Sustav
za metalnu
industriju

Želite li saznati više o Fluentis ERP-u?


  ERP sustav za tvrtke koje žele poboljšati poslovanje i povećati kompetitivnost

  Fluentis ERP pogodan je za metalnu industriju i prati tvrtke u razvoju poslovanja i u poboljšanju performansi. Razvijen je kako bi ispunio zahtjeve raznovrsnih tvrtki, njihovih opskrbnih lanaca i međunarodnih odnosa.

  • Skalabilno rješenje koje pokriva sva područja poslovanja
  • Planiranje proizvodnje
  • Planiranje resursa: materijali, radni centri i ljudski resursi
  • Kontrola proizvodnje i napretka
  • Integracija strojeva u okruženju Industrije 4.0
  • Troškovi proizvodnje
  • Integrirano rješenje za korporativne grupe 
  • Potpuna integracija administrativnih i novčanih procesa
  • Integrirana kontrola upravljanja
  • Integrirano područje kvalitete
  • Integrirani logistika i WMS

  UNAPRIJEDITE PROIZVODNJU SA FLUENTIS ERP-om:

  Fluentis ERP specijalizirano je rješenje za upravljanje tvrtkama u sektoru proizvodnje: algoritmi omogućuju upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima životnog ciklusa proizvoda, životnog ciklusa proizvoda, od projektiranja, prodaje, nabave materijala, do zakazivanja interne proizvodnje i/ili proizvodnje od strane podugovaratelja. Uz to, osigurava usklađenost i povezanost postrojenja u okruženju Industrije 4.0 radi automatizacije poslovanja.

  Bitna stavka je potpuna integracija cijelog opskrbnog lanca putem automatske razmjene informacija između kupaca, dobavljača i podizvođača. Fluentis ERP uključuje aplikacije koje omogućuju tvrtki integriranje kooperanata radi lakše provjere napretka u proizvodnji, kao i rješenja za razvoj poslovanja: CRM, Ecommerce. B2B i B2C. Područje kontrole upravljanja povezano je sa administrativnim područjem i riznicom. Na ovaj način, povećava se fleksibilnost i kvaliteta usluga, bitni čimbenici u proizvodnom sektoru, koji omogućuju rad u skladu s trenutnim zahtjevima tržišta.

  Softver za upravljanje Fluentis ERP opremljen je dodacima kao što su Business Analytics, nadzorne ploče koje prate rezultate, Fluentis Mobile WMS koji upravlja materijalima, logistikom i otpremom.

  Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


   Prednosti upravljanja proizvodnjom:

   SKALABILNO RJEŠENJE  KOJE POKRIVA SVA POSLOVNA PODRUČJA

   Fluentis ERP cjelovito je rješenje koje pokriva sve funkcije tvrtke bez potrebe za integracijom vanjskog sustava. Prisutnost unaprijed konfiguriranih i parametriziranih značajki osigurava učinkovitost u fazi provedbe projekata.

   PLANIRANJE PROIZVODNJE

   Fluentis ERP obuhvaća i područje APS za planiranje proizvodnje koje osigurava fleksibilnost proizvodnih i logističkih procesa, dostupnost materijala, proizvodnih resursa te poštivanje datuma isporuke.

   PLANIRANJE RESURSA: MATERIJALI, RADNI CENTRI I LJUDSKI RESURSI

   Fluentis ERP rješenje za proizvodnju uključuje područje planiranja opremljeno algoritmima MRP I i II za optimizaciju nabave materijala i efikasnost resursa, CRP (Capacity Resource Planning) za upravljanje opterećenjima radnog centra koja su također prikazana u određenim Ganttovim dijagramima.

   INTEGRIRANO RJEŠENJE ZA KORPORATIVNE GRUPE

   Fluentis ERP rješenje izvorno podržava rad sa više tvrtki koje se nalaze u istoj bazi podataka te imaju više razina oporezivanja, multijezično sučelje sa podrškom za više valuta. Dostupne su i funkcije poslovanja pogodne za automatizaciju protoka informacija između tvrtki koje pripadaju korporacijskoj grupi.

   INTEGRACIJA STROJEVA U OKRUŽENJU INDUSTRIJE 4.0

   Fluentis značajka BizLink omogućuje razmjenu podataka između sustava, strojeva ali i nadzornih ploča koje prate napredak i učinkovitost proizvodnje u stvarnom vremenu.

   PROCJENA TROŠKOVA MATERIJALA I PROIZVODNJE

   Pomoću Fluentisa imat ćete mogućnost automatizirati prikupljene podatke proizvodnje koji su već integrirani s odjelom nabave materijala, tako da pravovremeno opravdate svoje artikle i relativne proizvodne narudžbe.

   KONTROLA PROIZVODNJE I NAPRETKA

   Fluentis ERP rješenje za proizvodnju ima vlastito MES rješenje koje omogućava kontrolu stanja i korištenja resursa u stvarnom vremenu putem posebnih nadzornih ploča. Funkcije Fluentis MES-a omogućuju otkrivanje vremena proizvodnje putem nadzornih ploča, bar-kodova i radnih naloga. Dostupni su i grafikoni za kontrolu učinkovitosti resursa ili postrojenja.

   POTPUNA INTEGRACIJA ADMINISTRATIVNIH I NOVČANIH PROCESA

   Za tvrtke distribuirane u različitim zemljama dostupan je popis stranih poreznih sustava koji su izvorno prisutni u Fluentisu ili mogu biti dostupni integracijom specifičnih međunarodnih rješenja. Pomoću područja riznice možete upravljati svim financijskim tokovima a posebno novčanim tokom tvrtke.

   KONTROLA UPRAVLJANJA 

   Pomoću upravljačkog modula možete izvršiti detaljnu raščlambu troškova i prihoda prema odredištima. Ovim modulom dobit ćete pristup podacima narudžba/projekata s određenim izvještajima i grafikonima koji prikazuju marže i profitabilnost te podatke o troškovima pripisanim svakom odjelu. Kontroling također omogućava dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije i automatskim generiranjem sažetih podataka potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja poduzećem, s dijagramima i grafikonima koji olakšavaju njihovu analizu i tumačenje.

   PODRUČJE KVALITETE

   Područje kvalitete omogućuje definiciju plana kontrole artikala po dobavljaču. Uz to, omogućuje provedbu kontrole proizvodnog procesa, automatski obavještavajući voditelja kontrole kvalitete o radnjama koje treba poduzeti kako bi se upravljalo reklamacijama kupaca i neusklađenostima.

   INTEGRIRANA
   LOGISTIKA I WMS

   WMS Fluentis Mobile dostupan je u Wi-Fi okruženju na pametnim uređajima povezanim putem web usluga na ERP. Wms definira fizičku strukturu skladišta kako bi se postigla automatizacija procesa utovara i istovara materijala, ali i optimiziralo skladištenje materijala.

   Modul predviđa i cjelovito upravljanje LOT-ovima kako bi se postigla brzina i preciznost, optimiziralo vrijeme i smanjile pogreške. Sustav je također opremljen funkcijama potrebnim za upravljanje provjerom zaliha i raspoloživosti.

   KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

   Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku