Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Proizvodnja prema narudžbi

Isprobajte besplatno
Zatražite informacije

Poboljšajte proizvodnju prema narudžbi uz Fluentis ERP

Fluentis ERP predstavlja paket visokotehnoloških rješenja, dizajniranih za podršku tvrtkama u sektoru proizvodnje prema narudžbi (eng. ETO, Engineering to Order).

Fluentis ERP integrira sve procese tvrtke, za optimalno upravljanje narudžbama u svakoj fazi: procjena, dizajn, planiranje, planiranje materijala i proizvodnih resursa, logistika, interna i eksterna proizvodnja, kontrola troškova i marži, financijsko planiranje.

Omogućava učinkovito planirajte proizvodnje kako bi se povećala razina performansi i osigurale isporuke na vrijeme.

Fluentis ERP svojim značajkama i algoritmima omogućuje upravljanje unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima, od upravljanja projektima, prodajom, nabavom materijala, zakazivanjem proizvodnje i/ili proizvodnje prema narudžbi, do prikupljanja podataka o proizvodnji a to sve čini u okruženju industrije 4.0.

Karakteristike proizvodnje prema narudžbi

Proizvodnja po narudžbi preuzima važnu ulogu na tržištu koje se brzo mijenja, koje zahtijeva sve veću brzinu i fleksibilnost. Tvrtke koje posluju po narudžbi sposobne su proizvesti diferencirane proizvode koji su sve više personalizirani te zahtijevaju učinkovite alate za kontrolu troškova, prihoda i vremenskih okvira.

 

Ovakva vrsta proizvodnje omogućava odgovaranje na zahtjeve kupaca ili tržišta, spajajući aktivnosti dizajna s proizvodnjom. Zbog toga kupac igra ključnu ulogu u cijelom proizvodnom ciklusu, počevši od faze dizajna gdje se pružaju tehničke specifikacije, preko faze nabave i proizvodnje sve do isporuke gotovog proizvoda.

 

Tijekom ovih glavnih faza često se susrećemo s izazovima koji se mogu sažeti u:

Postavljanje realnih procjena

Osiguravanje dogovorenih rokova isporuke

Pratiti troškove i marže

ERP za Proizvodnju prema narudžbi

Posjedovanje alata koji omogućuju bolju kontrolu i upravljanje proizvodnjom ključno je uspješnije poslovanje.
Mnoge tvrtke još uvijek koriste ručne metode planiranja narudžbi, ali to neizbježno dovodi do neučinkovitosti, pogrešaka i kašnjenja u isporuci.
Implementacija ERP-a za proizvodnju prema narudžbi može donijeti veliku prednost tvrtkama, budući da integrira sve poslovne procese.

Uspostavljanje realne procjene

Sve počinje od faze procjene/izrade prototipa: ovo je početna faza koja upravlja procjenama troškova i prihoda za izdavanje ponude. Odavde se pokreću različiti tokovi koji uključuju operativne, tehničke i komercijalne odjele. U ovom trenutku, tvrtke mogu naići na poteškoće koje su potencijalno opasne za planiranje narudžbe ako se ne riješe uspješno.

Uobičajene poteškoće odnose se na procjene troškova i prihoda, valorizacije tehničkih intervencija ili marža, mogućnost pristupa i izmjene pohranjenih informacija.

Jedinstvena baza podataka

Uz Fluentis ERP svi odjeli rade na jedinstvenoj bazi podataka: svaki korisnik, ovisno o pravima, može intervenirati u sastavljanju ponude: moguće je, putem značajke Upravljanja prototipovima, izraditi novi prototip počevši od već kodiranih standardnih proizvoda, uvozom troškovnika, ili je moguće izraditi novi koji će biti kodiran samo ako to kupac prihvati.
Putem Prototype Managementa simuliraju se svi troškovi i prihodi za moguću seriju proizvodnje.
Dostupan je i pregled troškova, koji proizlaze iz konačnih/prosječnih ili standardnih troškova materijala, iz faza rada ili iz čitavog niza izravnih ili generalnih troškovi koji se mogu naplatiti prema zadanim postavkama, kao što su troškovi električne energije, amortizacija i povezani prihodi. Nakon što je ponuda kreirana može poprimiti različite komercijalne statuse i, nakon što se potvrdi, pretvara se u narudžbu kupca.

Kontrola dokumenata

Fluentis ERP drži pod kontrolom sve dokumentei povezuje ih. Na taj način olakšava lakše donošenje odluka.
Smanjuje prisutnost papirologije pošto automatizira sve procese što osigurava stalnu kontrolu troškova.

Poštivanje rokova isporuke

Mnoge tvrtke za ugovornu proizvodnju misle da koriste softver za upravljanje za planiranje, ali u stvarnosti to čine samo djelomično. Oni počinju od sustava upravljanja kako bi planirali proizvodnju, ali zatim izlaze iz sustava upravljanja koristeći alate kao što su Excel i Project.

To ih izlaže rizicima, jer imaju uvid samo u dio podataka potrebnih za planiranje, osim toga ti podaci nisu integrirani ni međusobno ni sa sustavom upravljanja. Stoga postaje vrlo teško uskladiti različite odjele (tehnički, komercijalni, nabavni, proizvodni), što je neophodan uvjet za jamčenje isporuke na vrijeme.

Nedovoljna vidljivost u opskrbnom lancu i proizvodnji dovodi do problema kao što su materijali koji nedostaju, zastoji strojeva, neočekivani događaji, što rezultira kašnjenjima u isporuci i dodatnim troškovima.

Jedinstvena baza podataka

Pomoću Fluentisa moguće je generirati i rasporediti narudžbe za jedan ili više proizvoda, ovisno o potrebama tvrtke. Iz proizvodnog naloga moguće je izdati zahtjeve za nabavu i naloge podizvođačima. Na taj se način održava sljedivost dokumenata kako bi se zagarantiralo poštivanje rokova isporuke.
Postoji mogućnost i upravljanje fazama u slučaju proizvodnje kod podizvođača.

APS

APSrješenjem (Advanced Planning System) je integrirani postupak koji podržava, putem naprednih algoritama, planiranje i raspored proizvodnje, omogućujući simulaciju cijele tvornice, predviđajući tako sve kritične probleme i rješavajući ih prije nego što se uopće pojave. Algoritam se temelji na zalihama, dostupnosti i stvarnoj iskoristivosti proizvoda.

APS osigurava:

 • Datiranje narudžbe kako bi se osigurala točnost vremena isporuke
 • Veću učinkovitost svih procesa zahvaljujući upravljanju opterećenjima
 • Povezanost proizvodnje s nabavom
 • Predviđanje kritičnih točaka
 • Skraćeno vrijeme proizvodnje
 • Upravljanje zalihama, alternativnim artiklima i fazama
 • Smanjenjeručnog unosa zahvaljujući korištenju histograma koji pokazuju proizvodni kapacitet i prioritete u narudžbi
 • Usklađenost zahvaljujući predefiniranim KPI-jevima

Praćenje troškova i marža

Kontrola proizvodnih naloga putem sustava upravljanja, kako u pogledu troškova tako i u pogledu učinka, omogućuje postavljanje najpovoljnije marže za svaku narudžbu.
Zahvaljujući dostupnim podacima, moguće je brže identificirati sve potrebne korektivne radnje, smanjujući vrijeme i povećavajući učinkovitost.

Troškovi narudžba

Praćenje statusa proizvodnog naloga. Ovaj postupak omogućuje obračun troškova narudžbi, bilo da se radi o jednom proizvodu ili više proizvoda, usporedbom stvarno korištenih materijala s očekivanim sastavnicama.
Izračunavaju se dvije vrste troškova: preventivni troškovi koji proizlaze iz zbroja troškova sastavnica s mogućnošću vrednovanja po prosječnom, konačnom, standardnom trošku ili prema cjeniku i konačni troškovi koji proizlaze iz modula nabave, podizvođača ili proizvodnje.

Izrada prema narudžbi

Značajke:

 • Izrada prototipa, iz predloška, ​​iz popisa materijala ili iz konfiguratora.
 • Masivne izmjene komponenti prisutnih unutar raznih prototipova.
 • Ponovni izračun troškova prototipa na temelju najnovijih prosječnih/zadnjih/standardnih troškova materijala.
 • Arhiviranje dokumenata koji se odnose na prototip i povezanu ponudu.
 • Upravljanje verzijama i različitim komercijalnim statusima ponude.
 • Pregled ponuda u tijeku, zaključane ili otkazane.
 • Usporedba između procjene i troškova narudžbi.

 

Upravljanje projektima

Značajke:

 • Integracija s CAD-om, SOLID EDGE, CATIA, itd., korištenjem radnih procesa odobrenja kao što je revizija
  crteža, tehničkih specifikacija i potvrda projekta.
 • Integracija s modulom za upravljanje projektima za planiranje i izvješćivanje o projektnim aktivnostima.
 • Upravljanje dokumentima uz mogućnost prilaganja tehničkih specifikacija, crteža i planova projektu
  kontrola itd.
 • Dodjeljivanje resursa određenim projektnim radnim paketima (Planer
  povezan s Outlook kalendarima).
 • Stvaranje zahtjeva za nabavom izravno iz projekta.
 • Praćenje napretka projekta u stvarnom vremenu na temelju prijavljenih aktivnosti.
 • Upravljanje zahtjevima za ponudom.

 

Administracija

Značajke:

 • Stvaranje i izmjena knjiženja.
 • Pregled, otvaranje i zatvaranje konta.
 • Regulacija valute.
 • Upravljanje PDV-om.
 • Elektroničko fakturiranje.
 • Intrastat.
 • Upravljanje stavkama, plaćanjima, naplatama, provizijama, dospijećima.
 • Sredstva, amortizacija i knjiženja.
 • Upravljanje leasingom i naknadama.

 

Riznica

Značajke:

 • Upravljanje novčanim tokom.
 • Upravljanje avansnim uplatama po fakturama.
 • Izračun rizika, izračun prosječne valute.

 

Kontrola upravljanja

Značajke:

 • Privremeno godišnje zatvaranje računa, neračunovodstveni unosi, konsolidacija, integracije i ispravljanja.
 • Vođenje analitičkog računovodstva i proračunske evidencije.
 • Upravljanje predviđanjima prodaje, tržišnim i proizvodnim centrima.
 • Ponovni izračun troškova i povrata.
 • Izračun cijene proizvoda, izvješće o narudžbi.

 

Prodaja

Značajke:

 • Automatsko pretvaranje ponude u narudžbu nakon odobrenja.
 • Stvaranje narudžbenica.
 • Pojedinosti o uvjetima prodaje, svim prekoračenjima, protoku novca, datumima isporuke.
 • Integracija CRM modula za upravljanje potencijalnim kupcima i prilikama.
 • Izravan uvoz ponuda iz CRM-a.
 • Pretvorba CRM kontakata u klijente.
 • Upravljanje dokumentima na jeziku.
 • Automatsko ispunjavanje narudžbi.
 • Automatsko slanje e-pošte za potvrdu narudžbe s privicima.
 • Prikaz statusa narudžbe nakon pokretanja proizvodnje.
 • Upravljanje agentima i provizijama po agentu.
 • Upravljanje planovima naplate s prijedlogom naplate na određene datume.
 • Upravljanje rasporedom.
 • Upravljanje projektom s hijerarhijskom strukturom (WBS) ili radnim nalogom.
 • Uvoz strukture WBS projekta u Narudžbu.
 • Upravljanje ključnim točkama projekta.
 • Automatsko generiranje proizvodnih naloga.

 

Upravljanje projektima

Planiranje prema narudžbi/projektu raznih čvorova sa raznim razinama u WBS strukturi.

 

Planiranje proizvodnje

Značajke:

 • Planiranje prema konačnim i beskonačnim kapacitetima.
 • Kontrola, putem prilagodljivih upozorenja, promjena popisa sastavnice ili radnih ciklusa.
 • Analiza dostupnosti artikla.
 • Otpuštanje planiranih narudžbi na temelju prioriteta narudžbe.
 • Planiranje materijala i raspoređivanje resursa s neograničenim ili ograničenim kapacitetom.
 • Planiranje resursa projekta putem planera i kalendara kojima upravlja voditelj projekta.
 • Simulacije proizvodnje.
 • Provjera i analiza radnih centara.

 

Planiranje APS

Značajke:

 • Definicija glavnog plana proizvodnje MPS (Master Production Schedule).
 • Definicija narudžbi jednog proizvoda ili više proizvoda.
 • Praćenje troškova.
 • Planiranje prema konačnim i beskonačnim kapacitetima.
 • Planiranje prema prioritetu.
 • Mogućnost simulacije narudžbi i prikaz putem Gantta.
 • Planiranje zahtjeva kroz provedbu MRP-a.
 • Automatsko generiranje narudžbi za proizvodnju, naloga za podizvođače i zahtjeva za nabavom.
 • Analiza dostupnosti materijala u stvarnom vremenu.

 

Podrška i održavanje

Značajke:

 • Upravljanje resursima i planiranje unutarnjih ili vanjskih intervencija zahvaljujući WBS strukturi.
 • Izjava o intervencijama i vođenje projekta.

 

Opskrba

Značajke:

 • Upravljanje zahtjevima za ponudom i nabavom.
 • Automatsko generiranje narudžbi.
 • Primitak robe i izrada otpremnica.
 • Automatsko kreiranje faktura.

 

Logistika

Značajke:

 • Upravljanje skladištima i lokacijama.
 • Upravljanje lotovima i serijskim brojevima.
 • Upravljanje jedinicama opterećenja.

 

Kvaliteta

Značajke:

 • Upravljanje tehničkim listovima.
 • Upravljanje planovima kontrole.
 • Kontrola artikala podizvođača.
 • Upravljanje analizama.
 • Upravljanje reklamacijama i nesukladnostima.
 • Upravljanje korektivnim radnjama.
 • Izrada certifikata.
 • Upravljanje propisima i zakonima.

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija