Skladište i logistika

Skladište i logistika

Upravljajte skladištem i povećajte poslovanje

Fluentis ERP prati skladišna kretanja unutar i izvan same tvrtke. Ovo područje objedinjuje dokumente koji se odnose na pasivni i aktivni ciklus, kao i unutarnja kretanja koja se odnose na procese proizvodnje.

Pravilno upravljanje logistikom i skladištem ključno je za povećanje produktivnosti i učinkovitosti tvrtke. Zapravo, važni procesi ovise o sustavu upravljanja, kao što su kontrola zaliha, učinkovitost internih logističkih operacija, optimizacija skladištenja i tokova robe.

Fluentis ERP-om izbjeći ćete otpad, nepredviđene događaje i usporavanja koji mogu znatno utjecati na proračun tvrtke.

Integrirani WMS

WMS vam omogućuje upravljanje nabavom, logistikom, pickingom, utovarnim jedinicama i prodajom. 

FUNKCIONALNOSTI

NABAVA: izrada primka i prikaz zaliha.
LOGISTIKA: skladišna kretanja, praćenje zaliha i izrada popisa inventara.
PICKING: picking i izuzeća.
UTOVARNE JEDINICE: utovar i preuzimanja isporuke.
PRODAJA: izrada otpremnica iz narudžbi kupaca.

MODULI:

Skladišta i
Lokacije

Pravovremeno upravljanje skladištem i stvaranje jednog ili više fizičkih ili logičkih skladišta s njihovim lokacijama. Hijerarhijska struktura lokacija pruža jasan pogled podjele skladišta.

FUNKCIONALNOSTI

 • Knjiženje kretanja
 • Upravljanje skladišta prema klijentu/dobavljaču
 • Pregled zaliha po skladištu, lokaciji, klijentu/dobavljaču, lotu i serijskom broju
 • Skladišni unos
 • Hijerarhijska struktura lokacija
 • Mapa lokacija po artiklu
 • Pregled veličina, prioriteta, zaliha za svaku lokaciju
 • Broj i vrsta utovarne jedinice po lokaciji

Lotovi i
Serijski brojevi

Praćenje robe, kontrola i organizacija zaliha, kretanja, predaja artikala i sljedivost serija ili pojedinačnih komada, upravljanje po lotovima i/ili po serijskom broju. Mogućnost definiranja statusa lotu, kako bi se pratila sukladnost robe. Sustav također podržava LIFO, FIFO, FEFO ili ručno biranje.

FUNKCIONALNOSTI

 • Sljedivost
 • LIFO, FIFO, FEFO ili ručno

Utovarna
jedinica

Utovar i rukovanje artiklima.

FUNKCIONALNOSTI

 • Kretanje utovarnih jedinica
 • Generiranje picking liste
 • Generiranje Packing liste

Picking
Lista

Omogućuje skladišnom radniku da preuzme robu iz skladišta kako bi je stavio na raspolaganje proizvodnim odjelima i području otpreme.
Automatska priprema otpremnice ili prateće fakture.

FUNKCIONALNOSTI

 • Generiranje pickinga
 • Generiranje otpremnica i faktura iz picking liste
 • Kretanje picking liste

Plan
Utovara

Olakšava pripremu pošiljka kupcima. Ovo sučelje omogućuje jasnu vidljivost narudžbi, organiziranih prema datumu isporuke i dostupnosti artikala na zalihama. Funkcija pruža mogućnost ispunjavanja narudžbenice zatim prethodi izradi otpremnice ili fakture. Korisnik ima pod kontrolom sva opterećenja koja su veća od raspoloživih težina i volumena.

FUNKCIONALNOSTI

 • Analiza artikala prema narudžbama, dostupnosti
 • Generiranje picking i packing liste
 • Generiranje otpremnice i fakture prema utovarnoj jedinici

Zalihe

Za pravilno upravljanje zalihama. Mogućnost unosa podataka koji se odnose na opskrbu, kao što su minimalne zalihe, maksimalne zalihe, mjesto narudžbe itd.
Fluentis ERP na temelju unesenih podataka daje naznaku količine koju treba nadopuniti kako ne bi došlo do manjka.
Modul također omogućuje automatsku izradu Zahtjeva za nabavu na temelju pronađenih podataka.

FUNKCIONALNOSTI

 • Upravljanje manjkovima
 • Generiranje Zahtjeva za nabavu

Popis inventara

Brzo i jednostavno generiranje i popunjavanje popisa inventara.
Korisnik mora samo provjeriti i naznačiti fizičku dostupnost artikala.
Zatim se na temelju tih informacija automatski generiraju kretanja prilagodbe koja će uskladiti zalihe robe.
Upravljanje inventarom omogućuje vam da blokirate i izolirate određeno područje skladišta (na primjer Lokacije), kako biste mogli brzo pristupiti i pripremiti ispravke. To vam omogućuje smanjenje upravljanja fizičkim zalihama.

FUNKCIONALNOSTI

 • Inventar
 • Popis inventara prema klijentu/dobavljaču
 • Allineamento differenze tra giacenza logica e fisica
 • Povijest zatvaranja skladišta

Packing
Lista

Dokument koji se koristi za pošiljke u zemlje koje nisu članice EU. Unutar packing liste se definiraju paketi i artikli koji se u njemu nalaze a tako i neto i bruto težina, širina, visina i volumen.

FUNKCIONALNOSTI

 • Sljedivost artikala unutar utovarnih jedinica
 • Upravljanje packing listama prema lotovima/ serijskim brojevima
 • Generiranje otpremnice
 • Upravljanje veličinom, težinom

Želite li saznati više?

KONTAKTIRAJTE NAS PUTEM OBRASCA