Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Proizvodnja stolarije

Fluentis ERP: isprobajte besplatno
Zatražite informacije
Infografica Settore Legno

ERP za sektor Proizvodnje stolarije

Fluentis ERP ima specijalizirano rješenje za tvrtke koje se bave proizvodnjom vrata i prozora. Koristi algoritme koji omogućuju upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima cijelog životnog ciklusa proizvoda, od Konfiguracije proizvoda, prodaje, nabave materijala, planiranja interne i/ili podugovorene proizvodnje, do prikupljanja podataka o proizvodnji, u okruženju Industrije 4.0.

Povećanje kvalitete performansa

Fluentis ERP automatizira razmjenu informacija između svih sudionika (kupci – dobavljači – podizvođači). Time se povećava fleksibilnost i kvaliteta usluge, ključni čimbenici uspjeha i zadržavanje konkurentnosti na sve zahtjevnijem tržištu.

 

Fluentis ERP uključuje i dodatke kao što je primjerice Poslovna analitika koja obuhvaća nadzorne ploče za nadzor KPI-jeva, WMS koji upravlja rukovanjem materija od zaprimanja do otpreme.

Konfigurator proizvoda

Konfigurator proizvoda je tehničko-komercijalni alat koji omogućuje dinamičko upravljanje artiklima, cijenama i sastavnicama.
Odnosi se na karakteristike – dimenzije, boja, smjer otvaranja, proizvodne cikluse i omogućuje izračun prodajne cijene proizvoda.
Jednostavan i praktičan alat za korištenje, koji pomaže operateru u sastavljanju opcija proizvoda unutar postavljenih parametara, pravila, blokova i građevinskih i komercijalnih ograničenja.

Višerazinsko upravljanje

Omogućuje korištenje formula za izračun dimenzija i koeficijenata iskoristivosti poluproizvoda i sirovina.

Upravljanje nabavom

Upravljanje različitim politikama nabave za poluproizvode i sirovine, bilo da su tipa MTO, MTS ili ATO.

Fluentis ERP uzima u obzir temelji i već pohranjene podatke o potrošnji, predviđanjima koja proizlaze iz proizvodnih planova MPS-a ili iz predviđanja prodaje (demand forecasting), čime se smanjuje vjerojatnost nestašice i optimiziraju zalihe.

Fazno grupiranje

U proizvodnim sektorima u kojima su procesi često brzi, gdje se planiranje vrši prema narudžbi, ali kriteriji optimizacije proizvodnje variraju između jednog procesa i drugog, potrebno je kombinirati procese ili cikluse sa sličnim karakteristikama, kao što je grupiranje na temelju profila sekcija koja se oblikuje, a koja će biti neovisna o konačnoj završnoj obradi strojno obrađenog proizvoda.

Omogućuje grupiranje više faza različitih naloga za isti radni centar. Operater će prikupiti vrijeme postavljanja, obrade i proizvedene nesukladne količine, softver će se pobrinuti za distribuciju na ispravne faze i radne naloge.

MES s detekcijom vremena, napretka i ispis etiketa

MES (Manufacturing Execution System) je rješenje dizajnirano za upotrebu od strane operatera na stroju.
Pojednostavljeno sučelje omogućuje rad s računala i pametnih uređaja.

Saznajte više

MES je povezan s ERP-om i omogućuje:

  • provjeru slijeda proizvodnje;
  • provjeru proizvodne dokumentacije;
  • izradu izvještaja o vremenu i zastoju stroja;
  • izradu izvještaja dobrih ili nesukladnih količina;
  • bilježenje kontrole kvalitete procesa;
  • provjeru proizvodnih KPI-jeva, napredak mjerenja i OEE;
  • ispis identifikacijske oznake proizvoda.

Saznajte više o Integriranom MES-u

Sučelje 4.0

Zahvaljujući povezanosti Fluentisa i strojeva u okruženju Industrije 4.0, tvrtke mogu postići veću operativnu učinkovitost i pametnije upravljanje resursima. Fluentis je žila kucavica tvrtke, upravlja poslovnim procedurama kao što su planiranje resursa, upravljanje narudžbama, zalihe i računovodstvo te drugim odjelima kako bi unaprijedio razinu poslovanja.

Saznajte više

Industrija 4.0 omogućuje prikupljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu s uređaja, senzora i strojeva, poboljšavajući vidljivost i automatizaciju proizvodnih procesa. Ovi se podaci mogu integrirati u Fluentis, što omogućuje točnije i pravodobnije planiranje, smanjuje zastoje i optimizira tok proizvodnje.

 

Međusobna povezanost Fluentisa i strojeva u okruženju Industrije 4.0 promiče transparentnost unutar cijelog opskrbnog lanca, poboljšava suradnju s dobavljačima i kupcima. To omogućuje lakše odgovaranje zahtjevima na tržišta i bolje upravljanje zalihama.

Korištenje umjetne inteligencije može poboljšati predvidljivost održavanja, na taj način se mogu smanjiti zastoji.

 

Povezanost Fluentisa i strojeva također olakšava proizvodnju po mjeri i prilagodbu proizvoda kako bi se zadovoljile specifične potrebe kupaca.

 

Osim toga, povezanost Fluentisa i strojeva omogućuje bolje upravljanje kvalitetom proizvoda. Fluentis može pratiti podatke o proizvodnji radi brze identifikacije bilo kakvih nedostataka ili anomalija u procesu proizvodnje.

Integracija inovativne tehnologije omogućuje pametnije upravljanje resursima, personaliziraniju i fleksibilniju proizvodnju te bolju analizu i korištenje podataka tvrtke. u Fluentisu se povezivanje može odvijati putem: Bizlinka, Frontier Databasea ili putem WebAPI-ja.

Upravljanje planovima rezanja i integracija sa specifičnim softverima

Razmjena podataka sa softverima za optimizaciju rezanja omogućuje slanje stavaka koje treba optimizirati i primanje količina te redoslijeda rada revidiranih nakon optimizacije.
Tada će biti moguće upravljati napretkom proizvodnje na temelju kodova.

Upravljanje planovima otpreme, pickingom, utovarnim jedinicama, WMS-om

Fazom otpreme upravlja se organiziranjem utovara. Funkcionalnost omogućuje pregled težine i volumena materijala koji se šalje kupcima.
Zatim pomoću WMS-a operater djeluje na lokacijama skladišta i potvrđuje povlačenje utovarnih jedinica isčitavanjem bar-koda.

Detalji o proizvodu

Fluentis omogućuje izradu i pregled tehničkih podataka ili “Declarations of Performance” (DoP) usklađenih sa zahtjevima performansi predviđenim primjenjivom CE oznakom (u skladu s tehničkim propisom UNI EN 14351, 1,2).

Etiketiranje

Moguće je izraditi proizvodne i/ili ambalažne etikete za proizvod isporučen prema zahtjevima UNI EN 14351 uredbe (1 i 2) s obveznim CE i informacijama o proizvođaču.

Sljedivost gotovog proizvoda

Sljedivost cijelog proizvodnog lanca korištenjem lotova za sirovinu i poluproizvode, dok je za gotov proizvod moguće koristiti proizvodne lotove i dodijeliti serijski broj svakom proizvedenom predmetu (kao što su protudimna vrata).

Redovne i izvandredne intervencije (Podrška)

Fluentis omogućuje planiranje redovne ili izvanredne intervencije za isporučeni proizvod, na zahtjev kupca.

Upravljanje nesukladnostima

Kao što zahtijevaju tehnički propisi (UNI EN 14351, 1 i 2) s referencom na standarde UNI EN ISO 9001, Fluentis omogućuje bilježenje i upravljanje protokom nesukladnosti proizvoda tijekom faze nabave ili proizvodnje, definirajući odgovornosti, radnje kao odgovor na uočeni problem i kontrola rokova/aktivnosti za odgovorne osobe, povezani troškovi.

Povrat neispravnog proizvoda

Kao što zahtijevaju tehnički propisi (UNI EN 14351, 1 i 2) s referencom na standarde UNI EN ISO 9001, Fluentis omogućuje upravljanje reklamacijama kupaca (komercijalnih ili tehničkih) u fazi nakon prodaje / instalacije, definiranje odgovornosti, odobrenje reklamacije/zahtjeva za povrat, postupanje po uočenom problemu i kontrola rokova/aktivnosti koje provode odgovorne osobe, pripadajući troškovi.

Integracija s automatskim skladištima (npr. Modula)

Fluentis i vertikalna skladišta dva su ključna elementa koji, kada se integriraju, mogu poboljšati učinkovitost i organizaciju poslovanja tvrtke.

Vertikalna skladišta su automatizirani skladišni sustavi koji iskorištavaju visinu prostora za optimizaciju očuvanja i povrata robe. Sastoje se od okomitih polica koje omogućuju brz i automatiziran pristup artiklima, smanjujući vrijeme prikupljanja i pakiranja.
Povezanost Fluentisa s vertikalnim skladištima omogućuje točnije upravljanje zalihama, ažuriranjem zaliha i položaja artikala u stvarnom vremenu. Time se optimizira protok materijala i smanjuje rizik od ljudskih pogrešaka.

Saznajte više

Vertikalna automatizacija skladišta omogućuje veću brzinu i preciznost.

 

Fluentis može inteligentno planirati isporuke artikala unutar vertikalnih skladišta, optimizirajući prostor i smanjujući vrijeme traženja proizvoda.

 

Nadalje, integracija između Fluentisa i vertikalnih skladišta pojednostavljuje upravljanje povratima, omogućujući bržu obradu zahtjeva.
Podaci koje generiraju vertikalna skladišta mogu se sinkronizirati s Fluentisom, omogućujući bolju analizu učinka i veću vidljivost u upravljanju zalihama.

 

Sučelje između dva sustava pospješuje sljedivost artikala, omogućujući jednostavno identificiranje podrijetla i kretanje proizvoda unutar skladišta i duž cijelog opskrbnog lanca.

Osim toga, korištenje bar kodova pojednostavljuje identifikaciju i praćenje artikala, poboljšavajući učinkovitost skladišnog poslovanja.
Vertikalna automatizacija skladišta smanjuje potrebu za ručnim radom, dopušta preraspodjelu ljudskih resursa prema strateškim zadacima s dodanom vrijednošću.

 

Ukratko, integracija između Fluentisa i vertikalnih skladišta omogućuje učinkovitije, preciznije i automatizirano upravljanje artiklima unutar skladišnih objekata, poboljšavajući operativnu učinkovitost, zadovoljstvo kupaca i konkurentnost tvrtke, u Fluentisu se povezivanje može odvijati putem alata: Bizlink, Frontier Databasea ili WebAPI-ja.

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija