Management Contabilitate
Finanțe și Administrare

Management Contabilitate
Finanțe și Administrare

Managementul contabilității devine eficient datorită monitorizării, gestionării și controlului proceselor

Un software pentru managementul contabilității este indispensabil pentru orice companie. Permite măsurarea fluxului de numerar, îndeplinirea obligațiilor fiscale și optimizarea rentabilității cashflow-ului, gestionând fluxul de numerar în intrare și la ieșire.
În Fluentis ERP, aria Management Contabilitate – Finanțe – Administrare include toate funcționalitățile necesare pentru ținerea evidenței contabile, întocmirea situațiilor financiare și îndeplinirea obligațiilor fiscale gestionate în mod obișnuit direct de companie.

Există, de asemenea, diverse caracteristici pentru o gestionare administrativă completă, cum ar fi gestionarea activelor, gestionarea contractelor de leasing și a creditelor pasive, precum și funcțiile fundamentale pentru cei care lucrează cu străinătatea, cum ar fi completarea automată a listelor Intrastat și alte comunicări fiscale referitoare la schimburile cu partenerii străini.

În Fluentis ERP, Managementul Contabilității este complet integrat cu alte module de business

În Fluentis ERP, aria Management Contabilitate și Administrare este deplin integrată cu  Trezoreria, Achizițiile, Vânzările și Controlul de Gestiune.

Modulele ciclului de achiziție și vânzări comunică prin trimiterea datelor și permit crearea automată a înregistrărilor contabile, direct din facturile de vânzare și achiziție.

În aval, datele contabile sunt integrate automat și se unesc în gestionarea activelor, în gestionarea scadențarelor clienților și furnizorilor, în gestionarea contabilității analitice (cu flexibilitate maximă în definirea centrelor de cost) și în gestionarea comenzilor, precum și în gestionarea trezoreriei și a finanțelor, unde acestea stau la baza unei prelucrări complet automatizate a fluxurilor de trezorerie ale societății și a monitorizării expunerii la riscul de credit față de  clienți (întârzieri medii ale plăților, plăți restante și limitarea creditului).

În aria Management Contabilitate sunt incluse și funcțiile specifice de management ale consultanților, agenților comerciali și profesioniștilor cu toate obligațiile administrative și fiscale.

Module aplicative – Management Contabilitate – Fluentis ERP

Gestione Contabilità Generale icona

Management Contabilitate
Generală

Modulul permite gestionarea completa a contabilității generale și oferă diverse automatizări în faza de ajustare pre-bilant și închidere a conturilor anuale.

ȘABLOANE CONTABILE

 • Posibilitatea de a înregistra notele contabile folosind prototipuri de scrieri predefinite.
 • Gestionarea simultană a angajamentelor deschise pentru alimentarea scadențarelor clienților/ furnizorilor cu mecanisme de control pentru a preveni diferențele și inconsecvența în ceea ce privește mișcările contabile.
 • Înregistrări de ajustare, cheltuieli și venituri amânate, închiderea și deschiderea automată a conturilor.
 • Gestionarea automată a diferențelor de schimb valutar pentru tranzacțiile valutare.

RAPOARTE CONTABILE

Căutarea simplă a înregistrărilor contabile și a celor de TVA și posibilitatea extragerii acestora în diverse rapoarte disponibile. Unele dintre principalele rapoarte disponibile sunt clasice:

 • extras de cont
 • balanță de verificare
 • bilanț exercițiu
 • jurnal contabil
 • decontat TVA
 • registre TVA

EXTRASE DE CONT

Acestea pot fi tipărite pe hârtie, în rapoarte clasice, sau vizualizate pe ecran pentru o interactivitate mai mare.

DECLARAȚII FISCALE

Generarea automată a declarațiilor pentru comunicări periodice prin citirea datelor contabile.

 • Notificarea decontărilor periodice de TVA

ANGAJAMENTE DESCHISE

 • Permite crearea și închiderea angajamentelor deschise simultan cu mișcările contabile.
 • Permite crearea liberă și a angajamentelor extra-contabile deschise.
 • Rapoarte pentru scadențare și situații clienți/furnizori.
 • Din angajamentele expirate pot fi create în mod automat scrisorile de solicitare a plății pentru clienții întârziați, iar trimiterea prin e-mail a scrisorilor poate fi complet automatizată.
 • Angajamentele deschise și plățile aferente pot fi organizate în grupuri pentru a susține chiar și cele mai complexe situații de încasări/plăți fracționate sau în rate.
 • Este posibila gestionarea comisioanelor agenților in modulul contabil prin citirea directă a înregistrărilor contabile și exploatarea, printre altele, a unei anumite proceduri: “după efectuarea totală a plății” .
 • Este prezent un mod automat de gestionare a angajamentelor create din ordine/avize clienți și furnizori pentru plata la ordin/livrare, cu gestionarea automată a facturii in avans aferente.
 • Este disponibilă o procedură pentru compensarea între angajamente (avans/factură sau client/furnizor).

ÎNCHIDERE/DESCHIDERE AUTOMATĂ CONTURI

Permite gestionarea în mod automat a închiderii conturilor la sfârșitul anului și redeschiderea la începutul noului an.
Există, de asemenea, o procedură de deschidere a conturilor inițiale, care permite urmărirea schemei planului de conturi prin introducerea soldurilor inițiale și generarea înregistrării contabile.

ÎNREGISTRĂRI DE AJUSTARE

Prelucrarea automată a intrărilor de ajustare, cum ar fi cheltuielile/veniturile amânate/angajate, calcularea și contabilizarea amortizării activelor, închiderea conturilor de sfârșit de an și redeschiderea lor.

GESTIONARE ÎNREGISTRĂRI TEMPORARE

Înregistrările contabile pot fi salvate temporar și apoi convertite în înregistrări definitive chiar și masiv, prin procedura corespunzătoare.

REGULARIZARE VALUTĂ

Procedura permite alocarea și contabilizarea automată a diferențelor de schimb de sfârșit de an pe solduri contabile (clienți, furnizori, numerar, bancă) exprimate în valută străină. Se integrează cu gestionarea și descărcarea automată a cursurilor de schimb prezente în Fluentis.

Gestione Contabilità Analitica icona

Management Contabilitate
Analitică

Este punctul de plecare pentru un control de gestiune complet, care integrează, de asemenea, datele de producție. Se bazează pe un management multidimensional modern al centrelor cost.

CENTRE DE AFACERI

Valorificarea automată a centrelor de cost/profit (definite ca centre “corporative” care pot fi mutate în ambele secțiuni, răspunzând cerințelor unui controlling modern) și comenzilor datorită conexiunilor care pot fi predefinite în planul de conturi.

DIMENSIUNI ANALIZE

Dimensiunile permit definirea unui număr nelimitat de agregări de centre de afaceri care pot fi utilizate în diferite scopuri de analiză, de exemplu: paralel cu setul principal de centre de cost, care definește costurile totale ale companiei, este posibil să se definească o dimensiune paralelă, care cuprinde centrele dedicate monitorizării costurilor unei investiții deosebit de semnificative, sau o anumită ramură a societății.

COST DRIVER

Cost Driver permit libertatea și flexibilitatea maximă la alocarea costurilor comune centrelor companiei create pentru a se adapta costurilor industriale directe sau pentru inserarea centrelor auxiliare în centrele de producție. Există diverse logici de atribuire sau inserare și se poate defini prioritatea cu care să se proceseze diferiții cost driver.

RAPOARTE CONTABILITATE ANALITICĂ

Permit să aveți un prim raport rapid al mișcărilor și rezultatelor centrelor companiei și al legăturii cu mișcările contabile, fără nicio prelucrare ulterioară.
Atunci când mișcările contabilității analitice sunt preluate și prelucrate de către cost driver și integrate cu datele provenite din producție , este posibil să se genereze rapoarte finale suplimentare ale întregului flux pentru reconcilierea și analiza rezultatelor finale.

Bilancio in IV Direttiva icona

Bilanț
în a IV directivă

Acest modulul al ariei Management Contabilitate exploatează caracteristicile de reclasificare a datelor contabile care permit definirea liberă a unui model de reclasificare a datelor, folosind un model preîncărcat care reflectă schema de reglementare a situațiilor financiare în conformitate cu a IV-a Directivă a UE.

BILANȚ DE COMPETENȚĂ

Reclasificarea datelor contabile se bazează pe o funcționalitate flexibilă de procesare a închiderii periodice a conturilor cu înregistrări de ajustare aferente.

MODELE DE RECLASIFICARE

Modelele de reclasificare pot fi, de asemenea, definite liber de către utilizator și permit expunerea datelor atât în contabilitate, cât și în centrele de cost, realizând diverse agregări și formule, cum ar fi coeficienți, sume și scăderi.

Gestione Contabilità Cespiti

Mijloace fixe

Modulul garantează păstrarea regulată a registrului activelor amortizabile și a fișelor mijloacelor fixe, precum și gestionarea unui nivel ridicat de automatizare în calculul și contabilizarea amortizării. Procedurile de achiziționare de noi active și de cedare, distrugere, reevaluare sunt perfect integrate în evidențele contabile aferente .

DESCOPERĂ MAI MULTE

 • Actualizarea și crearea automată a fișelor în timpul înregistrării contabile a achiziției, cedării, distrugerii etc.
 • Gestionarea automatizată a deprecierii cu posibilitatea de a gestiona creșterile activelor în baza diferitelor proceduri.
 • Gestionarea reevaluărilor tipărirea prospectului relativ.
 • Gestionarea completă a rapoartelor obligatorii cum ar fi fișele mijloacelor fixe și jurnalul lor.
 • Posibilitatea de a calcula simultan și amortizarea, în scopul controlului gestiunii, cu proceduri care nu țin de impozitare, ci funcționale pentru exploatarea efectivă a activului.
Gestione Contabilità Percipienti icona

Liber profesioniști

Modulul inclus în aria Management Contabilitate este dedicat gestionării acelui tip de furnizori reprezentați de profesioniști și agenți comerciali, care sunt supuși impozitului reținut la sursă și altor forme de contribuție la pensie și care emit, de obicei, notificări de factură care urmează să fie gestionate în mod corespunzător.

DESCOPERĂ MAI MULTE

 • Interacțiunea cu formularul de calcul al comisioanelor agenților comerciali prin procedura care transformă decontarea comisionului în compensarea agentului.
Gestione Contabilità Intrastat icona

Intrastat

Acest modulul al ariei Management Contabilitate permite crearea listelor Intrastat în mod automat din facturile prezente în baza de date sau din înregistrările contabile

DESCOPERĂ MAI MULTE

Permite gestionarea Intra1, bis, ter trimestru și quinquies.

Este posibilă exportarea fișierului electronic atât pentru aplicația Intraweb (Vamă), cât și pentru Entratel (Fisc) și expedierea complet autonomă.

Gestione Contabilità Dichiarazioni fiscali icona

Declarații fiscale

Acest modul permite elaborarea tuturor obligațiilor TVA:

 • Plăți periodice și anuale
 • Comunicarea telematică a plăților
 • Gestionarea și imprimarea registrelor
 • Gestionarea creditului TVA în compensație

DESCOPERĂ MAI MULTE

 • Permite elaborarea certificării telematice a impozitelor reținute la sursă.
 • Gestionează distribuția taxelor și a regimului de TVA “în numerar”.
Gestione Contabilità Leasing icona

Leasing

Modulul permite gestionarea integrală a contractele de leasing, de la introducerea și gestionarea planurilor de amortizare până la înregistrările contabile necesare, inclusiv cele de ajustare de la sfârșitul anului.

DESCOPERĂ MAI MULTE

 • Introducerea planului de amortizare a contractului de leasing, gestionând complet toate datele, cum ar fi: rata dobânzii, costurile de încasare etc.
 • Contabilizarea automată a taxei inițiale și a taxelor periodice.
Gestione Contabilità Mutui passivi icona

Împrumuturi

Modulul permite gestionarea planurilor de amortizare a împrumuturilor și contabilizarea automată a plății ratelor.

Gestione Contabilità Solleciti icona

Solicitare plăți

Acest modulul al ariei Management Contabilitate permite identificarea angajamentelor deschise care au expirat deja și generarea scrisorii de solicitare a plății către clienți. Acestea pot fi generate automat, în funcție de diferite versiuni ale textului, și pot raporta diferiți parametri.

DESCOPERĂ MAI MULTE

 • Parametrizarea textelor standard ale scrisorilor și într-o limbă străină.
 • Generarea automată a scrisorilor cu diferite versiuni de text legate de tipul clientului
 • Imprimarea scrisorii generate automat.
 • Posibilitatea de a trimite în masă scrisori prin workflow.

 

FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE ALE ARIEI MANAGEMENT CONTABILITATE

 • Plan de conturi cu structură liber definită pe niveluri și subniveluri, fără nicio limită.
 • Gestionarea simultană a mai multor companii și divizii (sucursale care pot fi filtrate), fără limită de număr, funcționare simultană pentru o comparație ușoară a datelor.
 • Import date contabile prin Excel cu modele predefinite simple, de completat în mod independent.
 • Gestionarea diferitelor regimuri speciale de TVA.
 • Gestionarea Intercompany (grupuri de afaceri) printr-un instrument care simplifică și accelerează replicarea datelor comune între companii (plan de conturi, nomenclatoare, facturi etc.), cu posibilitatea de a defini și transforma datele în timpul tranziției (de exemplu, o factură de vânzări pentru societatea 1 poate deveni o factură de achiziție pentru societatea 2). Datorită integrării cu modulul Control de gestiune, este posibilă și întocmirea situațiilor financiare consolidate prin ajustarea tranzacțiilor Intercompany.
PROCEDURI DE ROLL-BACK

În aria Management Contabilitate, toate procedurile automate de creare a documentelor și de contabilizare pot fi restaurate prin efectuarea de operațiuni inverse pentru a readuce situația la starea anterioară.

 

Află opinia celor care au ales
Fluentis ERP

 

FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE ALE ARIEI MANAGEMENT CONTABILITATE

 • Plan de conturi cu structură liber definită pe niveluri și subniveluri, fără nicio limită.
 • Gestionarea simultană a mai multor companii și divizii (sucursale care pot fi filtrate), fără limită de număr, funcționare simultană pentru o comparație ușoară a datelor.
 • Import date contabile prin Excel cu modele predefinite simple, de completat în mod independent.
 • Gestionarea diferitelor regimuri speciale de TVA.
 • Gestionarea Intercompany (grupuri de afaceri) printr-un instrument care simplifică și accelerează replicarea datelor comune între companii (plan de conturi, nomenclatoare, facturi etc.), cu posibilitatea de a defini și transforma datele în timpul tranziției (de exemplu, o factură de vânzări pentru societatea 1 poate deveni o factură de achiziție pentru societatea 2). Datorită integrării cu modulul Control de gestiune, este posibilă și întocmirea situațiilor financiare consolidate prin ajustarea tranzacțiilor Intercompany.
 •  
PROCEDURI DE ROLL-BACK

În aria Management Contabilitate, toate procedurile automate de creare a documentelor și de contabilizare pot fi restaurate prin efectuarea de operațiuni inverse pentru a readuce situația la starea anterioară.

 

Află opinia celor care au ales
Fluentis ERP

Contactează-ne pentru mai multe informații despre aria Management Contabilitate

Unul dintre consultanții noștri îți va răspunde cât mai curând posibil