Încercați Fluentis gratuit 15 zile
Login
Contacte

Soluții ERP Sector Producție

Fluentis ERP: Încercați gratuit 15 zile
Cereți informații

Fluentis ERP Manufacturing pentru sectorul productiv

Fluentis ERP Manufacturing este soluția care acompaniază companiile din sectorul de producție în procesul de inovare și îmbunătățire a performanței, reorganizând procesele pentru a obține mai multă flexibilitate, respectând obiectivele cantitative și calitative.

Soluția Fluentis ERP Manufacturing

Fluentis investește de peste 25 de ani în dezvoltarea soluțiilor software cu profesionalism și competențe specifice și, datorită colaborării zilnice cu clienți și parteneri, a definit un set complet de funcționalități adaptate cererilor din industria manufacturieră.
Datorită unei vaste experiențe, Fluentis a dezvoltat o metodă de lucru riguroasă, de tip Agil, pentru dezvoltarea și controlarea mai bună a proiectului de implementare, cu un redus TCO și o recuperare mai rapidă a investiției.

Perfecționată pentru companiile de producție

Fluentis ERP Manufacturing este soluția de management perfecționată pentru companiile de producție: algoritmii săi permit gestionarea tuturor proceselor interne și externe ale întregului ciclu de viață al produsului: de la proiectare, la vânzare, la aprovizionarea cu materiale, programarea producției interne și/sau sistem lohn, la colectarea datelor de producție. Fără a uita de tehnologia Industry 4.0 a instalațiilor de producție și depozitelor automate.

Integrare lanț de producție

Un factor important pentru competitivitate este integrarea completă a întregului lanț de producție, prin partajarea automată a informațiilor între toate părțile implicate, deci atât cu clienții finali, cât și cu furnizori și terții.
Fluentis ERP este echipat cu APP care permit companiei să integreze Terții, gestionând fluxul de informații legat de lucrările comandate și colectarea evoluției aferente, precum și soluții pentru dezvoltarea afacerii, cum ar fi CRM, integrarea cu platforme de comerț electronic B2B și B2C. Toate acestea utilizate apoi în Controlul de Gestiune conectat cu aria Financiară și Trezorerie.
Toate acestea contribuie la creșterea flexibilității și calității serviciului, factori determinanți pentru succesul companiilor de producție, care trebuie să facă față provocărilor unei piațe în continuă schimbare.

Add-on Integrate

Fluentis ERP Manufacturing deține Add-on integrate, cum ar fi Business Analytics, cu tablouri de bord care monitorizează indicatorii cheie de performanță ai companiei, sau WMS, care gestionează manipularea materialelor cu o aplicație touch specifică, de la primirea acestora, la logistica internă până la expediere.

Soluție scalabilă și acoperire aplicativă completă

Fluentis ERP Manufacturing este o soluție completă care acoperă toate ariile companiei, fără a fi necesară integrarea cu soluții externe.
Prezența celor mai bune practici deja preconfigurate și parametrizate permite o eficiență semnificativă în faza de implementare a proiectului și un control riguros în gestionarea tuturor proceselor.

Gestionare și planificare producție

Soluția Fluentis ERP Manufacturing include aria APS pentru Planificarea și Programarea Producției, care permite combinarea flexibilității proceselor de producție și logistică cu restricțiile din producție, disponibilitatea materialelor și resurselor și respectarea datei de livrare.

Planificare resurse: materiale, centre de lucru și resurse umane

Soluția Fluentis ERP Manufacturing include aria Planificare, echipată cu algoritmi ATP (Available To Promise) pentru susținerea departamentului comercial, MRP I și II pentru optimizarea aprovizionării cu materiale și eficienței resurselor, CRP (Capacity Resource Planning) pentru gestionarea încărcării centrelor de lucru, reprezentate și cu diagrame Gantt specifice.

Integrare cu sisteme PDM

Permite activarea integrării cu sistemele PDM și creșterea eficienței departamentului tehnic datorită recepției automate în Fluentis ERP a datelor tehnice provenite din CAD și centralizării informațiilor, gestionând întregul ciclu de viață al produsului.

Integrare Industry 4.0 mașini

Soluția Fluentis ERP Manufacturing deține un conector ESB, BizLink, care permite comunicarea automată, bidirecțională cu instalațiile și mașinile, precum și cu tablouri de bord care monitorizează în timp real progresul și eficiența producției.

Estimare cost materiale de producție

Cu Fluentis ERP Manufacturing, este posibilă automatizarea colectării datelor din producție deja integrate cu achiziția materialelor, permițând astfel calcularea costului precis și în timp real al articolelor și comenzilor de producție aferente.

Control producție și progresul aferent

Fluentis ERP Manufacturing include propria soluție MES care permite controlul în timp real al stării și utilizării resurselor (mașini monitorizate, nemonitorizate, tradiționale etc., instalații, personal) prin intermediul tablourilor de bord specifice.
Funcționalitățile oferite de Fluentis MES permit înregistrarea timpilor de producție prin intermediul tablourilor de bord tactile sau a codurilor de bare, trimiterea lucrărilor în sistem lohn, cu identificarea automată a evoluției. De asemenea, sunt disponibile grafice pentru controlul imediat al performanței fiecărei resurse sau instalații.

Integrare completă procese administrative și financiare

Soluția Fluentis ERP Manufacturing este completă în ceea ce privește aria Financiară pentru a îndeplini cerințelor fiscale din România. Pentru companiile din diverse Country, este disponibilă o listă a regimurilor fiscale străine prezente nativ în Fluentis sau prin intermediul integrării cu soluții internaționale specifice.
Cu aria Trezorerie, este posibilă gestionarea tuturor fluxurilor financiare și îndeosebi a fluxului de numerar.

Control de gestiune integrat

Cu acest modul din Fluentis, se poate efectua repartizarea detaliată a costurilor și veniturilor pe destinație. Se obțin astfel două rezultate: o contabilitate specifică pe comandă/proiect cu rapoarte și grafice specifice, care evidențiază rentabilitatea, și o contabilitate pe centre de cost, care adună costurile atribuite fiecărui departament și resursă și permite calcularea tarifelor acestora.

Controlul de Gestiune permite, de asemenea, obținerea bilanțurilor intermediare, cu diferite modele de reclasificare, cu generarea automată a informațiilor sintetice necesare pentru monitorizarea și administrarea afacerii, organizate în diagrame și grafice pentru a simplifica analiza și interpretarea acestora.

Aria Calitate integrată

Fluentis ERP Manufacturing deține propria arie Calitate, care permite definirea planurilor de control ale articolelor pe furnizor, cu stabilirea frecvenței aferente în baza performanțelor obținute. Aria Calitate permite calificarea tuturor furnizorilor.
Aceleași verificări pot fi efectuate în timpul procesului intern de producție, informând automat responsabilul cu controlul calității despre acțiunile de întreprins, pentru a gestiona reclamațiile clienților și neconformitățile interne și externe și a iniția acțiunile corective necesare.

Logistică și WMS integrate

Fluentis ERP Manufacturing deține funcționalități specifice care contribuie la creșterea eficienței logistice interne și externe prin intermediul WMS Fluentis Mobile. WMS Fluentis Mobile operează în contexte Wi-Fi, cu device touch screen, conectate prin Web Services la partea ERP, oferind suport pentru o mai mare flexibilitate și rapiditate, cu informații în timp real și reducerea erorilor. WMS Fluentis Mobile definește structura fizică a depozitelor în culoare, rafturi sau zone, platforme sau stații de lucru, pentru a asigura unicitatea locațiilor. În special, procedurile contribuie la automatizarea proceselor de încărcare și descărcare a materialelor, la optimizarea ieșirilor și a logicilor de stocare a materialelor și la accelerarea executării ordinelor și a primirii materialelor.

 

Este prevăzută gestionarea completă a loturilor, ceea ce permite sporirea vitezei și preciziei activităților operatorilor, optimizarea timpilor și reducerea erorilor, asigurând în același timp trasabilitatea completă a materialelor. Sistemul este echipat și cu funcționalitățile necesare pentru gestionarea perioadelor de verificare a stocurilor și a inventarului.

CRM integrat

Modulul nativ de CRM își propune să atingă două obiective importante: să organizeze faza de pre-vânzare și să îmbunătățească procesul de vânzare prin intermediul unor instrumente inovatoare care permit întotdeauna accesul la informațiile clienților și potențialilor clienți și monitorizează constant oportunitățile de afaceri.

Business Intelligence integrat

Business Intelligence facilitează monitorizarea indicilor de eficiență, crescând capacitatea de prognoză și control din companie.

Sistem MES integrat

Soluția Fluentis ERP Manufacturing include propriul său sistem MES (Manufacturing Execution System) nativ integrat, care permite combinarea optimizării și flexibilității proceselor de producție și logistică cu aprovizionarea și disponibilitatea materialelor și resurselor de producție.

Aria MES este echipată cu algoritmi ATP (Available To Promise) pentru susținerea departamentului comercial, MRP I și II pentru optimizarea aprovizionării materialelor și eficienței resurselor, CRP (Capacity Resource Planning) pentru gestionarea încărcării centrelor de lucru, reprezentate și cu diagrame Gantt specifice.

 

Mai multe detalii despre MES integrat Fluentis ERP.

Care sunt cerințele companiilor de producție?

Companiile din sectorul de producție, indiferent de dimensiunea lor, doresc să găsească un echilibru între satisfacerea cerințelor clienților și profit.

Indiferent de strategia de producție (Make to Stock sau Make to Order), toate aceste companiile au nevoie să gestioneze integrat ciclul de viață al produsului, începând de la proiectare, vânzare, aprovizionare cu materiale, producție, respectând termenele și profitabilitatea companiei.

Optimizarea și raționalizarea costurilor și resurselor tuturor acestor procese pot reprezenta un factor cheie în competitivitatea companiilor din segmentul lor de piața. Un alt factor important poate fi reducerea lanțului de aprovizionare prin integrarea și partajarea completă a informațiilor între toți cei implicați, atât cu clienții finali, cât și cu furnizori și terții.

 

Toate acestea cresc flexibilitatea și calitatea serviciilor, factori determinanți în succesul companiilor din sectorul de producție, care le permite să facă față provocărilor unei piețe în continuă schimbare.

În acest context, soluția Fluentis ERP Manufacturing reprezintă un suport indispensabil pentru reorganizarea și optimizarea proceselor decizionale, pentru raționalizarea costurilor, controlul eficienței producției, optimizarea stocurilor și controlul calității produselor și furnizorilor.

Ce poate face Fluentis ERP
pentru compania dvs?

Test gratuit 15 zile | Fără reînnoire automată | Acces imediat

Infografica 2

Contactați-ne pentru mai multe informații

    Doriți un răspuns imediat?

    Suntem la dispoziția dumneavoastră!

    +40 747 208 912

    Start chat