Upravljanje proizvodnjom:
ERP proizvodno rješenje
tvrtke Fluentis

PRAVOVREMENO ODGOVORITE NA ZAHTJEVE TRŽIŠTA,
DONOSITE BOLJE ODLUKE I SMANJITE OTPAD
S PRAVILNIM UPRAVLJANJEM PROIZVODNJOM!

Vuoi saperne di più sulle soluzioni ERP Fluentis adatte alla tua azienda?

Prihvaćam upotrebu kolačića i Privacy Policy Više informacija e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. 679/16


Fluentisova ERP proizvodnja i upravljanje MES-om

Upravljanje proizvodnjom u svim njezinim različitim aspektima Fluentis ERP rješenjem. Tijekom godina specijalizirali smo se za razvoj rješenja za proizvodne tvrtke s potrebama proizvodnje po narudžbi serijski proizvedenih i/ili konfiguriranih proizvoda.

 

Fluentis ERP omogućuje Upravljanje Proizvodnjom i sve njegove operativne aspekte u tvrtkama u Proizvodnom i Industrijskom sektoru koje moraju upravljati situacijama, čak i složenim, proračuna, konačnog računovodstvenih troškova, materijala i aktivnosti.
Fluentis algoritmi omogućuju vam upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda,od izrade proračuna do dizajna, nabave materijala i proizvodnih resursa, do zakazivanja interne proizvodnje i/ili podugovaranja, do prikupljanja podataka o proizvodnji i kontrole troškova, ne zaboravljajući vezu Industije 4.0 sa proizvodnim pogonima i automatskim skladištima.

Fluentis ERP rješenja:

 

Gestione Produzione e MES Fleuntis
POKRIVITE SVE POTREBE UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM, ČAK I ONE NAJSLOŽENIJE

Gestione Produttiva integrazione software esterni
MODULI SUSTAVA KOMUNICIRAJU NA INTEGRIRAN NAČIN SA APLIKACIJAMA I VANJSKIM SOFTVERIMA POPUT CAD-PDM, POSTROJENJA I AUTOMATSKIH SKLADIŠTA

Gestione Produzione Industry 40
PODRŠKA U REALIZACIJI PROJEKATA INDUSTRIJE 4.0

Gestione Produzione analisi dati
PRUŽATI PODATKE U REALNOM VREMENU ZA UKUPNU KONTROLU I DONOŠENJE PRAVOVREMENIH ODLUKA

Fluentis ERP područja intervencije

Strateško planiranje

 

Planirajte proizvodnju na temelju potražnje , koja dolazi iz narudžbi kupaca, predviđanja prodaje, ispod zaliha ili preuređivanja definiranih u skladištu.

 • MTO (Make to Order),
 • MTS (Make to Stock),
 • ATO (Assembly to Order),
 • ETO (Engineering To Order)
 • Postavlja i organizira proizvodne strategije za zadovoljne isporuke kupcima s minimalnim utjecajem na učinkovitost proizvodnih odjela
 • Definiranje MPS-adefiniraj "Program vođenja"što uključuje sve proizvodne narudžbe, pojedinačne ili više proizvoda, koje mogu odrediti skup proizvoda koji se izrađuju.
 • Poznavati ćeš uložen trud svakog materijala na zalihi i dostupnost na odgovarajući datum
Upravljanje narudžbama
ETO

 

Identificira sve komponente za određivanje vremena, troškova materijala, obrade i neizravnih troškova koji se dodjeljuju svakoj narudžbi.

 • Jamčite marginu narudžbe definicijom prototipa
 • Konfigurirajte stavke i odredite prodajnu cijenu pomoću konfiguratora PDM upravljanja
 • Integracija s troškovnikom/materijalima: određuje karakteristike proizvoda i korake obrade unutar strukture prototipa i nastavlja nakon potvrde ponude
 • Točno izračunajte troškove i vrijeme
 • Integracija s protokom prodajnih popisa
 • Potpuna integracija s Logistikom
Integriran MES i Kontrola proizvodnje

 

Sinkronizira i koordinira sve unutarnje i vanjske poslovne procese cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda.
Fluentisovo MES rješenje pruža veliki niz parametara, za opću namjenu, ali i za određene proizvodnje na tržištima .

 • Upravljanje izvješćima
 • Podaci o pristupu uvijek ažurirani u stvarnom vremenu
 • Pogledajte grafikone za neposrednu kontrolu učinka svakog resursa ili postrojenja
 • Jednostavno prepoznajte uzroke neučinkovitosti i gubitka
 • Pratite rukovanje i angažiranje materijala
 • Kontroliraj raspodjela resursa vanjskih i unutarnjih
 • Otkrivanje vremena proizvodnje putem dodirnih nadzornih ploča ili bar-kodova
 • Upravljaj internim radnim nalozima i pošalji radni račun s relativno automatskim pronalaženjem napretka
 • Upravljaj planiranjem kupnje
 • Upravljajte održavanjem
Raspored
Proizvodnje

 

Planer proizvodnje Fluentis sustava može raditi s neograničenim i konačnim kapacitetom. Sposobnost konfiguriranja oba scenarija omogućuje potpunu fleksibilnost planeru proizvodnje.

 • Optimizira radne centre poštujući vrijeme isporuke prema dodijeljenim prioritetima
 • Stvaranje učinkovitosti i smanjenje rasipanja materijala i resursa
 • Prilagođava proizvodnju stalnim promjenama na tržištu
 • Potpuno koristit sve proizvodne resurse kako bi smanjili troškove
 • Raspoređuje radna opterećenja na postrojenjima i dijelove programa za svaki stroj
 • Upravlja potražnjom
Upravljanje proizvodnim resursima – CRP

 

Brzo analizira i identificira višak proizvodnog opterećenja i situacije koje generiraju neučinkovitost.
Simulirajte i upravljajte opterećenjima radnih centara kako biste uspostavili najbolju organizaciju proizvodnje, bez ometanja stvarnih aktivnosti.
Gantt dijagrampregledajte proizvodne narudžbe, planirane ili stvarne proizvodne narudžbe, sve do detalja pojedinih faza.
Histogrami kapaciteta: trenutna vizualizacija opterećenja svakog aktivnog radnog centra. Detaljno uočite preopterećenja ili neučinkovitosti.
Vizualizacija:zamrznite promjene napravljene tijekom simulacije u Gantt-u da bi kasnije mogli nastaviti sa radom.

 

Radni
Nalog

 

Kontrolirajte i upravljajte aktivnostima i vremenskim rasporedom podizvođača.

 • Upravljajte radnim nalogom za promjenu koda i faze
 • Stvarajte narudžbe manualno i automatski
 • Upravljajte izdavanjem prijevoznih dokumenata za prijenos materijala i otkupnih prijevoznih dokumenata koji će istovarivati skladište podizvođača
 • Navedite točne podatke o količinama, materijalima i rokovima isporuke
 • Integracija s troškovnikomupravljanje kodovima povrata s radnog naloga kroz organizaciju povrat
 • Integracija s upravljanjem cjenicimadodjeljuje cijenu prema kodu i prema fazi koda
Integrirana kontrola
upravljanja

 

Napravite detaljan prikaz troškova i prihoda prema odredištima.

 • Nabavite posebno računovodstvo za narudžbe/projekte s određenim izvješćima i grafikonima koji ističu marže i profitabilnost, te računovodstvo koje za mjesto troška prikuplja troškovekoji se pripisuju svakom odjelu i resursu i omogućuje vam izračunavanje stopa.
 • Možete dobiti privremene financijske izvještaje s različitim modelima reklasifikacije s automatskim generiranjem sažetih podataka potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja tvrtkom, s dijagramima i grafikonima koji olakšavaju njihovu analizu
Integrirano upravljanje
upravljanja

 

Upravljajte složenim, jedinstvenim projektima i aktivnostima na određeno vrijeme u kontinuiranom procesu planiranja i upravljanja resursima, s ograničenjima poput troška, vremena i kvalitete.
Objedinjeni i dosljedni pristup,veća suradnja radnog tima, optimalna raspodjela vremena i resursa, poboljšano planiranje proračuna.

 • Gantt dijagram, struttura WBS, metodologia Agile, tecnica dell’Earned Value
 • Gantt dijagram, struktura WBS-a, agilna metodologija, Earner Value tehnika
 • Pregled radnog vremena projekta i integrirano planiranje Gantta
 • Napredna analiza o napretku projekata i o proračunskim/konačnim varijacijama
 • Mogućnost finalizacije projekta ili njegovih dijelova, također iz općeg računovodstva
Integrirano upravljanje
tehnika

 

Područje kvalitete Fluentis ERP bilježi i upravlja svim aktivnostima vezanim uz ISO 9001 specifikacije.

 • Dokumenti vanjskog podrijetla - Norme i Zakoni
 • Interni dokumenti - Check-list
 • Kontrola artikala (tehnički listovi, planovi kontrole, kontrola članaka, potvrde o analizi)
 • Pritužbe i nepridržavanje
 • Korektivne radnje
 • Umjeravanje radnih instrumenata
 • Certifikati
 • Kvalifikacija dobavljača
 • Upravljanje osobljem
Područje
održavanja

 

Područje upravljanja održavanjem (obično i/ili izvanredno) Fluentis ERP omogućuje vam:

 • Poznavati korisnika, mjesto, resurs koji se obično dodjeljuje za održavanje, uz komercijalne uvjete, zahvaljujućiRegistru instalacija i sustava
 • Automatizirajte izdavanje zahtjeva za intervenciju s kojih planer može naknadno izvršiti planirane intervencije
 • Upravljanje lokacijama
 • Generirajtepopis zahtjeva za intervenciju na čelu svake odabrane instalacije
Integrirana poslovna
tehnika

 

Prediktivna analiza povezana s umjetnom inteligencijom pomaže u optimizaciji zaliha i
boljem praćenju ponude i potražnje.
ERP softver s analitičkim i umjetnim inteligencijskim mogućnostima prvi je korak prema stvaranju automatiziranog lanca nabave.

 • Možete dobiti pravovremene informacije u stvarnom vremenu
 • Djelujte odmah na temelju predloženih uvida i poboljšajte upravljanje proizvodnjom i poslovne performanse u stvarnom vremenu
Logistika i
integrirani WMS

 

Unutarnja i vanjska logistička učinkovitost s Fluentis Mobile WMS-om.

 • U Wi-Fi kontekstu djeluje s uređajima zaslona osjetljivim na dodirpovezanim putem web usluga na ERP dio za veću fleksibilnost i brzinu
 • Možete dobiti informacije u stvarnom vremenu te na taj način smanjujete mogućnost potencijalne pogreške
 • Definirajte fizičku strukturu skladišta kako biste imalijedinstvenost mjesta
 • Automatizirajte postupke utovara i istovara materijala
 • Optimizirajte logiku odabira i skladištenja materijala
 • Ubrzajte ispunjavanje naloga i primanje materijala
 • Upravljajte lott-ovimapotpuna potpuna sljedivost materijala
 • Upravljajte periodičnim fazama provjere zaliha i inventara

Alcune aziende di Produzione che hanno scelto Fluentis

Vuoi saperne di più sulle soluzioni ERP Fluentis più adatte alla tua azienda?