Financije

   

Financije

Kontrolirajte financije i upravljajte novčanim tokom uz Fluentis ERP sustav

Fluentis ERP modul za kontrolu novčanog toka pruža moćne alate za pregled financija i izloženosti kreditnom riziku prema kupcima.

Modul je povezan sa knjigovodstvom, nabavom, prodajom, podizvođačima, pa čak i sa proizvodnjom, što olakšava internu komunikaciju.

Uz to, modul omogućuje automatizaciju i brzinu kako u komunikaciji s bankama tako i u knjiženju plaćanja.

Prednosti
 • Povezanost s drugim poslovnim modulima što poboljšava efikasnost poslovanja.
 • Snažan sustav za razmjenu vanjskih podataka:

  • Izvoz XML tragova (SEPA format) za prijenose dobavljača i Rid/SDD (Sepa izravno terećenje)

  • Izvoz ABI zapisa za bankovne primitke

  • Uvoz neplaćenih stavaka iz bankovnih zapisa

  • Uvoz popisa kretanja bankovnih računa radi usklađivanja ili automatskog generiranja stavki unutar sustava

  • Uvoz / izvoz kretanja u / iz DocFinance®

  • Izvoz kretanja u Piteco®

MODULI:

MODULI:

Gestione Tesoreria Cashflow icon

Novčani tijek

Modul vam omogućuje dobivanje podataka iz područja računovodstva, nabave, prodaje, podizvođača i proizvodnje, kao  i šestomjesečnu prognozu novčanog tijeka.

AUTOMATSKO STVARANJE NOVČANOG TIJEKA

Jednostavno i izvedivo uz samo par klikova.

DOSPIJEĆA

Automatski izračun može se integrirati umetanjem ručnih kretanja kako bi se uzeli u obzir izvori i financijske obveze koje se ne mogu otkriti podacima koji su već prisutni u sustavu.

ISPIS ANALIZE NOVČANOG TIJEKA

Ispis novčanog tijeka za period od 6 mjeseci.

LIKVIDNOST

Analiza konta i plaćanja.

Gestione Tesoreria Anticipi incassi icona

Predujmovi i
Novčani priljevi

Automatizirano upravljanje priljevima i predujmovima. 

FUNKCIONALNOSTI

 • Stvaranje popisa predujmova i bilježenje rokova izlaznih faktura
 • Izrada elektroničkog zapisa za slanje banci
 • Knjiženja
 • Konačni obračun
Gestione Tesoreria Distinte pagamento fornitori icona

Uplatnice
Dobavljača

Modul vam omogućuje stvaranje uplatnica (bankovni prijenosi itd.) koje se šalju banci u .xml formatu, počevši od otvorenih stavaka. Popisi se zatim mogu obračunati automatskim zatvaranjem stavaka i knjiženjem.

ABI I SEPA FORMATI

Upravljanje valjanim zapisima, prijenosima i odobrenim terećenjima (SDD – Sepa Direct Debit).

BLOKADA PASIVNIH STAVAKA

Možete blokirati i otključati plaćanja dobavljača i podvrgnuti funkcionalnosti pravima autorizacije i tijekovima rada

AUTOMATSKO KREIRANJE PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA

Čarobnjak za brzo i masovno kreiranje uplata i povezanih računovodstvenih kretanja

UPRAVLJANJE PODRŠKOM ZA PLAĆANJE

Omogućuje vam planiranje i definiranje banaka prema kojima ćete usmjeriti plaćanja.

Portfelj imovine

Upravljanje imovinom i automatska knjiženja.

UVOZ NEPLAĆENIH STAVAKA

Mogućnost uvoza popisa nepodmirenih plaćanja o kojima je banka obavijestila odgovarajućim elektroničkim putem

KREIRANJE I KNJIŽENJA NEPLAĆENIH STAVAKA

Upravljanje neplaćenim stavkama moguće je u svakoj fazi životnog ciklusa imovine i uplatnica.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA

Automatizirano upravljanje fakturama i jednostavno čitanje otvorenih stavaka.
U slučaju ispravaka ili otkazivanja operacija, moguć je pristup procedurama oporavka koje vraćaju prijašnje stanje.

Gestione Tesoreria Conti correnti icona

Tekući
Računi

Elektronički uvoz kretanja tekućeg računa kako bi se odvijala usklađivanja (u ručnom ili automatskom načinu rada) i knjiženja koja su već prisutna u bazi podataka ili koja ste sami generirali na automatizirani način.

UVOZ POPISA KRETANJA

RUČNO USKLAĐIVANJE BANAKA

Odabirom kretanja koje treba uskladiti otvorit će se mogućnost unaprijed filtrirane pretrage kretanja prema kontu banke i datumima te će biti dovoljno odabrati kretanje koje treba uskladiti.

AUTOMATSKO USKLAĐIVANJE BANAKA

Sustav automatskog usklađivanja kretanja banaka s knjiženjima odabirom kriterija pretraživanja (npr. isti datumi, isti iznosi itd.)

AUTOMATSKO KREIRANJE KRETANJA IZ ZAPISA KRETANJA BANAKA

AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Ova značajka, posebice automatsko kreiranje računovodstvenih zapisa počevši od popisa transakcija tekućeg računa, osigurava računovodstvenu automatizaciju.
Automatizacija pokriva i aktivno i pasivno fakturiranje, kao i naplate i plaćanja.
Druge vrste automatizacije mogu se odvijati, na primjer, uvozom računovodstvenih zapisa koji se odnose na platne liste zaposlenika koje obrađuje savjetnik u .csv formatu.

Gestione Tesoreria Rischio Cliente icona

Rizik
Kupca

Modul vam omogućuje da držite pod kontrolom izloženost, pratite odobrene kredite i kreirate upozorenja ili blokirate komercijalne dokumente korisnika koji čekaju autorizaciju.
Postupak autorizacije također se može konfigurirati kroz tijekove rada i izdavanja ovlaštenja.
Na raspolaganju je i nekoliko nadzornih ploča za praćenje potraživanja, prosječnog kašnjenja u plaćanju od strane kupaca, razine ukupne izloženosti po kupcu.

LOCK MANAGER

To je glavna ploča, koja može biti podvrgnuta selektivnim pravima pristupa, gdje možete upravljati autorizacijama za prekoračenje odobrenog kredita ili pomoću koje možete blokirati isporuku unesenim kupcima.

KONTROLA DOZNAKA

Pregled prosječnih kašnjenja.

IZLOŽENOST KUPACA

Ukupna izloženost riziku.

Želite li saznati više?

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovoriti ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku