ERP rješenje
za sektor
obrade metala

ERP rješenje za tvrtke koje se bave proizvodnjom metala koje žele inovirati, povećati performanse i konkurentnost!

Fluentis ERP prati tvrtke za obradu metala u procesu inovacija i poboljšanja performansi. Paket visokotehnoloških rješenja je dizajniran i razvijen na način na koji bi podržao potrebe proizvodnih tvrtki, njihovih lanaca opskrbe i međunarodnog poslovanja.

 • Skalabilno rješenje koje pokriva sva područja poslovanja
 • Upravljanje i planiranje proizvodnje
 • Planiranje resursa: materijali, radni centri i ljudski resursi
 • Kontrola proizvodnje i povezani napredak
 • Integracija strojeva - industrija 4.0
 • Troškovi u proizvodnji
 • Integrirano rješenje u kontekstu poslovnih grupa 
 • Potpuna integracija administrativnih i novčanih procesa
 • Integrirana kontrola upravljanja
 • Integrirano područje kvalitete
 • Integrirana logistika i WMS

FLUENTIS ERP RJEŠENJE KOJE PRUŽA PREDNOSTI VAŠOJ TVRTKI:

Fluentis ERP je specijalizirano rješenje za mehaničku proizvodnju s algoritmima koji će vam omogućiti upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda od dizajna, prodaje, nabave materijala, planiranja unutarnje proizvodnje i/ili radnih naloga, skup podataka o proizvodnji, a da se ne zaboravi integracija Industrije 4.0 na Proizvodno i Automatsko skladište.

Važna poluga za konkurentnost s potpunom integracijom cjelokupnog lanca opskrbe, automatskom razmjenom informacija između svih sudionika, dakle i prema krajnjem kupcu i dobavljačima i prema trećim stranama. Fluentis je opremljen APP-ima koji omogućuju kompaniji da integrira podizvođače, upravljajući protokom informacija o naručenim operacijama i prikupljajući povezani napredak, ne zaboravljajući rješenja koja integriraju APP-ove za razvoj poslovanja poput CRM-a, B2B-a i B2C-e-trgovine. Sve se zatim prelijeva u kontrolu upravljanja koja je povezna s administrativnim i rizničkim područjem. Time se povećava fleksibilnost i kvaliteta koji su ključni čimbenici uspjeha tvrtke u sektoru proizvodnje, što im omogućava da se suoče s izazovima na tržištu koje se stalno mijenja.

Fluentis ERP opremljen je integriranim dodacima kao što je Business Analyticssa nadzornim pločama koje prate KPI tvrtke, Fluentis Mobile WMS koji upravlja s svim rukovanjem materijalima od prihvaćanja do interne logistike do radio frekvencije s određenom aplikacijom osjetljivom na dodir, do isporuke same pošiljke.

Snaga rješenja Fluentis Proizvodnja:

RJEŠENJE S POKRIĆEM  SVIH POSLOVNIH PODRUČJA

Fluentis ERP cjelovito je rješenje koje pokriva sve funkcije tvrtke bez potrebe za integriranjem vanjskih podsustava. Prisutnost unaprijed konfiguriranih i parametriziranih praksi omogućava važnu učinkovitost u fazi provedbe projekta.

UPRAVLJANJE I PLANIRANJE PROIZVODNJOM

Fluentis ERP rješenje za proizvodnju posjeduje područje APS za planiranje proizvodnje, koje omogućava kombiniranje optimizacije i fleksibilnosti proizvodnih i logističkih procesa s ograničenjima proizvodnje, dostupnošću materijala i proizvodnih resursa te poštivanjem datuma isporuke.

PLANIRANJE RESURSA: MATERIJALI, RADNI I LJUDSKI CENTRI

Fluentis ERP rješenja za proizvodnju ima područje planiranja opremljeno algoritmima MRP I i II za optimizaciju nabave materijala i efikasnost resursa, CRP (Capacity Resource Planning) za upravljanje opterećenjima radnog centra koja su također prikazana u određenim Ganttovim dijagramima

INTEGRIRANO RJEŠENJE U KONTEKSTU POSLOVNE GRUPE

Fluentis ERP rješenje izvorno podržava rad sa više tvrtki koje se nalaze u istoj bazi podataka te imaju više razina oporezivanja, multijezično sućelje sa podrškom za više valuta. Dostupne su i funkcije poslovanja grupacije za automatizaciju stvaranja i protoka informacija između tvrtki koje pripadaju korporacijskoj grupi.

INTEGRACIJA STROJEVA UNUTAR INDUSTRIJE 4.0

Fluentis modul proizvodnje ima BizLink integraciju – razmjenu podataka koja omogućava automatsku dvosmjernu komunikaciju sa sustavima i strojevima, kao i nadzorne ploče koje prate napredak i učinkovitost proizvodnje u stvarnom vremenu.

PROCJENA TROŠKOVA MATERIJALA I PROIZVODNJE

Pomoću Fluentisa imat ćete mogućnost automatizirati prikupljene proizvodne podatke koji su već integrirani s dijelom nabave materijala, tako da pravovremeno opravdate svoje artikle i relativne proizvodne narudžbe.

KONTROLA PROIZVODNJE I RELATIVNI NAPREDAK

Fluentis ERP rješenje za proizvodnju ima vlastito MES rješenje koje omogućava kontrolu stanja i korištenja resursa (s osobljem, bez nadzora, tradicionalnim strojevima itd.) u stvarnom vremenu putem posebnih nadzornih ploča. Funkcije Fluentis MES-a omogućuju otkrivanje vremena proizvodnje putem nadzornih ploča ili bar-kodova, otpremu rada na temelju ugovora o podizvođenju i automatski pronalaženje napredka. Grafikoni su također dostupni za neposrednu kontrolu učinkovitosti svakog resursa ili postrojenja.

POTPUNA INTEGRACIJA ADMINISTRATIVNIH I NOVČANIH PROCESA

Fluentis ERP je kompletno rješenje s administrativnim područjem za ispunjenje lokalnog i stranog oporezivanja. Za tvrtke distribuirane u različitim zemljama dostupan je popis međunarodnog oporezivanja izvorno prisutnog u Fluentisu ili integracijom specifičnih međunarodnih rješenja. Pomoću područja riznice moći ćete upravljati svim financijskim tokovima s osobitom pažnjom na novčani tijek tvrtke.

Područje KONTROLE UPRAVLJANJA

Pomoću upravljačkog modula Fluentis možete detaljno i prema odredištu razvrstati troškove i prihode. U ovom ćete dobiti 2 rezultata: specifično računovodstvo po radnom nalogu / projekt s posebnim izvješćima i grafovima koji ističu marže i profitabilnost, te računovodstvo po mjestima troška, koje prikuplja troškove koji su pripisani svakom odjelu i resursima i omogućava vam izračunavanje stopa. Kontroling također omogućuje dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije s automatskim generiranjem sažetih informacija potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja tvrtkom, s dijagramima i grafikonima za olakšavanje analize i interpretacije.

INTEGRIRANO
PODRUČJE KVALITETE

Fluentis ERP ima svoje integrirano područje kvalitete koje omogućava definiranje kontrolnih planova proizvoda od strane dobavljača, s definiranjem relativne učestalosti u skladu s otkrivenim performansama. Područje kvalitete osigurati će kvalificiranje svih dobavljača, koji će se ocjenjivati s određenom vrstom licence pod utjecajem provjera predviđenih kontrolnim planom. Iste provjere mogu se provesti tijekom internog procesa proizvodnje, automatski obavještavajući menadžera za kontrolu kvalitete o radnjama koje se provode kroz tijek rada kako bi se upravljalo pritužbama kupaca i unutarnjim i vanjskim neusklađenostima radi poduzimanja potrebnih korektivnih radnji.

INTEGRIRANA
LOGISTIKA I WMS

Fluentis ERP opremljen je specifičnim funkcionalnostima koje mogu povećati unutarnju i vanjsku logističku učinkovitost putem Fluentis Mobile WMS-a koji djeluje u Wi-Fi kontekstu s uređajima sa zaslonom osjetljivim na dodir. Povezan je putem Web usluga na ERP dio pružajući podršku za veću fleksibilnost i brzinu, s informacijama u stvarnom vremenu i smanjenjem pogrešaka. Fluentis Mobile WMS definira fizičku strukturu skladišta u prometnim trakama, policama ili jednostavno u područjima, tako da imaju jedinstvenost lokacija. Postupci ponajprije interveniraju u automatizaciji procesa utovara i istovara materijala, u optimizaciji povlačenja te u logici skladištenja materijala i u ubrzavanju izvršenja narudžbe i primanja materijala.

Predviđeno je cjelovito upravljanje LOT-ovima, postizanje brzine i preciznosti u aktivnostima operatera, optimiziranje vremena i smanjenja pogrešaka, te jamčenje potpune sljedivosti materijala. Sustav je također opremljen funkcijama potrebnim za upravljanje fazama periodične provjere i inventure.


Settore Manufatturiero

 

Settore Manufatturiero

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku