Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Metalna industrija

Sukladnost i sljedivost

Fluentis ERP: isprobajte besplatno
Zatražite informacije
Hero Settore Metallurgico
Infografica Settore Metallurgico

ERP za metalnu industriju

Fluentis ERP je specijalizirano softversko rješenje sa značajkama i algoritmima koji omogućuju upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima.
Neki od problema tvrtki ovog sektora su upravljanje prototipima za brze i strukturirane procjene, upravljanje alatima i opremom, te praćenje otpada od obrade do povratka otpada.

 

Ove tvrtke su često veliki energetski potrošači, stoga pažljivo upravljanje kontrolom procesa i prikupljanje podataka o troškovima i potrošnji, pomaže tvrtkama u donošenju odluka.

Procjena novih artikala

Definiranje prodajne cijene novog artikla proces je koji uključuje više odjela tvrtke (prodaja, tehnički odjel, nabava, proizvodnja i kvaliteta).

Funkcionalnost omogućuje izračun prodajne cijene novog artikla počevši od procijenjenih troškova proizvodnje.
Moguće je definirati novi trošak sastavljanjem slijeda internih i eksternih proizvodnih procesa, navodeći materijale koji će se koristiti za novu proizvodnju i sve dodatne troškove. To omogućuje definiciju troškova i konačnu prodajnu cijenu primjenom željene marže ili postotka povećanja.
Pri upravljanju troškovima sirovina moguće je uzeti u obzir dohvaćanje otpada iz obrade.

 

Upravljanje uzorkovanjima

Svaka nova ponuda koju kupac prihvati generira novo uzorkovanje.
Funkcionalnost služi za prikupljanje svih informacija o projektu, dokumenata i početak prikupljanja sati projektiranja od strane tehničkog odjela.
Omogućuje da pripremite projektne aktivnosti i pratite ih kroz Gantt te da dodijelite pojedinačne aktivnosti uključenim resursima.
Na kraju aktivnosti uzorkovanja izrađuje se konačna bilanca projekta i provjerava se svako odstupanje od onoga što je predviđeno u povezanoj procjeni.

 

Kodificiranje artikala

Koder za pojednostavljeno sastavljanje koda artikla koji se lako može prilagoditi potrebama kupaca.
U tvrtkama gdje se proizvodi razlikuju po leguri ili debljini, služi za smanjenje pogrešaka.

 

Upravljanje kalupima i opremom

Upravljanje opremom daje mogućnost korištenja iste. Na primjer, kalupi se mogu premjestiti iz skladišta u proizvodni WIP i obrnuto.
Moguće je upravljati kalupima s više šupljina koji proizvode istu šifru artikla ili različite šifre artikla.
Osim toga, zaposlenik može upravljati periodičnim održavanjem kalupa i svim izvanrednim održavanjima.

 

Upravljanje pogonima

U slučaju da tvrtka želi nadzirati materijal koji je poslan na ekstruziju, moguće je konfigurirati namjensko upravljanje skladištem u Fluentisu.
Na taj će način uvijek biti moguće imati pod kontrolom dostupnost materijala spremnog za obradu.

 

Upravljanje sirovinama po kg

U Fluentisu je moguće definirati i druge mjerne jedinice. Ova je potreba česta u metalnoj industriji, gdje se artikli premještaju u komadima ili metrima i koji su popraćeni potrebom za upravljanjem iznosima u dokumentima koji se često odnose na kg.
Korištenje flagova i unos faktora pretvorbe između mjernih jedinica omogućuje sustavu da autonomno predloži ispravne količine.
Na taj način nabavni cjenici su upravljaju cijema koje se odnose na glavnu mjernu jedinicu i na onu alternativnu.

 

Sučelje 4.0

Povezivanje Fluentisa sa strojevima u okruženju Industrije 4.0 ključni je element za optimizaciju i digitalnu transformaciju tvrtke. Zahvaljujući Fluentis ERP-u tvrtke mogu postići veću operativnu učinkovitost i pametnije upravljati resursima.
Fluentis je žila kucavica tvrtke, upravlja svim poslovnim aktivnostima kao što su planiranje resursa, upravljanje narudžbama, zalihama, računovodstvom itd.
Industrija 4.0 omogućuje prikupljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu s uređaja, senzora i strojeva, poboljšavajući vidljivost i automatizaciju proizvodnih procesa. Ovi se podaci mogu učitati u Fluentisu, te omogućiti točnije i pravodobnije planiranje, smanjujući zastoje i optimizirajući tok proizvodnje.
Međusobna povezanost Fluentisa i strojeva promiče transparentnost unutar cijelog opskrbnog lanca, poboljšavajući suradnju s dobavljačima i kupcima. To omogućuje veću reakciju na zahtjeve tržišta i bolje upravljanje zalihama.
Korištenje umjetne inteligencije u Industriji 4.0 može poboljšati predviđanje održavanja, smanjujući neočekivane zastoje.
Fluentis može pratiti podatke o proizvodnji, omogućujući brzu identifikaciju bilo kakvih nedostataka ili nesukladnosti u procesu proizvodnje.
Povezanost Fluentisa i strojeva omogućuje pametnije upravljanje resursima, te personaliziranu i fleksibilniju proizvodnju. Povezivanje je dostupno putem različitih alata: Bizlink, Frontier Database ili putem WebAPI-ja.

 

MES

Pojednostavljeno sučelje omogućuje rad putem računala i pametnih uređaja.
Zaposlenik može:
– provjeravati proizvodne sekvence,
– provjeravati proizvodnu dokumentaciju
– izraditi izjave o vremenima i zastojima stroja
– pregledati izjave o dobrim ili nesukladnim količinama
– pratiti kvalitetu procesa
– pratiti KPI-jeve, napredak, OEE
– ispisivati deklaracije

Otkrijte više o MES-u.

 

Održavanje postrojenja

Postrojenja je moguće kodificirati i za njih osigurati predviđene rokove i održavanje. Intervencijama je moguće pratiti aktivnosti održavanja, potrošnju rezervnih dijelova ili prateće troškove.
U proizvodnom smislu, kalupi i oprema kodificirani su kao stvarni glavni podaci na temelju kojih se može upravljati povezivanjem s određenim procesima i/ili obrađenim artiklima.

 

Upravljanje lotovima i sljedivost certifikata sirovina

Jedan je od najboljih načina za organizaciju operativnih procesa. Sirovine, artikli u procesu i jedinice za otpremu identificiraju se stvaranjem jedinstvenih lotova, koji se mogu razlikovati prema datumu stvaranja, podrijetlu ili drugim kriterijima. Funkcionalnost je povezana sa utovarnim jedinicama što osigurava sljedivost gotovih proizvoda i sirovina.
Olakšava provjeru točnosti podataka i praćenje kretanja materijala. Logistika je u ovom slučaju također poboljšana ukoliko se koristi modul WMS/Fluentis Mobile.
Točna indikacija lotova i organizacija operativnih procesa stoga je ključna za one kojima je sljedivost neophodna.

 

Kontrola kvalitete

Funkcionalnost koja je bitna za praćenje svakog pojedinačnog lota/serijskog broja i izvješćuje o dimenzijama i sukladnosti kvalitete.
Osim toga, moguće je priložiti izvještaje o ispitivanju dobavljača ili certifikate;
Faktura dobavljača koja se odnosi na nesukladne serije i odljevke bit će nenaplativa;
Voditelj projekta ima uvid u primljene lotove i odljevke i njihov status u pogledu dimenzija, kvalitete i sukladnosti certifikata dobavljača, stoga ima mogućnost pokrenuti plaćanje kada je to potrebno.

 

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija