Încercați Fluentis gratuit 15 zile
Login
Contacte

ERP Industria Electrică și Electronică

Flux complet de la prototip la realizare, trecând prin controlul in real time al costului produsului

Fluentis ERP: Încercați gratuit 15 zile
Cereți informații
immagine METEL

Soluția ERP pentru industria Electrică și Electronică

Pe piața verticală a producției de materiale electrice și electronice, Fluentis ERP oferă o soluție specifică de gestionare, datorită soluțiilor realizate în colaborare cu principalii clienți din sector.

Metel, acronim pentru Elettrical and Telematic Material, este de fapt un standard EDI pentru gestionarea documentelor cu scopul de a oferi companiilor din sector o standardizare a procedurilor de creare și gestionare a documentelor legate de ciclul ordinului.

DEEE, reprezintă acronimul aferent gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice este complet integrată și gestionată în procedurile Fluentis ERP.

Planificare pe fază critică

În sectorul electric și electronic este deseori importantă planificarea producției în baza disponibilității centrului de lucru critic.

Instrumentele Fluentis permit planificarea pe baza fazei critice iar algoritmul se ocupă automat de planificarea celorlalte faze de lucru.

În acest fel, planificarea fazei critice va fi cea care va efectua în cascadă planificarea celorlalte faze, cu metoda „pull”, saturând centrele de lucru și grupurile de muncă implicate.

Gestionare timpi de așteptare în cicluri

Necesitatea de a gestiona fazele interne și externe de mai multe ori, pentru un singur ciclu de producție, impune gestionarea precisă a timpilor de așteptare.
Exact monitorizarea acestor timpi permite companiei să definească strategii economice importante.

In gestionarea ciclurilor de productie se poate defini timpul de asteptare/coadă pe fiecare fază și apoi vizualizarea acestor date in situația finală pentru a obtine verificarea acestora.

Lista de componente grupare

Gestionarea listei de componente pe mai multe niveluri este esențială pentru obținerea semifabricatelor care vor fi gestionate pe depozit. De asemenea, posibilitatea de a grupare lista de componente, de exemplu pe sârmă/cablu și culoare, permite gestionarea simplă a fazei de tăiere.

Gestionare sistem lohn/operatori la domiciliu

Gestionarea sistemului lohn, tipică industriei, combinată cu gestionarea operatorilor la domiciliu permite deținerea unei situații actualizate in timp real.
Terții și lucrătorii la domiciliu sunt gestionați cu propria capacitate de producție și, prin instrumentele de planificare, este posibilă alocarea rapidă și ușoară fazelor de prelucrare externă și a materialelor necesare acestor procese.

În orice moment este ușor de înțeles disponibilitatea reziduală a resurselor externe. Alertele sunt activate dacă stocul minim de componente din depozitele externe este afectat.

În acest fel, gestionarea resurselor externe este întotdeauna sub control.
La sfarsitul lunii sau a perioadei de facturare, se poate obtine documentul de recunoaștere a muncii prestate de operaatorii la domiciliu.

Gestionare lot/număr de serie

Producția este de foarte multe ori pe lot sau pe număr de serie. În Fluentis, trasabilitatea maximă este garantată. În mod simplu, rapid și imediat, se poate interoga seria sau lotul unui articol și se poate vizualiza compoziția acestuia pe lot sau serial.

În același mod, se poate interoga numărul de serie sau lotul unei componente pentru a înțelege unde a fost folosită.

Cost final produs

Gestionarea ciclurilor de lucru și a semnalelor din producție în timp real permite obținerea unui Dashboard care evidențiază, printr-o metodă tip semafor, profitul sau pierderea din producție. Pentru fiecare ordin de producție se poate vizualiza costul materialelor și estimarea costul de prelucrare comparativ cu costul materialelor și costul final de prelucrare cu procentele aferente.

Gestionare întârzieri livrare

Planificatorul producției, precum și reprezentantul de vânzări au întotdeauna la dispoziție un instrument care evidențiază, în timp real, orice întârzieri la livrare pe baza rapoartelor de producție. În acest fel, se poate confirma întârzierea și, printr-un flux de lucru, să se trimită un email automat clientului final, indicând noua dată de livrare.

Industry 4.0

Interconectarea dintre Fluentis și mașinile Industry 4.0 este un element cheie pentru optimizarea și transformarea digitală a industriilor. Industria 4.0 se caracterizează prin integrarea tehnologiilor digitale în procesele de producție.

Datorită interconexiunii dintre Fluentis și mașinile Industry 4.0, companiile pot obține o eficiență operațională majoră și un management mai inteligent al resurselor. Fluentis este „centrul” companiei, gestionând activități precum planificarea resurselor, gestionarea ordinelor, inventarul și contabilitatea etc.

Mai multe detalii

Industria 4.0 permite colectarea și analiza în timp real a datelor primite de la dispozitive, senzori și utilaje, îmbunătățind vizibilitatea și automatizarea proceselor de producție. Aceste date pot fi integrate în Fluentis, permițând o planificare mai precisă și la timp, reducând timpul de nefuncționare și optimizând fluxul de producție.

Interconectarea dintre Fluentis și mașinile Industry 4.0 promovează transparența în întregul lanț de aprovizionare, îmbunătățind colaborarea cu furnizorii și clienții. Acest lucru permite o mai mare reacție la cerințele pieței și o mai bună gestionare a stocurilor.

 

Utilizarea AI în Industria 4.0 poate îmbunătăți predictibilitatea mentenanței, permițând intervenția preventivă și reducând timpul de nefunționare neprevăzut. Fluentis poate fi integrat cu aceste sisteme pentru a gestiona automat operațiunile de întreținere și pentru a optimiza stocurile de piese de schimb.

 

Interconectarea dintre Fluentis și mașinile Industry 4.0 facilitează, de asemenea, producția personalizată și personalizarea produselor pentru a satisface cerințele specifice ale clienților.

Analiza datelor in real time, datorită Industry 4.0, permite suitei Fluentis să ofere rapoarte și tablouri de bord mai precise și imediate, ajutând managerii să ia decizii mai informate și strategice.

 

În plus, interconectarea dintre mașinile Fluentis și Industry 4.0 permite o mai bună gestionare a calității produselor. Fluentis poate urmări informațiile de producție, permițând identificarea rapidă a oricăror defecte sau anomalii în procesul de producție.

 

În concluzie, interconectarea dintre mașinile Fluentis și Industry 4.0 oferă oportunități semnificative de îmbunătățire a eficienței, agilității și competitivității industriilor. Integrarea acestor tehnologii permite un management mai inteligent al resurselor, o producție mai personalizată și mai flexibilă, precum și o mai bună analiză și utilizare a datelor companiei. în Fluentis interconectarea poate avea loc cu diferite instrumente: Bizlink, Frontier Database sau prin WebAPI.

Punctaj clienți/furnizori

În Fluentis sunt integrate statisticile referitoare la scorurile furnizorilor. Supply chain este esențial pentru a permite gestionarea Just In Time a componentelor. Verificarea punctualității livrărilor și capacitatea de a acționa la timp permite companiei să anticipeze orice problemă de nefuncționare a liniei.

Este la fel de importantă verificarea termenelor de livrare În Fluentis sunt integrate statisticile privind punctualitatea livrărilor care permit verificarea acestui indice pe o perioadă de timp.

EDI (Metel)

Fluentis este integrat cu Metel care stabilește formatul standard pentru ofertele de prețuri ale companiilor care produc sau comercializează material electric.

Fluentis oferă vizibilitate instantanee a întregului catalog al producătorului cu evidențierea oricărei codificări a produsului în uz în ERP, raportând prețuri, caracteristici tehnice și coduri de bare, utile biroului tehnic pentru a căuta componenta potrivită pentru realizarea devizelor și prototipurilor.

Soluția Fluentis permite crearea sau actualizarea produsului și ofertei de prețuri a producătorului.

Montaj/Ansamblări externe

Fluentis permite gestionarea asamblării și punerii în funcțiune a instalațiilor și panourilor electrice pe șantier.
Fluentis permite gestionarea proiectelor individuale ale clientului atât cu o listă diferită de cea internă de producție, prin urmare permite planificarea aprovizionărilor cu materiale pentru intervenții externe, planificarea resurselor și personalului, gestionarea deplasărilor, raportarea cheltuieli si interventii.

Integrare cu depozite automate

Fluentis și gestiunile verticale sunt două elemente fundamentale care, atunci când sunt integrate, pot revoluționa eficiența și organizarea operațiunilor companiei.

Gestiunile verticale sunt sisteme automate de depozitare care exploatează înălțimea spațiilor pentru a optimiza conservarea și recuperarea mărfurilor. Acestea constau din rafturi verticale care permit accesul rapid și automat la articole, reducând timpii de ieșire și ambalare.

Integrarea dintre Fluentis și depozitele verticale permite o gestionare mai precisă a stocurilor, cu actualizări în timp real a stocurilor și a poziției articolelor. Acest lucru optimizează fluxul de materiale și reduce riscul erorilor umane.

Mai multe detalii

Automatizarea depozitelor verticale permite o mai mare viteză și precizie la ieșiri, transfer și pregătirea ordinelor, îmbunătățind satisfacția clienților și reducând costurile de operare.

Fluentis poate planifica în mod inteligent transferurile de articole în cadrul depozitelor verticale, optimizând spațiul și reducând timpul de căutare a produselor.

În plus, integrarea dintre Fluentis și depozitele verticale simplifică gestionarea retururilor, permițând înregistrarea imediată și procesarea mai rapidă a cererilor.
Datele generate de depozitele verticale pot fi sincronizate cu Fluentis, permițând o analiză mai bună a performanței și o mai mare vizibilitate în gestionarea stocurilor.

Interconectarea celor două sisteme promovează trasabilitatea articolelor, permițând identificarea ușoară a provenienței și traseului produselor în depozit și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

În plus, utilizarea codurilor de bare simplifică identificarea și monitorizarea articolelor, îmbunătățind eficiența operațiunilor din depozit.
Automatizarea depozitelor verticale reduce munca manuală, permițând redistribuirea resurselor umane către sarcini mai strategice, cu valoare adăugată.

Deci, integrarea dintre Fluentis și depozitele verticale permite gestionarea mai eficientă, precisă și automatizată a articolelor din depozite, îmbunătățirea eficienței operaționale, satisfacției clienților și competitivității generale a companiei, în Fluentis interconectarea putând avea loc cu diferite instrumente: Bizlink, Intermediate database sau prin WebAPI.

Prototipuri și work flow de aprobare

Managementul prototipurilor în Fluentis este un proces fundamental pentru companiile implicate în dezvoltarea și producția de noi produse.

Cu managementul prototipului, Fluentis permite companiilor să organizeze și să urmărească toate fazele ciclului de viață al prototipului, de la concepția inițială până la implementarea finală.
Acest proces permite o mai mare vizibilitate și control asupra dezvoltării noilor produse, facilitând colaborarea între echipele de proiectare, inginerie și producție.

Mai multe detalii

Fluentis poate urmări materialele, etapele, costurile și resursele utilizate pentru fiecare prototip, permițând evaluarea precisă a costurilor de dezvoltare și producție, precum și a prețului de vânzare.

În plus, managementul prototipurilor în Fluentis ajută la identificarea și rezolvarea rapidă a problemelor de dezvoltare sau întârzieri, îmbunătățind eficiența și reducând timpul de lansare pe piață.

Fluentis permite documentarea și arhivarea tuturor datelor prototipului, inclusiv desenele, costurile, prețurile, specificațiile și rezultatele testelor, facilitând recuperarea informațiilor în viitor. Integrarea dintre gestionarea prototipurilor și alte caracteristici din Fluentis, cum ar fi gestionarea ofertelor, ordinelor și inventarelor, permite anticiparea cerințelor de materiale și resurse pentru producția la scară.

Datorită automatizării oferite de Fluentis, procesele de aprobare și autorizare a prototipurilor pot fi simplificate, accelerând dezvoltarea acestora.

Managementul prototipurilor în Fluentis promovează standardizarea proceselor de dezvoltare, permițând companiilor să adopte metodologii și bune practici uniforme.

Accesul centralizat la informațiile prototipului, în Fluentis, permite o mai bună comunicare între sectoarele companiei, putând insera prototipuri direct în ofertele de vânzare.

Integrarea dintre Fluentis și instrumentele de proiectare și simulare permit conectarea directă a datelor și informațiilor despre prototipuri, facilitând procesul de luare a deciziilor.

Fluentis poate ajuta la gestionarea ciclului de viață al prototipurilor chiar și după lansarea pe piață, ținând evidența oricăror modificări sau actualizări efectuate în timp. Managementul prototipurilor în Fluentis promovează o mai mare trasabilitate și conformitate cu reglementările, în special pentru companiile care operează în sectoare reglementate.

Stocarea datelor despre prototipuri în Fluentis ajută la păstrarea proprietății intelectuale a companiei și la protejarea informațiilor sensibile.

În concluzie, managementul prototipurilor în Fluentis oferă o platformă integrată și completă pentru a coordona și optimiza întregul proces de dezvoltare a noului produs. Prin automatizare, integrarea datelor și trasabilitate, companiile pot obține beneficii semnificative în eficiență, colaborare și control.

 

În Fluentis, managementul prototipurilor este complet automatizat. Este posibilă formularea rapidă a unei oferte client inserând ciclul de lucru, lista de materiale și orice costuri suplimentare. Devizul, printr-un flux de lucru de aprobare, este trimis prin e-mail clientului care îl poate accepta direct din e-mail. Acest input suplimentar permite generarea automată a ciclului și listei de materiale pentru a putea continua imediat cu producția.

Ce poate face Fluentis ERP
pentru compania dvs?

Test gratuit 15 zile | Fără reînnoire automată | Acces imediat

Infografica 2

Contactați-ne pentru mai multe informații

    Doriți un răspuns imediat?

    Suntem la dispoziția dumneavoastră!

    +40 747 208 912

    Start chat