koji se utovaruje u skladište, prijavljuje se u različitim ispisima gdje se to traži i ako više ne vrijedi, relevantni lot više nije dostupan za preuzimanje.

 

Upravljanje artiklima i dobavljačima

Validacija artikla za određenog dobavljača označava provjeru da proizvod odgovara specifikacijama kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti koje zahtijeva kupac i prema važećem zakonodavstvu. Validacija artikla može se odnositi i na aktivni sastojak i na gotovi farmaceutski oblik ili materijale za pakiranje. Validacija artikla temelji se na odgovarajućim analitičkim metodama.
Analitičkim metodama moraju se utvrditi kemijsko-fizikalna, biološka i mikrobiološka svojstva proizvoda, kao i eventualne nečistoće ili kontaminanti.

Validacija artikla također zahtijeva provjeru usklađenosti dobavljača (GMP) i drugih certifikata koje zahtijeva kupac ili nadležno tijelo.
Validacija proizvoda je proces koji uključuje različite zaposlenike, uključujući laboratorijske tehničare, voditelje kvalitete, farmaceute i liječnike. Validacija artikla važna je za jamstvo kvalitete konačnog proizvoda i zaštite zdravlja pacijenata.

 

Upravljanje lozinkama

Lozinke su jedan od glavnih alata za autentifikaciju i autorizaciju korisnika koji pristupaju računalnim sustavima za obradu podataka.

Upravljanje lozinkama mora biti u skladu s važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, kao što je GDPR, i usklađenost sa zahtjevima regulatornih tijela, kao što su FDA CFR 21 Dio 11 i EU Annex 11.
Ovi propisi zahtijevaju da su lozinke adekvatno zaštićene od neovlaštenog pristupa, da se aktivnosti korisnika prate putem Audit Traila te da su definirane odgovornosti korisnika i dobavljača IT sustava.

 

Sljedivost lotova

Sljedivost ključna je za osiguranje sigurnosti proizvoda, sukladnosti i kvalitete duž cijelog opskrbnog lanca, od proizvodnje do krajnjeg potrošača.

 

Vertikalizacija Fluentisaolakšava upravljanje sljedivošću, mogućnost pregleda svih informacija koje se odnose na odabrani lot i komponente koje se koriste unutar različitih dokumenata (proizvodni nalozi, narudžbenice, otpremnice itd…) materijale i sastavnice.

 

Work Flow

Fluentisom se može pratiti napredak statusa proizvodnog naloga.
Upravljanje tokovima rada ključno za jamčenje kvalitete, sigurnosti i sukladnosti proizvodnih operacija. Fluentis tijek nudi brojne prednosti:

  • Osigurava usklađenost s propisima farmaceutske industrije;
  • Kontrola kvalitete i validacije proizvodnih procesa;
  • Pruža sljedivost i odgovornost za svaku donesenu odluku;
  • Smanjuje ljudske pogreške i poboljšava operativnu učinkovitost.

 

Supervisor: automatski planer procesa

Supervisor automatizira postupke kontrole i verifikacije koje operateri svakodnevno provode u različitim operativnim područjima, posljedično povećavajući njihovu učinkovitost.

 

Supervisor također omogućuje brzo i jednostavno proširenje njegove funkcionalnosti zahvaljujući konfiguraciji kontrolnih pravila u jeziku VBScript. Supervisor komunicira s operaterima putem e-mail obavijesti ili čak putem SMS-a.

 

Upravljanje administracijom i riznicom

Porezne politike u skladu sa zemljom poslovanja.
Područje Riznice omogućuje vam upravljanje svim financijskim tokovima s posebnom pažnjom na novčani tok tvrtke.

 

Integracija s mjernim instrumentima (LIMS)

Integracija sa stanicama za vaganje za vertikalnu sljedivost otkrivenih podataka vaganja.

 

Prilagođeno okruženju s više tvrtki

Fluentis rješenja prilagođena su okruženju s više tvrtki, čak i u istoj bazi podataka, više poreza, više jezika i više valuta. Olakšava automatizaciju i cirkulaciju informacija unutar grupacije.

 

Kontrola upravljanja

Modul kontrole upravljanja omogućuje detaljnu raščlambu troškova i prihoda prema odredištu. Na taj način zaposlenik ima pregled izvještaja i grafikona koji ističu marže i profitabilnost, te troškova pripisanih svakom odjelu i resursu radi izračuna tarifa.

 

Logistika i WMS

Fluentis ERP opremljen je specifičnim funkcijama koje mogu povećati unutarnju i vanjsku logističku učinkovitost putem Fluentis Mobile WMS-a.
Fluentis WMS radi u Wi-Fi kontekstu putem pametnih uređaja, povezanim putem web servisa s ERP-om što omogućuje veću fleksibilnost i dostupnost podataka u stvarnom vremenu te smanjenje grešaka.

 

Planiranje resursa: materijali, radni centri i zaposlenici

MRP I i II za optimizaciju nabave materijala i učinkovitost resursa.

DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) za planiranje i izvršenje na temelju stvarne potražnje kupaca:

  • Smanjenje zaliha;
  • Poboljšanje razine usluge;
  • Smanjena složenost planiranja;
  • Povećana konkurentnost na tržištu.

CRP (Capacity Resource Planning) za upravljanje opterećenjem radnog centra koji omogućava pregled podataka putem Ganttovih dijagrama.

 

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija