Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Planiranje proizvodnje

Isprobajte besplatno
Zatražite informacije
hero pianificazione della produzione

Strateškim planiranjem do uspjeha

Planiranjem proizvodnje spriječite gubitke i kašnjenja

Planiranje proizvodnje jedan je od najvažnijih područja upravljanja proizvodnim procesima koji omogućuje tvrtki brzu reakciju na tržišne promjene. Ovom procedurom, tvrtka planira i organizira proizvodne strategije usmjerene na ispunjenje isporuka za klijente kako bi ostvarila ciljeve proizvodnih odjela.

 

Fluentis ERP omogućuje izvedbu strateškog planiranja proizvodnje: Make to Order (MTO), Make to Stock (MTS), Assembly to Order (ATO) ili Engineering to Order (ETO). Ponekad su potrebe različite, stoga strateško planiranje proizvodnog toka određuje sposobnost tvrtke da održi ravnotežu između ponude i potražnje.

 

Cilj je postići maksimalnu učinkovitost i smanjiti troškove.

Moduli i Funkcionalnosti

Glavne prednosti

Predviđanje i upravljanje potražnjom.

Upravljanje narudžbama.

Planiranje beskonačnih kapaciteta.

Planiranje konačnih kapaciteta (FCS).

CRP – Capacity Requirement Planning (Gantt, Kapacitet radnog centra).

Planiranje po području isporuke.

MRP.

Redoslijed faza.

Povezanost s drugim poslovnim modulima.

Infografica COO 2

Smjernice za bolje planiranje proizvodnje

Planiranje proizvodnje složen je proces koji uključuje različite aktivnosti kako bi se osiguralo da su materijali, oprema i ljudski resursi dostupni kada i gdje je potrebno.

 

Učinkovitijem planiranjem proizvodnje možete uštedjeti na troškovima rada, ubrzati procese, smanjiti otpad, optimizirati korištenje opreme i osigurati pravovremenost u ispunjavanju potreba potrošača.

 

Stoga je za proizvodne tvrtke bitno optimizirati svaki aspekt planiranja proizvodnje.

 

Planiranjem do veće produktivnosti

Poboljšajte predviđanja

Važno je imati napredne alate za izvješćivanje koji pružaju točne informacije o prodaji i zalihama, kako bi se generirala precizna predviđanja na temelju prošlih analiza podataka. Analiza povijesti je važna, ali nije dovoljna za predviđanje budućih tržišnih potreba.
Ako već imate digitalne tokove podataka iz proizvodnih radnih procesa, razmislite o korištenju napredne analitike ili rješenja za strojno učenje kako biste prikupili svoja predviđanja.

Praćenje kapaciteta

Kapacitet proizvodnje može se izračunati na temelju produktivnosti zaposlenika, proizvedene robe i korištenih strojeva za proizvodnju. Izračun proizvodnog kapaciteta može se automatizirati pomoću softvera za proizvodnju. Bitno je mapirati proizvodne procese kako bi se mogao odrediti maksimalni kapacitet.

Prepustite se tehnologiji

Neophodno je usvojiti najnoviju tehnologiju proizvodnje kako bi se optimizirao proizvodni proces. Uvođenjem pametnih, povezanih IoT senzora u proizvodnom lancu, poboljšava se praćenje proizvodnih procesa u stvarnom vremenu, napredovanje svakog proizvoda kroz proizvodnu liniju i korištenje postrojenja kako bi se izbjegli zastoji koji utječu na konačnu proizvodnju.

Planiranje konačnih kapaciteta

Omogućava provedbu automatske analize i izračuna, uzimajući u obzir različita proizvodna ograničenja, kao što je ograničena raspoloživost resursa i materijala.
Stoga, određuje se količina posla za određeno vrijeme kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca i proizvedene količine.
Planiranje se temelji na logici opterećenja, polazeći od određenog datuma i simulirajući budući napredak proizvodnih naloga, nabavki ili radnih naloga.

 

Čemu služi?
Procedura napretka omogućuje ravnomjernu raspodjelu opterećenja između radnih centara i optimizaciju vremena isporuke gotovog proizvoda.

MRP i automatizirano planiranje

Automatizirano planiranje proizvodnje prema narudžbi na temelju potreba i materijala.

Ponovljene narudžbe i proizvodna opterećenja

U slučaju preopterećenja, Fluentis može odlučiti koje će operacije odgoditi prema navedenim prioritetima.
Nadalje, tehnika vertikalnog utovara omogućuje sekvencijalno raspoređivanje radnih centara.

Povezanost sa drugim poslovnim modulima

Modul Planiranja proizvodnje uključuje mnogobrojne funkcionalnosti i povezan je s drugim poslovnim modulima u stvarnom vremenu kako bi se osigurala efikasna provedba zadataka.

 

Prodaja: uključuje podatke koji se odnose na zahtjeve kupaca. Modul Planiranja na temelju tih podataka planira datume očekivane isporuke i datume izvedbe pojedinačnih redova narudžbe.

Nabava: daje informacije o tome kada i koliko materijala će stići kako bi se zadovoljili podizvođači i proizvodnje prema narudžbi. Iz modula Planiranja se na temelju tih podataka generiraju zahtjevi za nabavom potrebnih materijala.

Logistika i WMS: moduli logistike i WMS-a pružaju modulu planiranja pregled stvarno dostupnih materijala i stoga mogućnost definiranja stvarne izvedivosti proizvodnje i podugovaranja; s druge strane, moduli logistike i WMS-a dobivaju od Planiranja informacije o materijalima u upotrebi.

Proizvodnja i MES: pruža modulu Planiranja podatke o iskoristivosti radnih centara, dopuštajući tako planiranje konačnih kapaciteta; nadalje, daje informacije o materijalima u upotrebi, dostupnosti materijala i poluproizvoda kojima se upravlja u proizvodnim nalozima. Novi prijedlozi proizvodnih naloga također se generiraju iz planiranja.

Podizvođači: područje podugovaranja pruža podatke o materijalima u upotrebi, dostupnosti materijala i poluproizvoda. Modulom Planiranja automatski se predlažu novi nalozi za podizvođače.

Kontrola upravljanja: pruža podatke o predviđanju prodaje kako bi modul Planiranja mogao planirati proizvodne naloge koji se moraju izvršiti; nadalje, omogućuje izračun Troška proizvoda kako bi se usporedio s konačnim troškom dobivenim iz proizvodnog toka.

Što kažu naši klijenti

Rješenje Fluentis ERP pokrilo je sve odjele tvrtke. Time smo poboljšali povezanost odjela i razmjenu podataka unutar tvrtke.

- Paolo Fabbri, Voditelj projekta

Ponzi Srl

Generiranje naloga za proizvodnju

Generiranje proizvodnih naloga prema potražnji, koja proizlazi iz narudžba kupaca, predviđanja prodaje i zaliha.
Proizvodni nalozi sastoje se od jednog ili više proizvoda i definiraju skup artikala koji se moraju proizvesti, i omogućuju voditelju planiranja da organizira proizvodne aktivnosti.

Saznajte više

 • MTO (Make to Order): generiranje naloga iz narudžba kupaca
 • MTS (Make to Stock): generiranje naloga iz manjka zaliha
 • Predviđanje: generiranje naloga iz predviđanja prodaje
 • Generiranje proizvodnih naloga za jednog/više proizvoda

Nalozi za proizvodnju

Proizvodni nalog je glavni dokument proizvodnog procesa. Može se odnositi na jedan/više proizvoda koji su logički povezani.
Oni su podijeljeni u 3 kategorije ovisno o vrsti nabave traženog artikla (nabava, podizvođači, proizvodnja), od kojih će svaka slijediti namjenski tijek, povezujući se s drugim Fluentis ERP modulima.

Saznajte više

 • Generiranje naloga za jednog/više proizvoda
 • Izrada narudžbenica
 • Izrada naloga za podizvođače
 • Izrada naloga za proizvodnju
 • Dodjela prioriteta
 • Mogućnost prilagodbe (nabava, mjesto proizvodnje i verzije sastavnice

Planiranje proizvodnje

Uključuje algoritam Master Scheduling, odnosno planiranje proizvodnje i analiza izvedivosti na temelju postavljene strukture.
Ova vrsta planiranja daje mogućnost provjere potrebe za daljnjim proizvodnim kapacitetom i kontrolu kritičnih radnih centara, omogućujući operateru da odluči hoće li povećati unutarnji kapacitet, kupiti vanjski kapacitet ili premjestiti opterećenje tijekom vremena, prihvaćajući eventualna kašnjenja isporuke.

Saznajte više

 • Planiranje što je kasnije moguće
 • Planirajte što je prije moguće
 • Samo resursi/materijali
 • Planiranje nabave
 • Planiranje proizvodnje
 • Planiranje podugovora
 • Mogućnost automatskog izdavanja naloga
 • Mogućnost uključivanja izračuna raspoloživosti materijala

Planiranje konačnih kapaciteta (FCS)

Pomoću funkcionalnosti Planiranja konačnih kapaciteta može se zaključiti količina izvedbe radova u određenom vremenskom razdoblju, s obzirom na ograničenja resursa. Konačni cilj je jamčiti učinkovitost duž cijelog opskrbnog lanca unutar tvornice, optimizirajući vremena i smanjujući troškove radnih centara.
Ovim načinom planiranja moguće je stvoriti optimalne sekvence obrade na svakom pojedinom radnom centru, postižući njihovu maksimalnu zasićenost.
Zahvaljujući brzoj i jednostavnoj parametrizaciji moguće je:

 • Dodijeliti prioritete izvršavanja naloga uzimajući u obzir: očekivane datume isporuke, kritičnost, obveze i druge parametre;
 • Raspoloživost materijala potrebnih za faze obrade;
 • Unaprijed planirana ograničenja.

Nadalje, za jedan radni centar moguće je:

 • Mijenjati kapacitet djelujući na dnevnu raspoloživost u kalendaru;
 • Definirati postotak učinkovitosti i maksimalne dnevne zasićenosti;
 • Postaviti beskonačni kapacitet.

Saznajte više

 • Raspored ograničenog kapaciteta za radni centar, na zadani datum

MRP

Kao što navodi akronim “Manufacturing Resource Planning”, ova funkcionalnost omogućuje korisniku analizu točne raspoloživosti materijala i proizvodnih resursa na temelju planiranja proizvodnje. Korisnik može primiti niz prijedloga koji se odnose na unaprijed planirane nabavke zaliha materijala, potrebnih količina, kako bi se izbjeglo naručivanje nepotrebnih artikala.

MRP uzima u obzir različita proizvodna ograničenja, raspoložive sirovine i poluproizvode te naručeno. Zahvaljujući ovoj funkcionalnosti, korisnik može analizirati pokrivenost proizvodnje, upravljajući svim procesima koji se odnose na nabavu, proizvodnju i isporuku gotovog proizvoda.

Cilj funkcionalnosti je optimizacija zaliha na temelju potreba, što se ogleda u smanjenju razine zaliha i posljedičnom povećanju učinkovitosti.
Putem algoritama, Fluentis MRP prati iskoristivost svakog materijala u skladištu i dostupnost na relevantni datum.

Saznajte više

 • Analiza materijala i resursa, upravljanje predujmovima, odgodama, viškovima, tolerancijama

Planirani nalozi

Izdavanje planiranih naloga za proizvodnju, podizvođače i nabavu. Ti dokumenti sadrže sve potrebne podatke u pogledu materijala i procesa koji se po potrebi mogu mijenjati.

Saznajte više

 • Izrada/izmjena planiranih naloga
 • Izrada troškovnika i radnog ciklusa iz planiranog naloga

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija