Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Elektroindustrija

Pratite kompletan tijek poslovanja od izrade prototipova do proizvodnje, uključujući kontrolu troškova proizvoda u stvarnom vremenu

Fluentis ERP: isprobajte besplatno
Zatražite informacije
immagine METEL

ERP rješenje za elektroindustriju

Fluentis ERP nudi specijalizirano upravljačko rješenje za vertikalno tržište elektroničke i električne proizvodnje, zahvaljujući rješenjima razvijenim u suradnji s vodećim klijentima u sektoru. 

 

Metel predstavlja EDI standard za upravljanje i međudjelovanje dokumentacije, s ciljem standardizacije procedura stvaranja i upravljanja dokumentima vezanim uz ciklus narudžbi u sektoru. 

 

WEEE označava Upravljanje otpadom električnih i elektroničkih uređaja te predstavlja funkcionalnost koja je u potpunosti integrirana i podržana u Fluentis ERP pocedurama. 

Planiranje po kritičnim fazama

U sektoru elektrotehnike i elektronike često je važno moći planirati proizvodnju na temelju dostupnosti kritičnog radnog centra.
Putem Fluentisa moguće je planirati na temelju kritične faze. Na taj se način algoritam automatski pobrine za planiranje ostalih faza rada.

 

Upravljanje vremenima čekanja u ciklusima

Potreba za upravljanjem unutarnjim i vanjskim fazama nekoliko puta za jedan proizvodni ciklus zahtijeva precizno upravljanje vremenima čekanja.
Upravo praćenje tih vremena omogućuje tvrtki definiranje važnih gospodarskih strategija.

U upravljanju proizvodnim ciklusima moguće je definirati vrijeme čekanja/u za svaku fazu i zatim pregledati te podatke putem izvještaja.

 

Grupiranje sastavnica

Upravljanje višerazinskim sastavnicama bitno je za dobivanje poluproizvoda kojima se upravlja u skladištu. Isto tako, mogućnost grupiranja sastavnica, primjerice prema žici/kabelu i boji, omogućuje jednostavno upravljanje fazom rezanja.

 

Upravljanje radnim nalozima i radnicima na daljinu

Upravljanje radnim nalozima, karakteristično za ovaj sektor, u kombinaciji s upravljanjem podizvođačima i radnicima na daljinu koji upravljaju vlastitim proizvodnim kapacitetom, mogu se jednostavno i brzo, putem alata za planiranje,  dodijeliti faze vanjskih radova i potrebni materijali za te radove. 

 

U svakom trenutku moguće je provjeriti preostalu dostupnost vanjskih resursa. Aktiviraju se upozorenja ako se minimalne zalihe komponenata u vanjskim skladištima smanje. Na ovaj način, upravljanje vanjskim resursima uvijek je pod kontrolom. 

 

Na kraju mjeseca ili prema razdoblju fakturiranja, moguće je dobiti izvještaj o radu obavljenom od strane podizvođača i radnika na daljinu. 

 

Upravljanje lotovima/serijskim brojevima

Maksimalna sljedivost u progresiji i regresiji proizvodnje. Na jednostavan, brz i neposredan način moguće je postaviti upit o lotu ili seriji artikla i vidjeti sastav.

Na isti način moguće je zatražiti serijski broj ili lot komponente kako bi se saznalo gdje je korištena.

 

Konačni trošak proizvoda

Upravljanje radnim ciklusima i proizvodnim izvještajima u stvarnom vremenu omogućuje pregled nadzornih ploča koja ističu dobitak ili gubitak u proizvodnji: za svaki pojedinačni proizvodni nalog moguće je vidjeti troškove materijala i procijenjeni trošak obrade u usporedbi s troškom materijala i trošak konačne obrade s relativnim postocima.

 

Upravljanje kašnjenjem isporuke

Organizator proizvodnje kao i prodajni predstavnik uvijek ima dostupan alat koji prikazuje, u stvarnom vremenu, sva kašnjenja isporuke na temelju
izvještaja o proizvodnji. Na ovaj način moguće je, kroz tijek rada, poslati automatsku e-poštu krajnjem kupcu s naznakom novog datuma isporuke.

 

Industrija 4.0

Povezanost između Fluentisa i strojeva Industrije 4.0 ključan je element za optimizaciju i digitalnu transformaciju industrijskih procesa. Industrija 4.0 okarakterizirana je integracijom digitalnih tehnologija u proizvodne procese. 

Zahvaljujući toj povezanosti, tvrtke mogu postići veću operativnu efikasnost i inteligentnije upravljati resursima. Fluentis, kao centralna točka tvrtke, upravlja ključnim poslovnim aktivnostima poput planiranja resursa, upravljanja narudžbama, inventara i računovodstva i sl. 

 

Saznajte više

Industrija 4.0 omogućuje prikupljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu s uređaja, senzora i strojeva, poboljšavajući vidljivost i automatizaciju proizvodnih procesa. Ovi se podaci mogu integrirati u Fluentis, što omogućuje točnije i pravodobnije planiranje, smanjuje zastoje i optimizira tok proizvodnje.

 

Međusobna povezanost Fluentisa i strojeva u okruženju Industrije 4.0 promiče transparentnost unutar cijelog opskrbnog lanca, poboljšava suradnju s dobavljačima i kupcima. To omogućuje lakše odgovaranje zahtjevima na tržišta i bolje upravljanje zalihama.

Korištenje umjetne inteligencije može poboljšati predvidljivost održavanja, na taj način se mogu smanjiti zastoji.

 

Povezanost Fluentisa i strojeva također olakšava proizvodnju po mjeri i prilagodbu proizvoda kako bi se zadovoljile specifične potrebe kupaca.

 

Osim toga, povezanost Fluentisa i strojeva omogućuje bolje upravljanje kvalitetom proizvoda. Fluentis može pratiti podatke o proizvodnji radi brze identifikacije bilo kakvih nedostataka ili anomalija u procesu proizvodnje.

Integracija inovativne tehnologije omogućuje pametnije upravljanje resursima, personaliziraniju i fleksibilniju proizvodnju te bolju analizu i korištenje podataka tvrtke. u Fluentisu se povezivanje može odvijati putem: Bizlinka, Frontier Databasea ili putem WebAPI-ja.

 

Ocjena kupaca/dobavljača

Odnosi se na rezultate dobavljača. Opskrbni lanac je ključan kako bi se omogućilo pravovremeno upravljanje komponentama. Provjera točnosti isporuka i mogućnost pravodobnog djelovanja omogućuje tvrtki da predvidi sve probleme sa zastojem određene linije.

 

Jednako je važno provjeriti vrijeme isporuke. Statistika točnosti isporuke omogućuje provjeru indeksa tijekom određenog vremenskog razdoblja.

 

EDI (Metel)

Fluentis je integriran s Metelom, tijelom koje postavlja standardni format za cjenike tvrtki koje proizvode ili prodaju elektromaterijale.
Fluentis pruža trenutnu vidljivost cijelog kataloga proizvođača s kodovima proizvoda koji se koriste u ERP-u, cijenama, tehničkim karakteristikama i bar kodovima. To je korisno tehničkom uredu za traženje odgovarajuće komponente u izradi procjena i prototipova.
Rješenje Fluentis omogućuje izradu ili ažuriranje proizvoda i cjenika proizvođača.

 

Montaža / Vanjski sklopovi / Strojevi

Pomoću Fluentisa moguće je upravljati montažom i puštanjem u rad određenih strojeva.
Fluentis omogućuje upravljanje individualnim projektima kupca s preventivnom listom za stroj koji se razlikuje od interne proizvodne liste, dakle planiranje zaliha materijala za vanjske intervencije, planiranje resursa i zaposlenika, upravljanje terenskim radom i poslovnim putovanjima, izvješćivanje troškova i intervencije.

 

Integracija s automatskim skladištima (npr. Modula)

Fluentis i vertikalna skladišta dva su ključna elementa koji, kada se integriraju, mogu poboljšati učinkovitost i organizaciju poslovanja tvrtke.

 

Vertikalna skladišta su automatizirani skladišni sustavi koji iskorištavaju visinu prostora za optimizaciju očuvanja i povrata robe. Sastoje se od okomitih polica koje omogućuju brz i automatiziran pristup artiklima, smanjujući vrijeme prikupljanja i pakiranja.
Povezanost Fluentisa s vertikalnim skladištima omogućuje točnije upravljanje zalihama, ažuriranjem zaliha i položaja artikala u stvarnom vremenu. Time se optimizira protok materijala i smanjuje rizik od ljudskih pogrešaka.

 

Saznajte više

Vertikalna automatizacija skladišta omogućuje veću brzinu i preciznost.

 

Fluentis može inteligentno planirati isporuke artikala unutar vertikalnih skladišta, optimizirajući prostor i smanjujući vrijeme traženja proizvoda.

 

Nadalje, integracija između Fluentisa i vertikalnih skladišta pojednostavljuje upravljanje povratima, omogućujući bržu obradu zahtjeva.
Podaci koje generiraju vertikalna skladišta mogu se sinkronizirati s Fluentisom, omogućujući bolju analizu učinka i veću vidljivost u upravljanju zalihama.

 

Sučelje između dva sustava pospješuje sljedivost artikala, omogućujući jednostavno identificiranje podrijetla i kretanje proizvoda unutar skladišta i duž cijelog opskrbnog lanca.

Osim toga, korištenje bar kodova pojednostavljuje identifikaciju i praćenje artikala, poboljšavajući učinkovitost skladišnog poslovanja.
Vertikalna automatizacija skladišta smanjuje potrebu za ručnim radom, dopušta preraspodjelu ljudskih resursa prema strateškim zadacima s dodanom vrijednošću.

 

Ukratko, integracija između Fluentisa i vertikalnih skladišta omogućuje učinkovitije, preciznije i automatizirano upravljanje artiklima unutar skladišnih objekata, poboljšavajući operativnu učinkovitost, zadovoljstvo kupaca i konkurentnost tvrtke, u Fluentisu se povezivanje može odvijati putem alata: Bizlink, Frontier Databasea ili WebAPI-ja.

 

Prototipovi i odobravanja

Ključni proces za tvrtke koje razvijaju nove proizvode.

 

Fluentis omogućuje tvrtkama organiziranje i praćenje svih faza životnog ciklusa prototipa, od početne koncepta do konačne izrade.
Ovaj proces omogućuje veću vidljivost i kontrolu nad razvojem novih proizvoda, olakšavajući suradnju između dizajnerskih, inženjerskih i proizvodnih timova.

Saznajte više

Fluentis može pratiti materijale, faze, troškove, oznake i resurse koji se koriste za svaki prototip, omogućujući točnu procjenu troškova razvoja i proizvodnje kao i prodajne cijene.

 

Osim toga, omogućuje brzu identifikaciju problema ili kašnjenja, poboljšavajući učinkovitost i skraćujući vrijeme izlaska na tržište.

 

Fluentis omogućuje dokumentiranje i pohranu svih podataka, uključujući crteže, troškove, cijene, specifikacije i rezultate testiranja, što olakšava dohvaćanje informacija. Funkcionalnost je povezana i s drugim poslovnim modulima radi bolje komunikacije između odjela.

 

Zahvaljujući automatizaciji koju pruža Fluentis, procesi odobravanja i autorizacije su pojednostavljeni.

 

Integracija između Fluentisa i alata za dizajn i simulaciju omogućuje izravno povezivanje podataka i informacija o prototipovima, olakšavajući proces donošenja odluka.
Fluentis može pomoći u upravljanju životnim ciklusom prototipova čak i nakon lansiranja proizvoda na tržište, prateći sve promjene ili ažuriranja napravljena tijekom vremena.
Pohranjivanje podataka prototipa unutar Fluentisa pomaže u očuvanju intelektualnog vlasništva tvrtke i zaštite osjetljivih informacija.

 

Proces je automatiziran. Moguće je brzo izraditi ponudu navodeći radni ciklus, popis materijala i sve dodatne troškove. Ponuda se putem nakon odobrenja šalje e-poštom kupcu koji je može prihvatiti izravno iz svog pretinca e-pošte.

 

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija