ERP rješenje
za poizvodnju
vrata, okvira prozora
i blindiranih vrata

Upravljajte prodajom, dizajnom, obradom i resursima s jednim specifičnim softverom za vrata i prozore

Fluentis prati tvrtke u sektorima vrata, blindirana vrata i vrata u procesu inovacija i poboljšanja performansi tvrtke. Reorganizacijom procesa kroz potencijal Fluentis ERP-a u poslovnom upravljanju, njihovim lancima opskrbe i međunarodnim odnosima, moguće je integrirati trgovce, kupce i agente u definiranju proizvoda od faze proračuna, optimizirati komercijalni postupak i izbjegavati prepreke tehničkog ureda.

 • Integracija CAD-a i PDM-a za dizajn proizvoda
 • Konfigurator proizvoda
 • Upravljanje procjenom i preprodaja
 • Tehnička konfiguracija proizvoda
 • Upravljanje i planiranje proizvodnje prema projektu i radnom nalogu
 • Planiranje resursa: materijali, radni centri i ljudski resursi
 • Procjenjivanje troškova na projektu
 • Kontrola proizvodnje i relativni napredak
 • Integrirano rješenje u kontekstu poslovnih grupa
 • Potpuna integracija administrativnih i novčanih procesa
 • Integrirana kontrola upravljanja
 • Integrirano područje kvalitete
 • Integrirana logistika i WMS

POVEĆANJE UČINKA JE MOGUĆE SA KONFIGURATOROM PROIZVODA

Fluentis ERP je specijalizirano rješenje za tvrtke za proizvodnju vrata, prozora i blindiranih vrata sa značajkama i algoritmom koji će vam omogućiti upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima tijekom cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda, od konfiguracije proizvoda, do prodaje, nabave materijala, planiranja interne proizvodnje i / ili podugovaranja, prikupljanja podataka o proizvodnji, ne zaboravljajući vezu u smislu Industrije 4.0 svojih proizvodnih pogona i automatskih skladišta.

Važna poluga za konkurentnost s potpunom integracijom cjelokupnog lanca opskrbe, automatskom razmjenom informacija između svih sudionika, dakle i prema krajnjem kupcu i dobavljačima i prema trećim stranama. Fluentis je opremljen APP-ima koji omogućuju kompaniji da integrira podizvođače, upravljajući protokom informacija o naručenim operacijama i prikupljajući povezani napredak, ne zaboravljajući rješenja koja integriraju APP-ove za razvoj poslovanja poput CRM-a, B2B-a i B2C-e-trgovine. Sve se zatim prelijeva u kontrolu upravljanja koja je povezna s administrativnim područjem i riznicom.

Time se povećava fleksibilnost i kvaliteta usluge, koji su ključni čimbenici uspjeha tvrtke u sektoru proizvodnje vrata, prozora i oklopnih vrata, koji im omogućavaju suočenje s izazovima na promijenjivom tržištu.

Fluentis ERP opremljen je integriranim dodacima kao što je Business Analytics, s nadzornim pločama koje prate KPI tvrtke, Fluentis Mobile WMS koji upravlja svim rukovanjima materijala, od prihvaćanja, interne logistike - do radio frekvencije s određenom aplikacijom osjetljivom na dodir.

Snaga rješenja Fluentis proizvodnja:

CAD I PDM INTEGRACIJA ZA DIZAJ PROIZVODA

Fluentis je opremljen priključkom BizLink, koji će omogućiti razmjenu podataka između PDM (Product Data Management) i CAD sustava, automatski uključuju tehničke podatke koji dolaze iz tehničkog dizajna u Fluentis ERP, upravljajući čitavim životnim ciklusom proizvoda i značajno povećavajući učinkovitost ovog područja.

KONFIGURATOR PROIZVODA

Pomoću Fluenits konfiguratora proizvoda možete integrirati trgovce, kupce i agente u određivanju proizvoda putem komercijalne i tehničke konfiguracije, optimizirajući komercijalni postupak i izbjegavajući usko grlo tehničkog ureda. Kroz konfigurator proizvoda možete postaviti pitanja, ograničenja, pravila i sve ostalo što služi za jedinstveno određivanje proizvoda, stvaranje glavnih podataka, troškovnika, radnog ciklusa i prodajne cijene. To će olakšati buđetiranje i planiranje te optimizirati vrijeme i mogućnost pogreške.

PREVENTIVNO UPRAVLJANJE I PRODAJA

Kroz Fluentis konfigurator spojen na CRM moguće je definirati karakteristike traženog proizvoda i izračunati prodajnu cijenu. Konfigurator proizvoda u kombinaciji s CRM-om izravno povezuje preprodaje, agente i prodajnu silu s proizvodnim aparatom.

TEHNIČKO UPRAVLJANJE PROIZVODA

Konfiguracija komercijalnog proizvoda može se nastaviti sa ciljem automatskog stvaranja tehničkih matičnih podataka proizvoda, parametričnih računa materijala na raznim razinama i relativnom proizvodnom ciklusu koji povećava učinkovitost tehničkog ureda.

UPRAVLJANJE I PLANIRANJE PROJEKTNE PROIZVODNJE

Fluentis ERP rješenje za proizvodnju po radnom nalogu ima APS područje za planiranje proizvodnje i zakazivanje po radnom nalogu / projektu koji kombinira optimizaciju i fleksibilnost proizvodnih i logističkih procesa s ograničenjima proizvodnje, dostupnošću materijala i proizvodni resursi održavajući jedinstvenu vezu između ponude i potražnje.

PLANIRANJE RESURSA: MATERIJALI, RADNI I LJUDSKI CENTRI

Fluentis rješenje za izradu radnog naloga je rješenje za planiranje opremljeno algoritmima MRP I i II za optimizaciju nabave neobrađenih materijala u redoslijedu poslova / projekta i učinkovitosti resursa, CRP (Capacity Resource Planning) za upravljanje opterećenjima radnog centra također je zastupljeno u određenim Gantt ljestvicama.

PROCJENJIVANJE TROŠKOVA
NA PROJEKTU

Pomoću Fluentis-a imat ćete mogućnost automatizirati prikupljanje proizvodnih podataka koji su već integrirani s dijelom otkupa materijala, tako da ćete pravovremeno i u stvarnom vremenu obaviti i proizvodne narudžbe i specifične projekte svojih kupaca, držeći pod nadzorom njihove marže.

KONTROLA PROIZVODNJE
I NAPREDKA

Fluentis ERP proizvodno rješenje ima vlastito MES rješenje koje omogućava kontrolu stanja i korištenja resursa (s osobljem, bez nadzora, tradicionalnim strojevima itd.,) u stvarnom vremenu putem posebnih nadzornih ploča. Funkcije Fluentis MES-a omogućuju otkrivanje vremena proizvodnje putem dodirnih nadzornih ploča ili bar-kodova, otpremu rada na podugovaranoj osnovi, s relativnim automatskim pronalaskom napretka. Grafikoni su također dostupni za neposrednu kontrolu učinkovitosti svakog resursa ili postrojenja.

INTEGRIRANO RJEŠENJE U KONTEKSTU POSLOVNIH GRUPA

Fluentis ERP rješenje izvorno podržava rad sa više tvrtki koje se nalaze u istoj bazi podataka te imaju više razina oporezivanja, multijezično sućelje sa podrškom za više valuta. Dostupne su i funkcije poslovanja grupacije za automatizaciju stvaranja i protoka informacija između tvrtki koje pripadaju korporacijskoj grupi.

POTPUNA INTEGRACIJA ADMINISTRATIVNIH I NOVČANIH PROCESA

Fluentis ERP rješenje kompletno je s administrativnim područjem za ispunjenje lokalnog i stranog oporezivanja. Za tvrtke distribuirane u različitim zemljama dostupan je lista stranih poreza koji su izvorno prisutni u Fluentisu ili putem integracije specifičnih međunarodnih rješenja. Pomoću područja riznice moći ćete upravljati svim financijskim tokovima s osobitom pažnjom na novčani tijek tvrtke.

Područje KONTROLE UPRAVLJANJA

Pomoću Fluentis upravljačkog modula možete detaljno i prema odredištu razvrstati troškove i prihode. U ovom ćete dobiti 2 rezultata: specifično računovodstvo po radnom nalogu / projekt s posebnim izvješćima i grafovima koji ističu marže i profitabilnost, te računovodstvo po mjestima troška, koje prikuplja troškove koji su pripisani svakom odjelu i resursima i omogućava vam izračunavanje stopa. kontroling također omogućuje dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije s automatskim generiranjem sažetih informacija potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja tvrtkom, s dijagramima i grafikonima za olakšavanje analize i interpretacije.

INTEGRIRANO
PODRUČJE KVALITETE

Fluentis ERP ima svoje integrirano područje kvalitete koje omogućava definiranje kontrolnih planova proizvoda od strane dobavljača, s definiranjem relativne učestalosti u skladu s otkrivenim performansama. Područje kvalitete osigurati će kvalificiranje svih dobavljača, koji će se ocjenjivati s određenom vrstom licence pod utjecajem provjera predviđenih kontrolnim planom. Iste provjere mogu se provesti tijekom internog procesa proizvodnje, automatski obavještavajući menadžera za kontrolu kvalitete o radnjama koje se provode kroz tijek rada kako bi se upravljalo pritužbama kupaca i unutarnjim i vanjskim neusklađenostima radi poduzimanja potrebnih korektivnih radnji.

Područje KONTROLE
UPRAVLJANJA

Pomoću upravljačkog modula Fluentis možete detaljno i prema odredištu raspodjeliti troškove i prihode. Dobiti ćete 2 rezultata: specifično računovodstvo po radnom nalogu / projekt s posebnim izvješćima i grafovima koji ističu marže i profitabilnost, te računovodstvo po mjestima troška, koje prikuplja troškove koji su pripisani svakom odjelu i resursima i omogućava vam izračunavanje stopa. Controlling također omogućuje dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije s automatskim generiranjem sažetih informacija potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja tvrtkom, s dijagramima i grafikonima za olakšavanje analize i interpretacije.


proizvode Vrata

 

proizvode Vrata

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku