Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Integrirani PDM Softver

Zatražite informacije

Konfigurirajte artikle i odredite prodajnu cijenu uz Fluentis PDM

Kako bi se nosile s tržištem koje se stalno razvija, tvrtke su prisiljene prilagoditi tome svoje proizvode. U tom slučaju koristi se takozvani PDM softver (Product Data Management), također poznat kao Konfigurator proizvoda.

 

PDM softver izvorno je integriran unutar Fluentis ERP-a.
To je konfigurator proizvoda koji omogućuje organizaciju artikala i određivanje njihove cijene.
Omogućuje pojednostavljenje konfiguracije proizvoda u prodajnim procesima, kao i kreiranje i organizaciju konfiguracijskih pravila.

 

PDM softver također ubrzava proces prodaje i omogućuje smanjenje vremena.

Infografica PDM software

Glavne prednosti

Softver PDM može se koristiti putem desktopa i putem web preglednika.

 

Osim što omogućuje korištenje predefiniranih paketa, Fluentis PDM omogućuje izradu potpuno prilagođenih konfiguratora.
Zahvaljujući izvornom višejezičnom upravljanju, olakšava poslovanje s međunarodnim tržištima.
Putem odgovarajućih pravila parametrizacije, komercijaln odjel će moći konfigurirati artikle i odrediti njihovu prodajnu cijenu.

 

S tehničkog aspekta, Fluentis PDM konfigurira artikle i automatski generira matične podatke, sastavnice i cikluse obrade.
Poseban 3D grafički modul dostupan je za renderiranje konfiguriranog artikla, čak i putem web preglednika.

 

Fluentisov PDM softver posebno je prikladan za tvrtke čiji proizvodni proces uključuje konfigurabilne artikle.

Upravljanje ponudama – Kreiranje cijene

Svojom specifičnom strukturom, konfigurator je u mogućnosti kombinirati unesene varijable i izračunati prodajnu cijenu proizvoda.
Funkcija koja omogućuje povezanost prodajnog i proizvodnog odjela.

Upravljanje narudžbama - Sastavnica

Moguće je izraditi sasatvnicu konfiguriranog proizvoda. Različite komponente, poluproizvodi i sirovine potrebne za izradu proizvoda bit će sastavljene na temelju odabranog proizvoda. Ovaj se popis također može proslijediti proizvodnim odjelima, stvarajući tako vertikalni komunikacijski sustav.

Izrada potpuno prilagođenih konfiguratora

Moguće je koristiti predefinirane konfiguratore proizvoda, ali u isto vrijeme i izraditi, zajedno s kupcem, potpuno prilagođene konfiguratore.

Višejezično izvorno upravljanje

Izvorno višejezični konfigurator omogućuje tvrtkama komunikaciju s međunarodnim tržištem.

Što kažu naši klijenti

Fluentis ERP i UnoTre5 sudjeluju u našem procesu poslovnog rasta. Možemo reći da ne bismo mogli poslovati bez konfiguratora proizvoda koji predstavlja srž informatizacije našeg poslovanja

- Luca Massimo, TitolareLuca Massimo, CEO

ADIELLE Srl

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija