Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Skladište i Logistika

Maksimizirajte učinkovitost, minimizirajte troškove

Isprobajte besplatno
Zatražite informacije

Fluentis WMS: ključan alat za poslovni rast

Kontrolirajte svaku fazu logističkog procesa i poboljšajte kvalitetu poslovanja

Fluentis WMS uključuje sve funkcionalnosti logistike, prati kretanja robe u skladištu i svih artikala unutar i izvan tvrtke. Modul uključuje sve dokumente koji se odnose na pasivne i aktivne cikluse, kao i interna kretanja koja se odnose na procese obrade.

 

Implementacija rješenja koje omogućuje ispravno upravljanje logistikom ključno je za povećanje produktivnosti i učinkovitosti tvrtke. Zapravo, važni procesi ovise o poslovnom rješenju, kao što su kontrola zaliha, učinkovitost logističkih procesa, optimizacija skladišta i tokovi robe.

 

Ispravno upravljanje skladištem eliminirati će rasipanja, nepredviđene događaje i zastoje koji mogu ozbiljno utjecati na proračun tvrtke.

Moduli i Funkcionalnosti

Glavne prednosti

Upravljanje varijacijama artikla.

Upravljanje zamjenskim artiklima.

Upravljanje fazama isključivanja proizvoda iz proizvodnje.

Upravljanje s više tvornica, više skladišta i proizvodnih lokacija.

Upravljanje lotovima.

Upravljanje serijskim brojevima.

Upravljanje utovarnim jedinicama.

Upravljanje lokacijama.

Zalihe i raspoloživost prema skladištu / lokaciji / kupcu / dobavljaču / artiklu / varijanti / seriji / projektu / narudžbi.

Upravljanje pakiranjem.

Upravljanje Picking listama.

Upravljanje rasporedom isporuke.

Upravljanje prijenosnim skladištima.

Držite zalihe i raspoloživost uvijek pod kontrolom.

Praćenje skladišta, zaliha i kretanja materijala u stvarnom vremenu. Pregled zaliha artikala na temelju karakteristika (artikl, skladište, lokacija, lot, serijski broj itd.).

 

Također je moguće provjeriti povijest zaliha, što omogućuje praćenje trendova u zalihamа proizvoda. Važno je napomenuti i analizu raspoloživosti, koja se može prilagoditi putem različitih varijabli (datum, vrsta rezervacije itd.).

 

Moguće je i provjeriti izvedivost tako da se prikaže dostupnost komponenata koje proizlaze iz sastavnice.

Kodifikacija lokacija

U Fluentisu je moguće stvoriti neograničen broj skladišta, kako fizičkih tako i virtualnih, te im dodijeliti lokacije. Lokacije se stvaraju jednostavno i brzo putem strukture stabla koja omogućuje upravljanje beskonačnim razinama pojedinosti.

 

Za svaku lokaciju mogu se definirati karakteristike, kao što su oznaka skladišta ili odabirne lokacije, te se mogu dodijeliti dimenzije i kapacitet.

Takav pristup poboljšava i kontrolu te omogućuje korisnicima da u kratkom roku dobiju prijedlog najpovoljnije lokacije za skladištenje robe.

Sljedivost Lotova i Serijskih brojeva

Na temelju skladišnih kretanja s kojima treba povezati informacije o lotu i serijskom broju, stvara se veza koja osigurava sljedivost lota.

Budite korak ispred pomoću
WMS-a.

Maksimalna učinkovitost zahvaljujući mobilnosti

WMS vam omogućuje mobilno upravljanje svime što se odnosi na područja Nabave, Logistike, Picking-a, utovarne jedinice i Prodaje.

 

Nabava: stvaranje primki iz narudžba dobavljaču i povezanih skladišnih zapisa.
Logistika: kretanje skladišta, pregled zaliha i izrada popisa zaliha.
Picking: stvaranje i izvršenje picking-a.
Utovarna jedinica: stvaranje utovarnih jedinica, učitavanje/premještanje utovarnih jedinica.
Prodaja: stvaranje otpremnica iz narudžba kupaca s posljedičnim stvaranjem povezanih skladišnih zapisa.

Saznajte više o WMS-u
imagine fac citazione

Što kažu naši klijenti

Implementacija Fluentis ERP-a donijela nam je mnogo prednosti. Strateška područja povezana s opskrbnim lancem, proizvodnjom i kontrolom upravljanja automatizirana su, a povezani procesi su pojednostavljeni i optimizirani. To nam omogućuje da svoje upravljanje temeljimo na točnim i ažuriranim podacima. Rezultat svega je brzina u upravljanju zahtjevima kupaca, te pravovremenost i sigurnost u donošenju poslovnih odluka

- Maria De Marchi, Vlasnica

FAC Srl

Skladišta i Lokacije

Kako biste uvijek imali ažuriran pregled zaliha, raspoloživosti i kretanja robe, Fluentis ERP omogućava točno i precizno upravljanje skladištem, pružajući mogućnost stvaranja jednog ili više fizičkih ili virtualnih skladišta s pripadajućim lokacijama.

Hierarhijska struktura lokacija pruža jasan uvid u podjelu skladišta, koristeći pojedinosti koje su definirane prema potrebama svake tvrtke.

Saznajte više

 • Unos i knjiženje
 • Upravljanje skladištem prema kupcu/dobavljaču
 • Pregled inventara: detaljno po skladištu, lokaciji, kupcu/dobavljaču, lotu i serijskom broju
 • Brzo i jednostavno stvaranje skladišnih zapisa
 • Stvaranje strukture lokacija
 • Karta lokacija po artiklima
 • Definicija veličine, opsega, prioriteta, minimalne i maksimalne zalihe svake lokacije
 • Naznaka vrste i broja utovarnih jedinica koji se mogu koristiti za svaku lokaciju

Lotovi i Serijski brojevi

Za bolji nadzor robe, tj. za kontrolu i organizaciju zaliha, kretanja, rezervacija i jamčenje sljedivosti lotova ili pojedinačnih komada, može se aktivirati upravljanje lotovima i/ili serijskim brojevima.
Postavljanjem ove logike, kodovi će se automatski predlagati u trenutku korištenja artikla u različitim dokumentima. Mogućnost definicije i dodijele statusa lotu kako bi se pratila sukladnost robe.
Sustav također podržava LIFO, FIFO, FEFO ili ručno.

Saznajte više

 • Potpuna sljedivost lota i serijskog broja
 • LIFO, FIFO, FEFO ili ručno

Utovarna jedinica

Utovar i kretanje artikala u “zbirnom” načinu rada.
Utovarne jedinice olakšavaju identifikaciju serija robe u skladištu, ali ne samo to, mogu se koristiti i u prijemu robe, u skladištu, u proizvodnji, u slučaju podizvođača i u prodaji.

Saznajte više

 • Stvaranje i kretanje utovarne jedinice
 • Izrada Picking liste
 • Izrada liste za prijenos
 • Izrada Packing liste

Picking liste

Omogućuju skladištarima da preuzmu robu iz skladišta kako bi je stavili na raspolaganje proizvodnim odjelima i području otpreme.
Što se tiče Picking-a u proizvodnji, rezultat će biti raspoloživost proizvoda u WIP području.
Otprema uključuje ispunjenje naloga za Picking kako bi se automatski pripremile otpremnice ili fakture. Skladišna kretanja su automatizirana.

Saznajte više

 • Stvaranje picking liste iz narudžba kupaca i proizvodnih naloga, iz plana utovara ili ručno
 • Automatsko generiranje otpremnica i faktura
 • Kretanje Picking liste

Plan utovara

Olakšava pripremu pošiljke. Omogućuje pregled narudžbi kupaca prema datumu isporuke i raspoloživosti artikla na skladištu.
Funkcija pruža mogućnost obrade narudžbi kupaca putem picking liste, a potom i izradu otpremnice ili fakture.
Korisnik ima pod kontrolom sva opterećenja koja prelaze raspoložive težine i volumene.

Saznajte više

 • Analiza artikala narudžbe kupaca na temelju narudžbi, zaliha, raspoloživosti
 • Izrada Picking lista
 • Automatsko generiranje otpremnica i faktura iz plana utovara
 • Izrada predloška za isporuku

Sigurnosne zalihe i Točka ponovne narudžbe

Za ispravno upravljanje zalihama artikala, moguće je koristiti funkcionalnost koja prati minimalne razine zaliha tijekom vremena. U pojedinostima artikla, sustav omogućuje unos podataka kao što su minimalne zalihe, maksimalne zalihe, točke narudžbe, broj dana do ponovnog naručivanja, za svako pojedino skladište.
Na temelju unesenih podataka i izračuna prosječne dnevne potrošnje, Fluentis ERP pruža upute o količini koju treba obnoviti kako bi se izbjegla nestašica na određeni datum.
Modul također omogućuje automatsko stvaranje zahtjeva za nabavom na temelju prikupljenih podataka.

Saznajte više

 • Upravljanje sigurnosnim zalihama
 • Upravljanje točkama ponovne narudžbe
 • Automatsko stvaranje zahtjeva za nabavom

Popisi inventara i rotirajući inventar

Brzo i jednostavno generiranje i popunjavanje popisa inventara prema kretanju artikala.
Dostupnost podataka koji se odnose na lotove, lokacije i zalihe navedene u sustavu. Korisnik mora samo provjeriti i navesti fizičku zalihu artikala.
Naknadno, na temelju tih informacija, automatski se generiraju kretanja koja će uskladiti zalihu robe.
Upravljanje rotirajućim zalihama omogućuje vam blokiranje i izolaciju određenog područja skladišta (na primjer lokacije), kako biste mogli brzo primijeniti ispravke i ponovno omogućiti korištenje skladišta nakon izvršenja operacije. To značajno smanjuje troškove upravljanja fizičkim inventarima.

Saznajte više

 • Stvaranje inventara
 • Izrada popisa zaliha po skladištu/operateru
 • Usklađivanje razlika između virtualnog i fizičkog inventara
 • Povijest zatvaranja skladišta
 • Procijenjena količina inventara
 • Vrednovanje skladišta

Packing liste

Dokument koji se koristi za isporuke prema zemljama izvan EU-a.

Potrebno je navesti broj paketa i artikle koji se u njima nalaze, dodajući informacije kao što su neto i bruto težina, širina, visina, volumen i priroda.

Ako se kombinira s WMS modulom, generiranje packing liste postaje jednostavnije zahvaljujući već prisutnim podacima o utovarnim jedinicama unutar sustava.

Saznajte više

 • Sljedivost artikala utovarne jedinice
 • Upravljanje packing listama prema lotovima / serijskim brojevima
 • Automatsko stvaranje otpremnice iz packing liste
 • Upravljanje težinama, volumenima, dimenzijama

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija