Područje
kvalitete

Planirajte i upravljajte kontrolom kvalitete u svojoj tvrtki na najbolji način


U Fluentis ERP-U područje upravljanja kvalitetom predstavljeno je postupkom koji ima za cilj pružiti konkretnu organizacijsku podršku kako u kontekstu realizacije proizvoda ili pružanja usluge, tako i upravljanju osobljem. QMS quality management system, koji je tipičan kod proizvodnih tvrtki, ima za cilj registriranja i upravljanja aktivnostima vezanim za specifikacije navedene u normi ISO 9001. U Fluentis ERP-u, područje kvalitete integrirano je s nabavom, proizvodnjom, dizajnom, logistikom i upravljanje osobljem.

PREDNOSTI

  • Dokumenti vanjskog podrijetla - pravila i zakoni
  • Interni dokumenti o podrijetlu - popis za provjeru
  • Kontrola djelova (tehnički listovi, planovi kontrole, kontrola elemenata, potvrde o analizi)
  • Pritužbe i nepridržavanje
  • Korektivne radnje
  • Umjeravanje radnih instrumenata
  • Certifikati
  • Kvalifikacija dobavljača
  • Upravljanje osobljem

Što možete učiniti s područjem kvalitete Fluentisa?

OBRAZAC DOKUMENATA
VANJSKOG PORIJEKLA

Ovaj obrazac omogućuje katalogiziranje svih vanjskih dokumenata (zakoni, pravila, priručnici za upotrebu i održavanje, propisi, izjave o sukladnosti, tehničke specifikacije, sigurnosni listovi itd.).
Prednosti:
• katalogiziranje uključuje upravljanje revizijama
• dodjeljivanje lokacije za neposrednu sljedivost
• upravljanje raspodjelom osoblja / funkcija

OBRAZAC DOKUMENATA
UNUTARNJEG PORIJEKLA

Ovaj obrazac omogućuje katalogiziranje dokumenata koji dolaze iz izvora unutar tvrtke (organizacijska shema, procesi, postupci, specifikacije opskrbe, upute za uporabu itd.).
Prednosti:
• upravljanje izdanjima i revizijama
• dodjeljivanje lokacije za neposrednu sljedivost
• upravljanje raspodjelom osoblja / funkcija
Obrazac također omogućuje katalogiziranje:
• modula
• kontrolnih popisa
• zapisnika sastanka

KONTROLA
ARTIKALA

Što možete učiniti s ovim obrascem:
• registar tehničkih specifikacija svakog pojedinog djela proizvoda
ili artikala
• registar planova kontrole
• upravljanje kontrolom artikala
• izdavanje certifikata o analizi

PRIGOVORI I
REKLAMACIJE

Što možete učiniti s ovim obrascem:
• upravljanje pritužbama kupaca
• upravljanje internim nesukladnostima i
dobavljačima

KOREKTIVNE
RADNJE

Dokument koji katalogizira radnje za otklanjanje uzroka neusklađenosti, u cilju sprječavanja njihovog ponavljanja te omogućava registriranje svih akcija usmjerenih:
• pregledu neusklađenosti (uključujući pritužbe kupaca)
• utvrđivanju uzroka neusklađenosti
• procijenjivanju potrebe za akcijama kako bi se osiguralo da se neusklađenosti ne ponove
• određivanju potrebnih akcija
• zabilježavanju rezultata izvršenih akcija
• ispitavanju učinkovitosti provedenih korektivnih akcija

KALIBRACIJA
INSTRUMENATA

Ovaj obrazac omogućava:
• katalogiziranje svih instrumenata pogodnih za nadzor i mjerenje proizvoda kako bi se definirao u skladu s posebnim zahtjevima
• registraciju potvrda vanjskih i unutarnjih izvršenih kalibracija
• planiranje aktivnosti kalibracija
• registar mjernih alata
• upravljanje kalibracijom alata

OCJENJIVANJE
DOBAVLJAČA

Uprava osigurava dodjeljivanje potrebnih informacija kako bi se omogućilo ocjenjivanje i odabir dobavljača na temelju njihove sposobnosti isporuke proizvoda u skladu sa traženim zahtjevima, uspostavljanja kriterija za odabir, ocjenu i ocjenu samog dobavljača.


UPRAVLJANJE OSOBLJEM

Uprava omogućuje katalogizaciju svih zaposlenika, njihovih osobnih i ugovornih podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku