ERP rješenje
za proizvodnju
strojeva
i instalacija

ERP rješenje za tvrtke koje se bave proizvodnjom metala koje moraju upravljati projektima

Fluentis ERP predstavlja paket visokotehnoloških rješenja dizajniranih i razvijenih kako bi podržao potrebe proizvodnih kompanija za strojevima i postrojenjima, njihovim lancima opskrbe i njihovim međunarodnim odnosima. Ovaj sektor čine različite vrste tvrtki koje upravljaju vlastitim aktivnostima s proizvodnim strategijama povezanima s radom po nalogu "Engineering To Order".

 • Integracija CAD-a i PDM-a za dizajn proizvoda
 • Konfigurator proizvoda
 • Certifikacija za proizvodnju projekta
 • Upravljanje i planiranje proizvodnje prema projektu i radnom nalogu
 • Integracija strojeva - industrija 4.0
 • Planiranje resursa: materijali, radni centri i ljudski resursi
 • Kontrola proizvodnje i relativni napredak
 • Integrirano rješenje u kontekstu poslovnih grupa
 • Potpuna integracija administrativnih i novčanih procesa
 • Integrirana kontrola upravljanja
 • Integrirano područje kvalitete
 • Integrirana logistika i WMS

PLANIRANJE PROIZVODNJE
ENGINEERING TO ORDER

Fluentis ERP je specijalizirano rješenje za proizvodnju plastičnih kalupa s funkcionalnostima i algoritmima koji će omogućiti upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda, od planiranja i zakazivanja unutarnje i / ili podizvođačke proizvodnje, za upravljanje kalupovima i alatima, za prikupljanje podataka o proizvodnji, prodaju, isporuku materijala, ne zaboravljajući na vezu Industrije 4.0 sa proizvodnim pogonima i automatskim skladištima.

Fluentis ERP važna je poluga za konkurentnost s potpunom integracijom cjelokupnog lanca opskrbe, automatskom razmjenom informacija između svih sudionika, dakle i prema krajnjem kupcu i dobavljačima i prema trećim stranama. Fluentis je opremljen APP-ima koji omogućuju kompaniji da integrira podizvođače, upravljajući protokom informacija o naručenim operacijama i prikupljajući povezani napredak, ne zaboravljajući rješenja koja integriraju APP-ove za razvoj poslovanja poput CRM-a, B2B-a i B2C-e-trgovine. Sve se zatim prelijeva u kontrolu upravljanja povezanu s administrativnim i rizničkim područjem.

Time se povećava fleksibilnost i kvaliteta usluge, što je presudan faktor uspjeha poduzeća u sektoru proizvodnje, što im omogućava da se suoče sa izazovima na tržištu koji se stalno mijenja.

Fluentis ERP opremljen je integriranim dodacima kao što je Business Analytics, s nadzornim pločama koje prate KPI tvrtke, Fluentis Mobile WMS koji upravlja s svim rukovanjem materijala, od prihvaćanja, interne logistike - do radio frekvencije s određenom aplikacijom osjetljivom na dodir.

Snaga Fluentis rješenja za strojnu i biljnu proizvodnju:

CAD I PDM INTEGRACIJA ZA DIZAJ PROIZVODA

Fluentis je opremljen priključkom, BizLink, koji će omogućiti integraciju sa PDM (Product Data Management) i CAD sustavima, uključujući tehničke podatke koji dolaze iz tehničkog ureda dizajna u Fluentis ERP. Upravljajući čitavim životnim ciklusom proizvoda i značajno povećavajući učinkovitost i automatizaciju ovih područja.

KONFIGURATOR PROIZVODA

Pomoću Fluentis konfiguratora možete integrirati trgovce, kupce i agente u određivanju proizvoda putem komercijalne i tehničke konfiguracije, optimizirajući postupak i izbjegavajući usko grlo tehničkog ureda. Kroz konfigurator proizvoda možete postaviti pitanja, ograničenja, pravila i sve ostalo što služi za jedinstveno određivanje proizvoda, stvaranje glavnih podataka, troškovnika, radnog ciklusa i prodajne cijene. To će olakšati buđetiranje i planiranje te optimizirati vrijeme i mogućnost pogreške.

PROCJENJIVANJE TROŠKOVA NA PROJEKTU

Pomoću Fluentis-a imat ćete mogućnost automatizirati prikupljanje proizvodnih podataka koji su već integrirani s dijelom otkupa materijala, tako da ćete pravovremeno i u stvarnom vremenu obaviti i proizvodne narudžbe i specifične projekte svojih kupaca, držeći pod nadzorom njihove marže.

INTEGRACIJA STROJEVA UNUTAR INDUSTRIJE 4.0

Fluentis modul proizvodnje ima BizLink integraciju – razmjenu podataka koja omogućava automatsku dvosmjernu komunikaciju sa sustavima i strojevima, kao i nadzorne ploče koje prate napredak i učinkovitost proizvodnje u stvarnom vremenu.

UPRAVLJANJE I PLANIRANJE SREDSTVA PROIZVODNJA NARUDŽBOM I PROJEKTOM

Fluentis ERP rješenje za proizvodnju po radnom nalogu ima APS područje za planiranje proizvodnje i zakazivanje po radnom nalogu / projektu koji kombinira optimizaciju i fleksibilnost proizvodnih i logističkih procesa s ograničenjima proizvodnje, dostupnošću materijala i proizvodni resursi održavajući jedinstvenu vezu između ponude i potražnje.

PLANIRANJE RESURSA: MATERIJALI, RADNI I LJUDSKI CENTRI

Fluentis ERP rješenje za proizvodnju ima područje planiranja opremljeno algoritmima MRP I i II za optimizaciju nabave materijala i efikasnost resursa, CRP (Capacity Resource Planning) za upravljanje opterećenjima radnog centra koja su također prikazana u određenim Gantt dijagramima.

KONTROLA PROIZVODNJE I RELATIVNI NAPREDAK

Fluentis ERP rješenje za proizvodnju ima vlastito MES rješenje koje omogućava kontrolu stanja i korištenja resursa (s osobljem, bez nadzora, tradicionalnim strojevima itd.) u stvarnom vremenu putem posebnih nadzornih ploča. Funkcije Fluentis MES-a omogućuju otkrivanje vremena proizvodnje putem nadzornih ploča ili bar-kodova, otpremu rada na temelju ugovora o podizvođenju i automatski pronalaženje napredka. Grafikoni su također dostupni za neposrednu kontrolu učinkovitosti svakog resursa ili postrojenja.

INTEGRIRANO RJEŠENJE U KONTEKSTU POSLOVNE GRUPE

Fluentis rješenja podržava rad nekoliko različitih poslovnih subjekata, čak i u istoj bazi podataka, razne varijante oporezivanja, višejezično sučelje i različitih valuta. Dostupne su i interkompanijske funkcije za automatizaciju stvaranja i protoka informacija između tvrtki koje pripadaju korporacijskoj grupi.

POTPUNA INTEGRACIJA ADMINISTRATIVNIH I NOVČANIH PROCESA

Fluentis ERP rješenje kompletno je s administrativnim područjem za ispunjenje lokalnog i stranog oporezivanja. Za tvrtke distribuirane u različitim zemljama dostupan je lista stranih poreza koji su izvorno prisutni u Fluentisu ili putem integracije specifičnih međunarodnih rješenja. Pomoću područja riznice moći ćete upravljati svim financijskim tokovima s osobitom pažnjom na novčani tijek tvrtke.

Područje KONTROLE
UPRAVLJANJA

Pomoću upravljačkog modula Fluentis možete detaljno i prema odredištu definirati troškove i prihode. U ovom ćete dobiti 2 rezultata: specifično računovodstvo po radnom nalogu / projekt s posebnim izvješćima i grafovima koji ističu marže i profitabilnost, te računovodstvo po mjestima troška, koje prikuplja troškove koji su pripisani svakom odjelu i resursima i omogućava vam izračunavanje stopa. Kontroliranje također omogućava dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije s automatskim generiranjem potrebnih informacija za praćenje i usmjeravanje upravljanja tvrtkom, s dijagramima i grafikonima za olakšavanje analize i interpretacije.

INTEGRIRANO
PODRUČJE KVALITETE

Fluentis ERP ima svoje integrirano područje kvalitete koje omogućava definiranje kontrolnih planova proizvoda od strane dobavljača, s definiranjem relativne učestalosti u skladu s otkrivenim performansama. Područje kvalitete osigurati će kvalificiranje svih dobavljača, koji će se ocjenjivati s određenom vrstom licence pod utjecajem provjera predviđenih kontrolnim planom. Iste provjere mogu se provesti tijekom internog procesa proizvodnje, automatski obavještavajući menadžera za kontrolu kvalitete o radnjama koje se provode kroz tijek rada kako bi se upravljalo pritužbama kupaca i unutarnjim i vanjskim neusklađenostima radi poduzimanja potrebnih korektivnih radnji.

INTEGRIRANA
LOGISTIKA I WMS

Fluentis ERP opremljen je specifičnim funkcionalnostima koje mogu povećati unutarnju i vanjsku logističku učinkovitost putem Fluentis Mobile WMS-a koji djeluje u Wi-Fi kontekstu s uređajima sa zaslonom osjetljivim na dodir. Povezan je putem Web usluga na ERP dio pružajući podršku za veću fleksibilnost i brzinu, s informacijama u stvarnom vremenu i smanjenjem pogrešaka. Fluentis Mobile WMS definira fizičku strukturu skladišta u prometnim trakama, policama ili jednostavno u područjima, tako da imaju jedinstvenost lokacija. Postupci ponajprije interveniraju u automatizaciji procesa utovara i istovara materijala, u optimizaciji povlačenja te u logici skladištenja materijala i u ubrzavanju izvršenja narudžbe i primanja materijala.


Proizvodnja strojeva i instalacija

 

Proizvodnja strojeva i instalacija

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku