ERP rješenje
za proizvodnju
vrata, okvira prozora
i blindiranih vrata

Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


  Upravljajte prodajom, dizajnom, obradom i resursima s jednim specifičnim softverom za vrata i prozore

  Fluentis prati tvrtke u sektorima vrata, blindirana vrata i vrata u procesu inovacija i poboljšanja performansi tvrtke. Reorganizacijom procesa kroz potencijal Fluentis ERP-a u poslovnom upravljanju, njihovim lancima opskrbe i međunarodnim odnosima, moguće je integrirati trgovce, kupce i agente u definiranju proizvoda od faze proračuna, optimizirati komercijalni postupak i izbjegavati prepreke tehničkog ureda.

  • Integracija CAD-a i PDM-a za dizajn proizvoda
  • Konfigurator proizvoda
  • Upravljanje procjenom i preprodaja
  • Tehnička konfiguracija proizvoda
  • Upravljanje i planiranje proizvodnje prema projektu i radnom nalogu
  • Planiranje resursa: materijali, radni centri i ljudski resursi
  • Procjenjivanje troškova na projektu
  • Kontrola proizvodnje i relativni napredak
  • Integrirano rješenje za korporativne grupe
  • Potpuna integracija administrativnih i novčanih procesa
  • Integrirana kontrola upravljanja
  • Integrirano područje kvalitete
  • Integrirana logistika i WMS

  POVEĆANJE UČINKA JE MOGUĆE SA KONFIGURATOROM PROIZVODA

  Fluentis ERP je specijalizirano rješenje za tvrtke za proizvodnju vrata, prozora i blindiranih vrata sa značajkama i algoritmom koji će vam omogućiti upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima tijekom cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda, od konfiguracije proizvoda, do prodaje, nabave materijala, planiranja interne proizvodnje i / ili podugovaranja, prikupljanja podataka o proizvodnji, ne zaboravljajući vezu u smislu Industrije 4.0 svojih proizvodnih pogona i automatskih skladišta.

  Važna poluga za konkurentnost s potpunom integracijom cjelokupnog lanca opskrbe, automatskom razmjenom informacija između svih sudionika, dakle i prema krajnjem kupcu i dobavljačima i prema trećim stranama. Fluentis je opremljen APP-ima koji omogućuju kompaniji da integrira podizvođače, upravljajući protokom informacija o naručenim operacijama i prikupljajući povezani napredak, ne zaboravljajući rješenja koja integriraju APP-ove za razvoj poslovanja poput CRM-a, B2B-a i B2C-e-trgovine. Sve se zatim prelijeva u kontrolu upravljanja koja je povezna s administrativnim područjem i riznicom.

  Time se povećava fleksibilnost i kvaliteta usluge, koji su ključni čimbenici uspjeha tvrtke u sektoru proizvodnje vrata, prozora i oklopnih vrata, koji im omogućavaju suočenje s izazovima na promijenjivom tržištu.

  Fluentis ERP opremljen je integriranim dodacima kao što je Business Analytics, s nadzornim pločama koje prate KPI tvrtke, Fluentis Mobile WMS koji upravlja svim rukovanjima materijala, od prihvaćanja, interne logistike - do radio frekvencije s određenom aplikacijom osjetljivom na dodir.

  Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


   Snaga rješenja Fluentis proizvodnja:

   CAD I PDM INTEGRACIJA ZA DIZAJ PROIZVODA

   Fluentis je opremljen priključkom BizLink, koji će omogućiti razmjenu podataka između PDM (Product Data Management) i CAD sustava, automatski uključuju tehničke podatke koji dolaze iz tehničkog dizajna u Fluentis ERP, upravljajući čitavim životnim ciklusom proizvoda i značajno povećavajući učinkovitost ovog područja.

   KONFIGURATOR PROIZVODA

   Pomoću Fluenits konfiguratora proizvoda možete integrirati trgovce, kupce i agente u određivanju proizvoda putem komercijalne i tehničke konfiguracije, optimizirajući komercijalni postupak i izbjegavajući usko grlo tehničkog ureda. Kroz konfigurator proizvoda možete postaviti pitanja, ograničenja, pravila i sve ostalo što služi za jedinstveno određivanje proizvoda, stvaranje glavnih podataka, troškovnika, radnog ciklusa i prodajne cijene. To će olakšati buđetiranje i planiranje te optimizirati vrijeme i mogućnost pogreške.

   PREVENTIVNO UPRAVLJANJE I PRODAJA

   Kroz Fluentis konfigurator spojen na CRM moguće je definirati karakteristike traženog proizvoda i izračunati prodajnu cijenu. Konfigurator proizvoda u kombinaciji s CRM-om izravno povezuje preprodaje, agente i prodajnu silu s proizvodnim aparatom.

   TEHNIČKO UPRAVLJANJE PROIZVODA

   Konfiguracija komercijalnog proizvoda može se nastaviti sa ciljem automatskog stvaranja tehničkih matičnih podataka proizvoda, parametričnih računa materijala na raznim razinama i relativnom proizvodnom ciklusu koji povećava učinkovitost tehničkog ureda.

   UPRAVLJANJE I PLANIRANJE PROJEKTNE PROIZVODNJE

   Fluentis ERP rješenje za proizvodnju po radnom nalogu ima APS područje za planiranje proizvodnje i zakazivanje po radnom nalogu / projektu koji kombinira optimizaciju i fleksibilnost proizvodnih i logističkih procesa s ograničenjima proizvodnje, dostupnošću materijala i proizvodni resursi održavajući jedinstvenu vezu između ponude i potražnje.

   PLANIRANJE RESURSA: MATERIJALI, RADNI CENTRI I LJUDSKI RESURSI

   Fluentis rješenje za izradu radnog naloga je rješenje za planiranje opremljeno algoritmima MRP I i II za optimizaciju nabave neobrađenih materijala u redoslijedu poslova / projekta i učinkovitosti resursa, CRP (Capacity Resource Planning) za upravljanje opterećenjima radnog centra također je zastupljeno u određenim Gantt ljestvicama.

   PROCJENJIVANJE TROŠKOVA
   NA PROJEKTU

   Pomoću Fluentis-a imat ćete mogućnost automatizirati prikupljanje proizvodnih podataka koji su već integrirani s dijelom otkupa materijala, tako da ćete pravovremeno i u stvarnom vremenu obaviti i proizvodne narudžbe i specifične projekte svojih kupaca, držeći pod nadzorom njihove marže.

   KONTROLA PROIZVODNJE
   I NAPREDKA

   Fluentis ERP proizvodno rješenje ima vlastito MES rješenje koje omogućava kontrolu stanja i korištenja resursa (s osobljem, bez nadzora, tradicionalnim strojevima itd.,) u stvarnom vremenu putem posebnih nadzornih ploča. Funkcije Fluentis MES-a omogućuju otkrivanje vremena proizvodnje putem dodirnih nadzornih ploča ili bar-kodova, otpremu rada na podugovaranoj osnovi, s relativnim automatskim pronalaskom napretka. Grafikoni su također dostupni za neposrednu kontrolu učinkovitosti svakog resursa ili postrojenja.

   INTEGRIRANO RJEŠENJE U KONTEKSTU POSLOVNIH GRUPA

   Fluentis ERP rješenje izvorno podržava rad sa više tvrtki koje se nalaze u istoj bazi podataka te imaju više razina oporezivanja, multijezično sućelje sa podrškom za više valuta. Dostupne su i funkcije poslovanja grupacije za automatizaciju stvaranja i protoka informacija između tvrtki koje pripadaju korporacijskoj grupi.

   POTPUNA INTEGRACIJA ADMINISTRATIVNIH I NOVČANIH PROCESA

   Fluentis ERP rješenje kompletno je s administrativnim područjem za ispunjenje lokalnog i stranog oporezivanja. Za tvrtke distribuirane u različitim zemljama dostupan je lista stranih poreza koji su izvorno prisutni u Fluentisu ili putem integracije specifičnih međunarodnih rješenja. Pomoću područja riznice moći ćete upravljati svim financijskim tokovima s osobitom pažnjom na novčani tijek tvrtke.

   KONTROLA UPRAVLJANJA KONTROLA UPRAVLJANJA

   Pomoću Fluentis upravljačkog modula možete detaljno i prema odredištu razvrstati troškove i prihode. U ovom ćete dobiti 2 rezultata: specifično računovodstvo po radnom nalogu / projekt s posebnim izvješćima i grafovima koji ističu marže i profitabilnost, te računovodstvo po mjestima troška, koje prikuplja troškove koji su pripisani svakom odjelu i resursima i omogućava vam izračunavanje stopa. kontroling također omogućuje dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije s automatskim generiranjem sažetih informacija potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja tvrtkom, s dijagramima i grafikonima za olakšavanje analize i interpretacije.

   INTEGRIRANO
   PODRUČJE KVALITETE

   Fluentis ERP ima svoje integrirano područje kvalitete koje omogućava definiranje kontrolnih planova proizvoda od strane dobavljača, s definiranjem relativne učestalosti u skladu s otkrivenim performansama. Područje kvalitete osigurati će kvalificiranje svih dobavljača, koji će se ocjenjivati s određenom vrstom licence pod utjecajem provjera predviđenih kontrolnim planom. Iste provjere mogu se provesti tijekom internog procesa proizvodnje, automatski obavještavajući menadžera za kontrolu kvalitete o radnjama koje se provode kroz tijek rada kako bi se upravljalo pritužbama kupaca i unutarnjim i vanjskim neusklađenostima radi poduzimanja potrebnih korektivnih radnji.

   KONTROLA UPRAVLJANJA
   KONTROLA UPRAVLJANJA

   Pomoću upravljačkog modula Fluentis možete detaljno i prema odredištu raspodjeliti troškove i prihode. Dobiti ćete 2 rezultata: specifično računovodstvo po radnom nalogu / projekt s posebnim izvješćima i grafovima koji ističu marže i profitabilnost, te računovodstvo po mjestima troška, koje prikuplja troškove koji su pripisani svakom odjelu i resursima i omogućava vam izračunavanje stopa. Controlling također omogućuje dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije s automatskim generiranjem sažetih informacija potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja tvrtkom, s dijagramima i grafikonima za olakšavanje analize i interpretacije.

   SAZNAJTE VIŠE


   proizvode Vrata

    

   SAZNAJTE VIŠE

   Pišite nam putem obrasca

   proizvode Vrata

   Tvrtke koje su nas odabrale

   Tvrtke koje su nas odabrale

   KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

   Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku