Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Nabava

Učinkovito upravljanje nabavom čini vaše poslovanje konkurentnijim.

Isprobajte besplatno
Zatražite informacije

Pratite nabavu i dobavljače kako biste smanjili troškove i vrijeme opskrbe

Povećajte prihode i poboljšajte poslovne rezultate pomoću sustava za nabavu

Upravljanje nabavom poboljšava performanse nabave na osnovu zaliha, zahtjeva za proizvodnju i narudžba.

Modul omogućuje pregled statistika o dobavljačima putem izvještaja: dostupnost robe, kašnjenja isporuke, dogovoreni popusti za kupljene količine itd.

Modul je povezan s analitičkim računovodstvom radi analize isplativosti ugovorenih poslova.

Moduli i Funkcionalnosti

Glavne
prednosti

Povezivanje narudžbi s najboljim dobavljačem na temelju najboljih cijena, najboljih rokova isporuke i najboljih uvjeta plaćanja.

Diferencijacija cjenika prema mjernim jedinicama koje su različite od skladišne mjerne jedinice s cjenovnim i popustnim razredima za količinu i vrijednost.

Kategorije popusta automatski se ažuriraju na temelju kategorija popusta dobavljača.

Uvoz kataloga dobavljača.

Slanje zahtjeva dobavljaču za cijene i online odgovori dobavljača.

Upravljanje nabavom prema “color-size” s višedimenzionalnim matricama.

Slijedivi tok nabave od zahtjeva za ponudu do fakturiranja.

Praćenje lotova dobavljača, dodjela lotova i automatsko kreiranje serijskih brojeva.

Automatski utovar prema skladištu/lokaciji.

Izrada narudžbi dobavljaču iz narudžbi kupaca.

Izrada faktura i automatska obrada narudžbe dobavljaču ili otpremnice.

Optimizacija lanca opskrbe

Kako upravljati procesom nabave koji uključuje razne zaposlenike i kako ostvariti integriranu komunikaciju s dobavljačem?
Fluentis ima integrirane BPMN i Workflow sustave, te je u mogućnosti surađivati s procesima putem alata koji omogućuju brzu konfiguraciju prema operativnim tokovima i poslovnim modelima koje trebate implementirati. Workflow-om se mogu oblikovati poslovni procesi koji uključuju kako zaposlenike, tako i vanjske suradnike poput dobavljača.

Sustav omogućuje automatsko slanje dokumenata s jednostavnim promjenom statusa i prati aktivnosti koje je potrebno obaviti interno.

Saznajte više o BPMN-u

Povezanost
s drugim modulima

Modul nabave povezan je sa modulom Planiranje proizvodnje (MPS). Moguće je generirati dokumente poput zahtjeva za nabavom koji se kasnije mogu pretvoriti u zahtjeve za ponude ili u narudžbe dobavljačima.

Modul Nabave povezan je i sa Prodajom: moguće je automatski kreirati narudžbu dobavljaču iz narudžbe kupca, čime se ubrzava proces organizacije lanca opskrbe.

Modul Nabave potreban je i za upravljanje utovarom robe što je omogućeno povezanošću sa Logistikom gdje su mapirani svi odgovarajući predlošci za utovar.

Povezanost s modulom Administracije omogućuje knjiženje izlaznih računa jednostavnim klikom, a upravljanje troškovnim centrima dostupno je zahvaljujući modulu za Kontroling putem kojeg se može izvršiti analiza marža.

Što kažu naši klijenti

Fluentis ERP pokazao se fleksibilnim alatom za upravljanje cjelokupnim lancem opskrbe koji nam je pomogao i u upravljanju kineskih dobavljača za komponente.

- Walter Marin, CEO

Plug The Sun Ltd

Nabavni cjenici

Jednostavnost upravljanje nabavnim cjenicima uvozom cijena dobavljača, omogućuje donošenje pametnijih odluka u nabavi na temelju popusta, količina, jedinica pakiranja i posebnih ugovornih uvjeta.
Prodajne cijene možete temeljiti na cijenama dobavljača, održavajući cijene automatski ažuriranim na temelju fluktuacija cijena dobavljača. U cjenicima je moguće definirati različite popuste.
Održavanje cjenika omogućuje vam ažuriranje cijena i popusta samo za neke od artikala u cjeniku i dupliciranje cjenika implementacijom logike povećanja i smanjenja cijena.

Saznajte više

Nabavni cjenici uključuju:

 • Upravljanje cjenicima dobavljača, s procedurama dupliciranja i održavanja cjenika te sa pripadajućim ispisima
 • Uvoz cjenika dobavljača, iz Excel-a ili iz Procedure

Politike popusta

Funkcionalnost koja je potrebna pogotovo trgovačkim društvima koja usklađuju prodajne cijene s nabavnim cijenama povezivanjem prodajnih diskontnih kategorija s diskontnim kategorijama dobavljača.

Saznajte više

 • Formule ažuriranja politike cijena/popusta
 • Usklađenost formula između različitih modula

Zahtjevi za nabavom

Povezanost proizvodnje i pasivnog ciklusa. Zahtjevi za nabavom automatski se generiraju na temelju rezultata proizvodnog planiranja. Korisnik ih može unositi i mijenjati kako bi se pokrenula nabava materijla.

Zahtjevi za ponudom

Izrada ponuda, unos odgovora dobavljača i uspoređivanje ponuda.
Jednim klikom možete kreirati zahtjeve za ponudom iz zahtjeva za nabavu. Odabirom najbolje ponude jednostavno se kreiraju narudžbenice i analizira kvaliteta dobavljača putem nadzornih ploča.

Saznajte više

 • Upravljanje zahtjevima za ponudom
 • Procedura izrade narudžbe dobavljaču iz ponude

Narudžbe dobavljaču

Jednostavnost izrade narudžbe dobavljaču iz zahtjeva za nabavom, najboljih ponuda ili narudžbi kupaca omogućuje tvrtki da automatizirano upravlja opskrbom. Korisnik putem parametara odlučuje od kojeg će dobavljača naručiti i bira metodologiju pretraživanja cijena za narudžbu.
Dodavanje varijanti proizvoda unutar narudžbe vrlo je jednostavno, pomoću matrice, koja prikazuje sve moguće kombinacije proizvoda (npr. veličine, boje).

Saznajte više

 • Upravljanje narudžbama dobavljaču
 • Pojedinosti redova narudžbe
 • Procedura za automatsko kreiranje narudžbe iz narudžbe kupca ili zahtjeva za nabavom
 • Ispisi rasporeda, popis narudžba prema vrijednostima i količinama

Primitak robe

Jednostavnim klikom moguće je kreirati popise prijema robe iz narudžbe dobavljaču kako bi se provjerili ulazni materijali također putem varijanti, lokacija, lotova i serijskih brojeva.
Voditelj skladišta imat će pregled stvarnog stanja zaliha i dostupnost sirovina za druge odjele.

Primke

Odjel za nabavu može kreirati primke putem narudžba dobavljaču.
Nadzorne ploče omogućuju kontrolu cijena između naručenih i primljenih proizvoda.

Saznajte više

 • Upravljanke primkama i popisima prijema robe
 • Procedura utovara
 • Izrada otpremnice iz popisa prijema robe
 • Postupak izuzeća narudžbenica

Ulazne fakture

Automatsko generiranje faktura i automatsko generiranje knjiženja.
Jednostavno upravljanje raspoloživošću i zalihama robe.

Saznajte više

 • Upravljanje ulaznim fakturama i ispisima prometa
 • Knjiženje faktura
 • Vrednovanje primke
 • Izrada fakture iz primke

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija