Încercați Fluentis gratuit 15 zile
Login
Contacte

Industria Metalurgică

Conform Reglementărilor și Certificărilor, Trasabilitate Garantată, BPMN stabilite

Fluentis ERP: Încercați gratuit 15 zile
Cereți informații
Hero Settore Metallurgico
Infografica Settore Metallurgico

Soluția ERP pentru companii din Industria Metalurgică

Fluentis ERP prezintă o soluție software ERP dedicată companiilor din industria metalurgică, cu caracteristici și algoritmi care permit gestionarea tuturor proceselor de activitate interne și externe ale întregului ciclu de viață al produsului.

Unele dintre problemele companiilor, care se rezolvă cu adoptarea sistemului Fluentis ERP, sunt gestionarea prototipurilor pentru devize rapide și structurate, gestionarea matrițelor și echipamentelor, gestionarea deșeurilor de prelucrare, etc.

Aceste companii sunt adesea consumatoare de energie, prin urmare utilizarea atentă a Controlului de gestiune, cu colectarea atentă a datelor despre cost și consum, ajută companiile care trebuie să se bazeze pe date certe și tot mai precise.

Estimare articole noi

Definirea prețului de vânzare al unui articol nou este un proces care implică multe funcții din companie, începând de la cea Comercială, trecând apoi prin Biroul Tehnic, cel de Achiziții și apoi prin Producție și Calitate.

Funcția de estimare din Fluentis permite calculul prețului de vânzare al unui articol nou pornind de la costul estimat de producție.

Se poate defini un nou cost prin completarea secvenței lucrărilor de producție interne și externe, indicând materialele care vor fi utilizate pentru noua producție și orice costuri suplimentare. Acest lucru permite definirea costurilor și prețului final de vânzare prin aplicarea unei marje dorite sau a unui procent de majorare.

La gestionarea costurilor cu materiile prime se poate lua în considerare orice recuperare din deșeurile de prelucrare.

Fiecare ofertă nouă acceptată de client dă naștere unui nou proiect de eșantionare.

Gestionare proiecte de eșantionare

Fiecare nouă ofertă acceptată de client generează un nou proiect de eșantionare.

Noul proiect în Fluentis permite atât colectarea tuturor informațiilor despre proiect și documente, cât și începerea colectării orelor de proiectare de către biroul tehnic.

Permite pregătirea activităților de proiect și monitorizarea cu Gantt și atribuirea fiecărei activități resurselor implicate.

La sfârșitul activității de eșantionare se realizează situația finală a proiectului și se verifică eventuala abatere de la ceea ce a fost prevăzut în devizul relativ.

Codificare articole

Pe lângă inserarea în registrul articolului a tuturor datelor necesare pentru caracterizarea acestuia, este posibilă și adăugarea oricăror caracteristici direct în cod, pentru a simplifica căutarea, utilizarea și analizarea.

Fluentis pune la dispoziție un codificator pentru a facilita compunerea codului articolului, care poate fi adaptat cu ușurință la cerința clienților.

În companiile în care produsele diferă ca aliaj sau grosime, se dovedește a fi un ajutor important pentru evitarea erorilor.

Gestionare matrițe și echipamente

Gestionarea precisă și la timp a matrițelor și echipamentelor este esențială. În aria Producție din Fluentis, gestionarea echipamentelor oferă posibilitatea rezervării acestora. De exemplu, matrițele pot fi mutate din depozit în WIP de producție și invers.

De asemenea, pot fi gestionate matrițe cu mai multe cavități care produc același cod de articol sau coduri de articol diferite.

Totul este completat cu gestionarea mentenanței matrițelor pe baza parametrilor doriți (de exemplu, timpul de neutilizare, numărul de matrițe etc.).

Este posibil să se gestioneze întreținerea periodică a matrițelor și orice întreținere extraordinară.

Gestionare depozit de trafilerie material

În cazul în care compania dorește să monitorizeze materialul trimis la terți de trefilerie, în Fluentis este posibilă configurarea depozitului dedicat.
În acest fel, va fi întotdeauna posibilă ținerea sub control a disponibilității materialului pregătit pentru transformare.

Gestionare contracte de materii prime la KG

În Fluentis se pot defini și alte unități de măsură pe lângă cea de gestiune sau una sau mai multe unități de măsură alternative. Această cerință este frecventă în sectorul metalurgic, unde de multe ori necesitatea de a înregistra articolele în bucăți sau metri, este însoțită de necesitatea gestionării sumelor în documentele care se referă adesea la KG.

Utilizarea parametrilor și inserarea factorului de conversie între unitățile de măsură permite sistemului să propună în mod autonom cantitățile corecte.

Având în vedere acest lucru, ofertele de prețuri de achiziție au fost, de asemenea, concepute pentru a gestiona prețurile nu doar referitoare la unitatea de măsură principală, ci și la cea alternativă.

Industry 4.0

Industria 4.0 permite colectarea și analiza în timp real a datelor primite de la dispozitive, senzori și utilaje, îmbunătățind vizibilitatea și automatizarea proceselor de producție. Aceste date pot fi integrate în Fluentis, permițând o planificare mai precisă și la timp, reducând timpul de nefuncționare și optimizând fluxul de producție.

Interconectarea dintre Fluentis și mașinile Industry 4.0 promovează transparența în întregul lanț de aprovizionare, îmbunătățind colaborarea cu furnizorii și clienții. Acest lucru permite o mai mare reacție la cerințele pieței și o mai bună gestionare a stocurilor.

 

Utilizarea AI în Industria 4.0 poate îmbunătăți predictibilitatea mentenanței, permițând intervenția preventivă și reducând timpul de nefuncționare neprevăzut. Fluentis poate fi integrat cu aceste sisteme pentru a gestiona automat operațiunile de întreținere și pentru a optimiza stocurile de piese de schimb.

 

Interconectarea dintre Fluentis și mașinile Industry 4.0 facilitează, de asemenea, personalizarea produselor pentru a satisface cerințele specifice ale clienților.

Analiza datelor in real time, datorită Industry 4.0, permite suitei Fluentis să ofere rapoarte și tablouri de bord mai precise și imediate, ajutând managerii să ia decizii informate și strategice.

 

În plus, interconectarea dintre mașinile Fluentis și Industry 4.0 permite o mai bună gestionare a calității produselor. Fluentis poate urmări informațiile de producție, permițând identificarea rapidă a oricăror defecte sau anomalii în procesul de producție.

 

În concluzie, interconectarea dintre mașinile Fluentis și Industry 4.0 oferă oportunități semnificative de îmbunătățire a eficienței, agilității și competitivității industriilor. Integrarea acestor tehnologii permite un management inteligent al resurselor, o producție personalizată și mai flexibilă, precum și o mai bună analiză și utilizare a datelor companiei. În Fluentis interconectarea se poate realiza cu diferite instrumente: Bizlink, Frontier Database sau prin WebAPI.

MES

MES (Manufacturing Execution System) este soluția concepută pentru a fi utilizată direct în secție de către operatori.

Interfața simplificată și mare permite operarea atât de pe PC-uri tradiționale, cât și de pe monitoare tactile sau tablete.

Sistemul se integrează în timp real cu Fluentis ERP și permite operatorului să:

 • verifice secvențele de producție;
 • verifice documentația de producție;
 • elaboreze declarații pentru timpi și oprire mașini;
 • elaboreze declarația pentru cantități conforme sau neconforme;
 • înregistreze controalele de calitate ale procesului;
 • verifice KPI-urile de producție și progresul;
 • tipărească etichete de identificare a produselor.

Mai multe detalii despre Fluentis MES.

Mentenanță instalații

Este posibilă codificarea instalațiilor și furnizarea scadențelor și mentenanței programate pentru acestea. Prin folosirea intervențiilor, se poate ține evidența activităților de întreținere, folosirea pieselor de schimb sau a cheltuielilor relative.

În termeni productivi, matrițele și echipamentele sunt codificate ca registre reale, care se pot asocia cu procese specifice și/sau articole prelucrate.

Gestionare loturi și trasabilitate certificate materii prime

Gestionarea loturilor este una dintre cele mai bune modalități de organizare a proceselor operaționale. Materiile prime, articolele în lucru și unitățile de expediere sunt identificate prin crearea de loturi unice, care pot fi selectate după data creării, origine sau alte criterii. În Fluentis, managementul loturilor integrat cu managementul UDI garantează companiilor trasabilitatea care trebuie urmărită între produsul finit și materia prima.

Eficacitatea ERP-ului este îmbunătățită și din punct de vedere logistic dacă este folosit și un WMS integrat precum Fluentis Mobile.

Indicarea corectă a lotului și organizarea ulterioară a proceselor operaționale este, prin urmare, crucială pentru cei care se ocupă de sectoare în care trasabilitatea este o cerință indispensabilă. Pentru Fluentis este importantă echilibrarea preciziei cu funcționalitatea și, prin urmare, garantarea atât a urmăririi, cât și vitezei operaționale, motiv pentru care am studiat deja procesele BPMN pentru a propune cele mai bune scenarii de utilizare a aplicației nostre și a funcționalităților sale.

Control calitate: certificat, calitate, blocare factură

Fiecare lot sau număr de serie primit este gestionat cu un raport de calitate care raportează dacă respectă calitatea cerută și este realizat de diferiți tehnicieni și în mod nesecvențial.

Doar cu conformitatea acestor stări calitative este disponibil articolul pentru procesul de producție.

Factura furnizorului aferentă loturilor neconforme va fi neplătibilă.

Responsabilul de proiect are vizibilitate asupra loturilor primite și a stării acestora în ceea ce privește calitatea și certificatul de conformitate al furnizorului, de aceea are posibilitatea de a forța sau nu plata facturii, cu un log al acțiunilor întreprinse.

Ce poate face Fluentis ERP
pentru compania dvs?

Test gratuit 15 zile | Fără reînnoire automată | Acces imediat

Infografica 2

Contactați-ne pentru mai multe informații

  Doriți un răspuns imediat?

  Suntem la dispoziția dumneavoastră!

  +40 747 208 912

  Start chat