Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Politika kvalitete

Fluentis je tvrtka čiji je cilj dosegnuti stratešku poziciju u nacionalnom, a posebno u međunarodnom okruženju kojeg karakteriziraju:

 • Sve zahtjevnije potrebe kupaca;
 • Evolucija standarda kvalitete proizvoda i informacijskih tehnologija usmjerena na maksimalno postizanje eksplicitnih i implicitnih zahtjeva.

To znači odlučno težiti potpunom postizanju zadovoljstva kupaca i ostalih zainteresiranih strana kao što su zaposlenici, dobavljači, članovi i zajednica. Potrebe i očekivanja kupaca moraju se ispravno razumjeti i prenijeti unutar Društva kako bi se primili i internalizirali na svim razinama korištenjem tehnoloških i inovativnih sredstava. Iz toga slijedi da provođenje aktivnosti s vremenom postaje učinkovitije i djelotvornije. Stoga, za našu tvrtku, kvaliteta je:

 • Alat za stvaranje korporativne i osobne imovine;
 • Alat za povećanje profitabilnosti;
 • Element koji nas razlikuje od drugih;
 • Alat za upravljanje;
 • Alat za postizanje izvrsnosti pomoću rasta i diversifikacije poslovanja.

Svatko tko stavlja zahtjeve i očekivanja kupca/tržišta na prvo mjesto, mora se usredotočiti na optimizaciju ukupne izvedbe:

 • Uzimajući u obzir činjenice i podatke;
 • Koristeći sustave, opremu i ljudske resurse potrebne za proizvodnju onoga što se traži u skladu s važećim propisima koji se odnose na okoliš, sigurnost i prevenciju;
 • Razvijanje aktivnosti prema logičkoj shemi koja se sastoji od planiranja, provedbe, provjere, djelovanja za poboljšanje i konsolidaciju;
 • Slijedeći temeljna načela kvalitete i etike prema kupcima, suradnicima, zaposlenicima, dobavljačima i drugim zainteresiranim stranama;
 • Kontrolom, upravljanjem i unaprjeđenjem procesa tvrtke, kontinuiranim mjerenjem učinka uspoređujući ga s postavljenim ciljevima i po potrebi ispravljajući odstupanja.

Kontinuirano poboljšanje prolazi kroz godišnji pregled Sustava upravljanja kvalitetom u skladu s ovom Politikom i Godišnjim planom ciljeva koji se sastoji od specifičnih pokazatelja i mjernih parametara za pojedinačne procese tvrtke koji u međusobnoj interakciji provode Sustav upravljanja. Svi zaposlenici moraju biti obučeni te se moraju smatrati uključenim i odgovornim sudionicima kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca i drugih zainteresiranih strana. Voditelj kvalitete i svi rukovoditelji sektora obvezuju se poštivati Politiku kvalitete u svim razinama organizacije. Metode širenja politike kvalitete unutar organizacije odvijaju se ili objavljivanjem i/ili izravnim komuniciranjem sa svim zaposlenicima. Zaposlenici moraju razumjeti politiku kvalitete, kako ona utječe na njih i njihovu ulogu u sustavu upravljanja kvalitetom i odmah prijaviti QA-u poteškoće primjene koje su povezane s promijenjenim internim i/ili vanjskim potrebama ili uvjetima. U skladu s onim što je napisano, ne smije se zanemariti nijedna od gore navedenih obveza, a nepoštivanje i samo jedne smatra se djelomičnim neuspjehom Tvrtke.