Proizvodnja kalupa

Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


  Upravljajte maržama i projektima uz Fluentis ERP

  Proizvodnja kalupa zahtjeva ERP sustav koji će osigurati potpuno upravljanje projektima, kontrolu upravljanja i praćenje marža. Fluentis ERP predstavlja paket visokotehnoloških rješenja dizajniranih i razvijenih kako bi podržao takve potrebe i pomogao tvrtkama upravljati opskrbnim lancima i međunarodnim odnosima.

  • Integracija CAD-a i PDM-a za dizajn proizvoda
  • Integrirano upravljanje projektima
  • Prikupljanje podataka o projektima i kontrola integriranog upravljanja
  • Integrirana kontrola upravljanja
  • Upravljanje proizvodnjom i planiranje projektima
  • Planiranje resursa: materijali, radni i ljudski
   centri
  • Kontrola proizvodnje i napretka
  • Integrirano rješenje u kontekstu poslovnih grupai
  • Potpuna integracija administrativnih i
   novčanih procesa
  • Integrirano područje kvalitete
  • Integrirani logistika i WMS

  MODERNA TEHNOLOGIJA ZA VAŠE POSLOVANJE

  Fluentis ERP sustav specijalizirano je rješenje za tvrtke koje se bave proizvodnjom kalupa,obuhvaća značajke i algoritme koji će vam omogućiti upravljanje svim internim i vanjskim poslovnim procesima.

  Fluentis sadržava aplikacije koje omogućuju tvrtki praćenje proizvodnje određenih proizvoda i napretka. Sva područja unutar sustava su povezana a to osigurava sljedivost. Na taj način možete povećati fleksibilnost i kvalitetu usluge.

  Fluentis ERP opremljen je integriranim dodacima kao što su Business Analytics, nadzorne ploče koje prate KPI-je tvrtke, Fluentis Mobile WMS koji upravlja materijalom itd.

  Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


   Prednosti Fluentis ERP-a:

   CAD I PDM INTEGRACIJA ZA DIZAJN PROIZVODA

   BizLink omogućuje integraciju sa PDM (Product Data Management) i CAD sustavima, prikupljanjem tehničkih podataka za lakše upravljanje životnim ciklusom proizvoda kako bi se povećala učinkovitost i ubrzala automatizacija.

   UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

   Fluentis ima cjelovito integrirano upravljanje projektima koje omogućuje potpunu vidljivost Projekta počevši od njegove analize, prototipiranja troškova, definiranja resursa koji će se koristiti i materijala, zbirke konkretnih podataka za projekt i praćenja u fazi izvršenja.

   ZBIRKA PODATAKA PROIZVODNJE PREMA PROJEKTU

   Pomoću Fluentis-a imat ćete mogućnost automatizirati prikupljanje podataka iz proizvodnje koji su već integrirani s područjem nabave materijala. To olakšsava procjenu troškova u narudžbama za proizvodnju i u specifičnim projektima.

   KONTROLA UPRAVLJANJA

   Pomoću upravljačkog modula možete izvršiti detaljnu raščlambu troškova i prihoda prema odredištima. Ovim modulom dobit ćete pristup podacima narudžba/projekata s određenim izvještajima i grafikonima koji prikazuju marže i profitabilnost te podatke o troškovima pripisanim svakom odjelu. Kontroling također omogućava dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije i automatskim generiranjem sažetih podataka potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja poduzećem, s dijagramima i grafikonima koji olakšavaju njihovu analizu i tumačenje.

   PLANIRANJE
   PROIZVODNJE

   Fluentis područje za planiranje proizvodnje prema narudžbi ili projektu uzima u obzir dostupnost materijala i resursa kako bi se održala stabilnost ponude i potražnje.

   PLANIRANJE RESURSA: MATERIJALI, RADNI CENTRI I LJUDSKI RESURSI

   Fluentis ERP za proizvodnju je rješenje za planiranje opremljeno algoritmima MRP I i II za optimizaciju nabave neobrađenih materijala u redoslijedu poslova / projekta i učinkovitosti resursa, CRP (Planiranje kapaciteta resursa) za upravljanje opterećenjima radnog centra također je zastupljeno u određenim Ganttovim dijagramima.

   KONTROLA PROIZVODNJE I NAPRETKA

   Fluentis ERP rješenje za proizvodnju ima vlastito MES rješenje koje omogućava kontrolu stanja i korištenja resursa u stvarnom vremenu putem posebnih nadzornih ploča. Funkcije Fluentis MES-a omogućuju otkrivanje vremena proizvodnje putem nadzornih ploča, bar-kodova i radnih naloga. Dostupni su i grafikoni za kontrolu učinkovitosti resursa ili postrojenja.

   INTEGRIRANO RJEŠENJE ZA KORPORATIVNE GRUPE

   Fluentis ERP rješenje izvorno podržava rad sa više tvrtki koje se nalaze u istoj bazi podataka te imaju više razina oporezivanja, multijezično sučelje sa podrškom za više valuta. Dostupne su i funkcije poslovanja pogodne za automatizaciju protoka informacija između tvrtki koje pripadaju korporacijskoj grupi.

   POTPUNA INTEGRACIJA ADMINISTRATIVNIH I NOVČANIH PROCESA

   Rješenje Fluentis ERP uključuje i administrativno područje. Za internacionalne tvrtke dostupan je popis stranog oporezivanja. Pomoću područja riznice možete upravljati novčanim tokom tvrtke.

   PODRUČJE KVALITETE

   Područje kvalitete omogućuje definiciju plana kontrole artikala po dobavljaču. Uz to, omogućuje provedbu kontrole proizvodnog procesa, automatski obavještavajući voditelja kontrole kvalitete o radnjama koje treba poduzeti kako bi se upravljalo reklamacijama kupaca i neusklađenostima.

   LOGISTIKA I WMS

   Fluentis ERP opremljen je specifičnim funkcionalnostima koje mogu povećati unutarnju i vanjsku logističku učinkovitost putem Fluentis Mobile WMS-a. Fluentis Mobile WMS djeluje u Wi-Fi kontekstu s uređajima sa zaslonom osjetljivim na dodir, povezan je putem Web usluga na ERP dio pružajući podršku za veću fleksibilnost i brzinu, s informacijama u stvarnom vremenu i smanjenjem pogrešaka. WMS Fluentis Mobile definira fizičku strukturu skladišta u linijama, policama ili jednostavno u područjima skladišta, tako da imaju jedinstvenu lokaciju. Postupci ponajprije interveniraju u automatizaciji procesa utovara i istovara materijala, u logici skladištenja materijala te u ubrzavanju izvršenja narudžbe i zaprimanja materijala.

   Modul predviđa i cjelovito upravljanje LOT-ovima kako bi se postigla brzina i preciznost, optimiziralo vrijeme i smanjile pogreške. Sustav je također opremljen funkcijama potrebnim za upravljanje provjerom zaliha i raspoloživosti.

   KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

   Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku