ERP rješenje
za sektor
proizvodnju
kalupa

Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


  Za dizajn i proizvodnju jedinstvenih sustava poput kalupa potrebno je cjelovito upravljanje projektima i upravljanje, koji stalno nadzire marže

  Fluentis ERP predstavlja paket visokotehnoloških rješenja dizajniranih i razvijenih kako bi podržao potrebe tvrtki za proizvodnju kalupa, njihovih lanaca opskrbe i međunarodnih odnosa.

  • Integracija CAD-a i PDM-a za dizajn proizvoda
  • Integrirano upravljanje projektima
  • Prikupljanje podataka o projektima i kontrola integriranog upravljanja
  • Integrirana kontrola upravljanja
  • Upravljanje proizvodnjom i planiranje projektima
  • Planiranje resursa: materijali, radni i ljudski
   centri
  • Kontrola proizvodnje i napretka
  • Integrirano rješenje u kontekstu poslovnih grupai
  • Potpuna integracija administrativnih i
   novčanih procesa
  • Integrirano područje kvalitete
  • Integrirani logistika i WMS

  TEHNOLOGIJA PODRŽAVA ISKUSTVO

  Fluentis ERP je specijalizirano rješenje za proizvodnju kalupa s funkcionalnostima i algoritmima koji će omogućiti upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda ed esterni čitavog životnog ciklusa proizvoda,, od upravljanja projektima, prodaje, nabave materijala, do planiranja proizvodnje i / ili podugovaranja, prikupljanja podataka o proizvodnji, u okruženju Industrije 4.0 sa proizvodnim pogonima i automatskim skladištima.

  Fluentis ERP važna je poluga za konkurentnost s potpunom integracijom cjelokupnog lanca opskrbe, automatskom razmjenom informacija između svih sudionika, dakle i prema krajnjem kupcu i dobavljačima i prema trećim stranama. Fluentis je opremljen APP-ima koji omogućuju kompaniji da integrira podizvođače, upravljajući protokom informacija o naručenim operacijama i prikupljajući povezani napredak, ne zaboravljajući rješenja koja integriraju APP-ove za razvoj poslovanja poput CRM-a, B2B-a i B2C-e-trgovine. Sve se zatim prelijeva u kontrolu upravljanja povezanu s administrativnim i rizničkim područjem.

  To povećava fleksibilnost i kvalitetu usluge, što su ključni čimbenici uspjeha poduzeća u sektoru proizvodnje kalupa, što im omogućava da se suoče sa izazovima na tržištu.

  Fluentis ERP opremljen je integriranim dodacima kao što su Business Analytics, s nadzornim pločama koje prate KPI tvrtke, Fluentis Mobile WMS koji upravlja materijalima i logistikom.

  Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


   Snaga rješenja Fluentis za sektor proizvodnje kalupa:

   CAD I PDM INTEGRACIJA ZA DIZAJN PROIZVODA

   BizLink omogućuje integraciju sa PDM (Product Data Management) i CAD sustavima, prikupljanjem tehničkih podataka za lakše upravljanje životnim ciklusom proizvoda kako bi se povećala učinkovitost i ubrzala automatizacija.

   UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
   PODRUČJE KVALITETE

   Fluentis ima cjelovito integrirano upravljanje projektima koje omogućuje potpunu vidljivost Projekta počevši od njegove analize, prototipiranja troškova, definiranja resursa koji će se koristiti i materijala, zbirke konkretnih podataka za projekt i praćenja u fazi izvršenja.

   ZBIRKA PODATAKA PROIZVODNJE PREMA PROJEKTU

   Pomoću Fluentis-a imat ćete mogućnost automatizirati prikupljanje podataka iz proizvodnje koji su već integrirani s područjem nabave materijala. To olakšsava procjenu troškova u narudžbama za proizvodnju i u specifičnim projektima.

   INTEGRIRANA KONTROLA UPRAVLJANJA

   Pomoću upravljačkog modula možete izvršiti detaljnu raščlambu troškova i prihoda prema odredištima. Ovim modulom dobit ćete pristup podacima narudžba/projekata s određenim izvješćima i grafikonima koji prikazuju marže i profitabilnost, te podatke o troškovima koji pripisanim svakom odjelu. Kontroling također omogućava dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije i automatskim generiranjem sažetih podataka potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja poduzećem, s dijagramima i grafikonima koji olakšavaju njihovu analizu i tumačenje.

   UPRAVLJANJE I PLANIRANJE
   PROJEKT PROIZVODNJE

   Fluentis područje za planiranje proizvodnje prema narudžbi ili projektu uzima u obzir dostupnost materijala i resursa kako bi se održala stabilnost ponude i potražnje.

   PLANIRANJE RESURSA: MATERIJALI, RADNI CENTRI I LJUDSKI RESURSI

   Fluentis ERP za proizvodnju je rješenje za planiranje opremljeno algoritmima MRP I i II za optimizaciju nabave neobrađenih materijala u redoslijedu poslova / projekta i učinkovitosti resursa, CRP (Planiranje kapaciteta resursa) za upravljanje opterećenjima radnog centra također je zastupljeno u određenim Ganttovim dijagramima.

   KONTROLA PROIZVODNJE I NAPRETKA

   Fluentis ERP rješenje za proizvodnju ima vlastito MES rješenje koje omogućava kontrolu stanja i korištenja resursa u stvarnom vremenu putem posebnih nadzornih ploča. Funkcije Fluentis MES-a omogućuju otkrivanje vremena proizvodnje putem nadzornih ploča, bar-kodova i radnih naloga. Dostupni su i grafikoni za kontrolu učinkovitosti resursa ili postrojenja.

   INTEGRIRANO RJEŠENJE U ZA KORPORATIVNE GRUPE

   Fluentis ERP rješenje izvorno podržava rad sa više tvrtki koje se nalaze u istoj bazi podataka te imaju više razina oporezivanja, multijezično sučelje sa podrškom za više valuta. Dostupne su i funkcije poslovanja pogodne za automatizaciju protoka informacija između tvrtki koje pripadaju korporacijskoj grupi.

   POTPUNA INTEGRACIJA ADMINISTRATIVNIH I NOVČANIH PROCESA

   Rješenje Fluentis ERP uključuje i administrativno područje. Za internacionalne tvrtke dostupan je popis stranog oporezivanja. Pomoću područja riznice možete upravljati novčanim tokom tvrtke.

   INTEGRIRANO
   PODRUČJE KVALITETE

   Područje kvalitete vam omogućuje da definirate plan kontrole artikala po dobavljaču. Osim toga možete provoditi provjere tijekom proizvodnog procesa automatski obavještavajući voditelja kontrole kvalitete o radnjama koje treba poduzeti kako bi se upravljalo reklamacijama kupaca i neusklađenostima radi korektivnih radnji.

   INTEGRIRANA
   LOGISTIKA I WMS

   Fluentis ERP opremljen je specifičnim funkcionalnostima koje mogu povećati unutarnju i vanjsku logističku učinkovitost putem Fluentis Mobile WMS-a. Fluentis Mobile WMS djeluje u Wi-Fi kontekstu s uređajima sa zaslonom osjetljivim na dodir, povezan je putem Web usluga na ERP dio pružajući podršku za veću fleksibilnost i brzinu, s informacijama u stvarnom vremenu i smanjenjem pogrešaka. WMS Fluentis Mobile definira fizičku strukturu skladišta u linijama, policama ili jednostavno u područjima skladišta, tako da imaju jedinstvenu lokaciju. Postupci ponajprije interveniraju u automatizaciji procesa utovara i istovara materijala, u logici skladištenja materijala te u ubrzavanju izvršenja narudžbe i zaprimanja materijala.

   Modul predviđa i cjelovito upravljanje LOT-ovima kako bi se postigla brzina i preciznosti u aktivnostima djelatnika, optimiziralo vrijeme i smanjile pogreške. Sustav je također opremljen funkcijama potrebnim za upravljanje periodičnim fazama provjere zaliha i raspoloživosti.

   SAZNAJTE VIŠE


   Proizvodnja kalupa

    

   SAZNAJTE VIŠE

   Pišite nam putem obrasca

   Proizvodnja kalupa

   KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

   Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku