Management Producție – MES

Management Producție – MES

Management Producție și Fluentis MES

Aplicația MES din Fluentis ERP permite managementul producției și al tuturor aspectelor sale operative în companiile din sectorul de producție care trebuie să administreze situații complexe de prevedere a costurilor materialelor și activităților, precum și situația lor finală.
Algoritmii Fluentis permit gestionarea tuturor proceselor interne și externe din ciclul de viață al produsului, de la proiectare, la vânzări, la achiziții de materiale, la programarea producției interne și/sau în sistem lohn, la colectarea datelor de producție, fără a uita conexiunea din Industry 4.0 a echipamentelor de producție și a depozitelor automate.

În aria Management Producție a fost adoptat modelul MES, aplicând o serie numeroasă de parametrii pentru gestionarea integrată a datelor care provin din procesele de producție care influențiază considerabil rentabilitatea companiei. În aplicația Fluentis ERP putem observa cum documentele relative la comenzile de producție, lansate efectiv, dar nu neapărat executive, definesc secvența prin care, în fiecare departament și în fiecare centru de lucru, există definirea tuturor informațiilor necesare executării activității de producție.

Materialele, fazele și subfazele, instrumentele și, în general, toată documentația au ca scop realizarea activității cât mai automatizate, organizate și fluide. Principalul algoritm al unui bun ERP este MRP, care se configurează în baza unei serii mari de parametri, pentru a se adapta optim contextului productiv al companiei.

Sisteme MES: ce reprezintă și de ce sunt esențiale într-un software ERP pentru managementul producției

Obiectivul principal al unei soluții MES este de a combina optimizarea și flexibilitatea proceselor de producție și logistice cu controlul disponibilității resurselor și calității produselor.
Sistemele MES permit configurarea optimă a organizării  în toate departamentele de producție și contribuie semnificativ la îmbunătățirea performanței în scurt timp.
Sarcinile principale ale unei soluții MES includ:

 • planificarea corectă a activităților de producție
 • înregistrarea și rezervarea materialelor
 • alocarea resurselor interne/externe
 • gestionarea ordinelor de lucru interne, a sistemului lohn
 • gestionarea planificării achizițiilor
 • sincronizarea și coordonarea proceselor
 • arhivarea, elaborarea și analiza datelor culese
 • gestionarea mentenanței

Prin urmare, o soluție MES garantează integrarea diferitelor sisteme, structurează automatizarea mașinilor prin procesele SCADA (supraveghere, control și achiziție de date) până la gestionarea completă a lanțului de aprovizionare. În Fluentis ERP, model MES a fost proiectat prin implementarea unei serii mari de parametri. Datorită acestui mediu de parametrizare, algoritmii din Fluentis MES reprezintă un model nu doar pentru aplicațiile de tip general-purpose, ci și pentru producțiile specifice, pe piețele verticale.

Module aplicative > Management Producție > Fluentis ERP

MRP

MRP calculează necesarul pe perioade a tuturor materialelor/componentelor necesare prin detalierea pe niveluri succesive a listelor de componente, ajutând responsabilul să răspundă la următoarele întrebări la care doar un software MRP poate răspunde:
Ce să produc sau să cumpăr?
Cât de mult să produc și să cumper?
Când să produc și să cumper?

FUNCȚIONALITATE

 • Analiza materialelor și resurselor, gestionarea avansurilor, amânărilor, lipsurilor și propunerilor de eliminare ale propunerilor existente

Gestionare
Semnalări

Cu această procedură din aria Management Producție se poate declara evoluția fazelor de prelucrare, astfel încât să se documenteze activitatea desfășurată cu privire la operațiunile de începere a prelucrării, declararea cantităților produse, materialor consumate și eventualele rebuturi, evoluția timpului și declararea întreruperilor.
Prin intermediul rapoartelor este de asemenea posibilă declararea obținerii produselor alternative și înregistrarea prezenței fiecărui operator individual care a participat la prelucrări.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Inserare manuală sau prin intermediul MES
 • Recalculare timpi mașină și operator în baza variațiilor manuale
 • Înregistrare automată a mișcărilor de gestiune
 • Starea avansării lucrărilor
 • Gestionare loturi și numere de serie
 • Situație finală ordine de producție

Situație Finală

Cu ajutorul acestei proceduri din aria Management Producție se pot efectua controalele finale ale timpilor efectiv utilizați, față de cei stabilitiți standard pentru ordinul de producție.

Situație Finală
Producție

O procedură inovatoare, inclusă în aria Management Producție, care permite operatorului să interactioneze cu avansarea ordinelor de producție, printr-o interfață “User Friendly” capabilă, prin intermediul unui terminal dotat de “Touch Screen”, să simplifice contextul semnalării avansării fazelor de producție. Acest tip de abordare este mult mai adecvat, deoarece operatorii departamentului nu sunt obligați să utilizeze mouse-ul și tastatura, rezultând astfel o interacțiune mult mai rapidă și mai flexibilă cu aplicația de gestiune.

Management Producție 1
Management Producție 2

 

Află opinia celor care au ales deja
Fluentis ERP

Contactează-ne pentru mai multe informații despre aria Management Producție

Unul dintre consultanții noștri îți va răspunde cât mai curând posibil