Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete

Planirajte i kontrolirajte kvalitetu vaše tvrtke

Kontrola kvalitete sastoji se od skupa postupaka usmjerenih na pružanje konkretne organizacijske podrške tijekom realizacije proizvoda, pružanja usluge i upravljanja osobljem odgovornim za postizanje ciljeva politike kvalitete.

Sustav upravljanja kvalitetom prati aktivnosti sa specifikacijama navedenim normom ISO 9001. Područje primjene integrirano je sa svim područjima upravljanja.

MODULI:

Eksterni
dokumenti

Katalogizacija svih eksternih dokumenata. Možete ih podijeliti u različite kategorije: Zakoni, Standardi, Priručnici za korisnike i održavanje, Propisi, Izjave o sukladnosti, Tehničke specifikacije, Sigurnosno-tehnički listovi itd., pomoću kojih dobivate prava pristupa i popis distribucije.

Dokumente možete priložiti jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem.

FUNKCIONALNOSTI

 • Dodjeljivanje lokacije dokumentima radi sljedivosti
 • Distribucija predmetnih poslovnih funkcija

Interni
dokumenti

Katalogizacija internih dokumenata. Možete ih podijeliti u različite kategorije: Ručni, Organizacijski grafikon, Procesi, Postupci, Specifikacije opskrbe, Upute za uporabu itd., pomoću kojih dobivate pravo pristupa i popis distribucije.

Dokumenti se mogu priložiti jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem ili stvoriti iz integriranog generatora dokumenata.

FUNKCIONALNOSTI

 • Upravljanje izdanjima/revizijama
 • Dodjeljivanje lokacije dokumentima radi sljedivosti
 • Distribucija prema poslovnim funkcijama

Kontrola
Artikala

Modul omogućuje katalogizaciju i bilježenje svih informacija potrebnih za kontroliranu proizvodnju i kontrolirano pružanje usluga:

 • tehničke podatkovne liste sadrže sve informacije koje opisuju karakteristike proizvoda koji pripada određenom ugovoru, ima određenu funkciju ili određenu uporabu
 • kontrolni planovi obuhvaćaju sve aktivnosti, sva potrebna mjerenja i vrijednosti kako bi se osiguralo da materijali i proizvodi imaju specifikacije određene u podatkovnim listovima
 • kontrola artikala omogućuje bilježenje izvršenih mjerenja, otkrivenih vrijednosti i posljedične naznake sukladnosti ili nesukladnosti kontroliranog materijala ili proizvoda
 • potvrde o analizi potvrđuju odrađenu analizu i usklađenost s vrijednostima navedenim u Tehničkim podatkovnim listovima ili u specifikacijama kupca

FUNKCIONALNOSTI

 • Povezanost modula nabave, podizvođača i proizvodnje
 • Tehnički podatkovni listovi, planovi kontrole, kontrola artikala i potvrde o analizi
 • Dostupnost usluga uzorkovanja, uputa za uporabu i kontrolnih kartica
 • Izdavanje potvrda o analizi ili testiranju

Reklamacije
i Neusklađenosti

Modul upravljanja kvalitetom bitan je radi povećanja zadovoljstva kupaca, poboljšanja kvalitete proizvoda i usluga, ispunjavanja zahtjeva zakonodavstva i jednostavnog katalogiziranja i pronalaženje signnalizacija. Pažljivo prikupljene i analizirane informacije mogu nam pomoći shvatiti nedostatke procesa.

Upravljanje reklamacijama i nesukladnostima zapravo uključuje i upravljanje vraćenim proizvodima i signalizacijama o neučinkovitosti.

FUNKCIONALNOSTI

 • Klasični modeli upravljanja nesukladnostima i uzrocima i 8D integrirano rješavanje problema
 • Stvaranje integriranih debitnih i kreditnih bilješki
 • Stvaranje korektivnih radnji
 • Pareto analiza pronađenih nedostataka i uzroka
 • Povezanost između modula nabave, podizvođača i proizvodnje

Korektivne
Radnje

Modul katalogizira radnje koje omogućuju smanjenje ili uklanjanje uzroka koji su doveli do neusklađenosti, kako bi se spriječilo njihovo ponavljanje. Njime se omogućuje bilježenje evaluacija kako bi se provjerilo jesu li mjere postigle postavljeni cilj.

FUNKCIONALNOSTI

 • Preispitivanje neusklađenosti
 • Utvrđivanje uzroka neusklađenosti
 • Procjena potrebe za provedbom mjera kako bi se osiguralo da se neusklađenosti ne ponavljaju
 • Utvrđivanje i izvršenje potrebnih radnji
 • Bilježenje rezultata provedenih radnji
 • Provjera učinkovitosti provedenih mjera

Kalibracija
Mjernih Instrumenata

Njime se omogućuje katalogiziranje te periodično i izvanredno održavanje alata za praćenje i mjerenje koji se upotrebljavaju kako bi se osigurala prikladnost proizvoda i isporuke usluga.

Mjere se mogu planirati, a interne kalibracije i kalibracijski certifikati trećih strana mogu se registrirati.

FUNKCIONALNOSTI

 • Katalogiziranje svih instrumenata prikladnih za praćenje i mjerenje proizvoda kako bi se definiralo da je u skladu s traženim specifikacijama
 • Planiranje kalibracija
 • Upozorenja o roku kalibracije
 • Registracija vanjskih kalibracijskih certifikata i interno provedenih kalibracija

Kvalifikacija
Dobavljača

Modul pruža podršku tvrtki u odabiru i procjeni dobavljača na temelju njihove sposobnosti isporuke proizvoda ili usluge koja je u skladu sa zahtjevima same organizacije.

Ovaj modul predviđa pripisivanje karakterističnih informacija dobavljača, kao i utvrđivanje kriterija za odabir, evaluaciju i ponovnu procjenu dobavljača

FUNKCIONALNOSTI

 • Periodična procjena dobavljača
 • Analiza tražene vrijednosti na ukupnom prometu po razdoblju
 • Poslana analiza o neusklađenostima
 • Analiza rokova isporuke

Želite li saznati više?

KONTAKTIRAJTE NAS PUTEM OBRASCA