Management Producție:
soluția ERP Fluentis
Manufacturing

RĂSPUNDE PROMT CERINȚELOR PIEȚII,
IA DECIZIILE CELE MAI BUNE ȘI REDU PIERDERILE
CU MANAGEMENTUL CORECT AL PRODUCȚIEI!

Dorești să afli mai multe despre soluțiile ERP ale Fluentis potrivite companiei tale?


  Management Producție și MES Fluentis ERP


  Managementul Producției, în toată complexitatea sa, este punctul central al Fluentis ERP. De-a lungul anilor ne-am specializat în dezvoltarea de soluții ad hoc pentru companii cu exigențe normale și/sau pe comandă, de produse în serie și/sau configurabile.

   

  Fluentis ERP permite managementul producției și toate aspectele sale operaționale în companii din sectorul manufacturier și industrial care trebuie să gestioneze situații complexe de bugetare, contabilitate a costurilor, materialelor și activităților.
  Algoritmii Fluentis permit gestionarea tuturor proceselor interne și externe ale întregului ciclu de viață al produsului, de la bugetare la proiectare, la achiziționarea materialelor și resurselor productive, la programarea producției interne și/sau în sistem lohn, la colectarea datelor de producție și controlul costurilor, fără a uita conexiunea din perspectiva Industry 4.0 a instalațiilor de producție și a depozitelor automate.

  Soluțiile Fluentis ERP:

   

  Software Gestionale Produzione e MES Fluentis
  ACOPERĂ TOATE NECESITĂȚILE DE MANAGEMENT AL PRODUCȚIEI, CHIAR ȘI PE CELE MAI COMPLEXE

  Gestionale Produzione integrazione software esterni
  DIALOGHEAZĂ ÎN MOD INTEGRAT CU APLICAȚII ȘI SOFTWARE EXTERNE: CAD-PDM, INSTALAȚII ȘI DEPOZITE AUTOMATE

  Gestionale Produzione Industry 40
  TE AJUTĂ ÎN REALIZAREA PROIECTELOR INDUSTRY 4.0

  Software Gestionale Produzione analisi dati
  FURNIZEAZĂ DATE ÎN TIMP REAL PENTRU UN CONTROL TOTAL ȘI PENTRU LUAREA DECIZIILOR OPTIME ȘI IMEDIATE

  Ariile de intervenție ale Fluentis ERP Manufacturing

  Planificare strategică
  MPS

   

  Planifică producția în funcție de cerere, care provine din ordine clienți, previziuni de vânzare, sub-stoc sau momente de lansare a comenzii definite în depozit.

  • MTO (Make to Order),
  • MTS (Make to Stock),
  • ATO (Assembly to Order),
  • ETO (Engineering To Order)
  • Stabilește și organizează strategii de producție pentru satisfacerea livrărilor către clienți, cu impact minim asupra eficienței departamentelor de producție
  • Definire MPS: definește un „Program ghid”, care include toate comenzile de producție, monoprodus sau multiprodus, capabil să determine setul de produse care urmează să fie realizat.
  • Cunoaște rezervarea fiecărui material din gestiune și disponibilitatea la data dorită

  Management comenzi
  ETO

   

  Identifică toate componentele pentru determinarea timpului, costului materialului, procesării și costurilor indirecte care trebuie alocate fiecărei comenzi.

  • Garantează marja comenzii cu definirea prototipului
  • Configurează articolele și determină prețul de vânzare cu configuratorul PDM integrat
  • Integrare cu lista de materiale/cicluri: determină caracteristicile produsului și fazele de procesare în cadrul structurii prototipului și continuă după ce oferta este confirmată
  • Calculează costurile și timpii cu precizie
  • Integrare cu fluxul ofertelor de vânzare
  • Integrare completă cu partea de Logistica

  MES integrat și Control de Producție

   

  Sincronizează și coordonează toate procesele de afaceri interne și externe al întregului ciclu de viață al produsului.
  Soluția Fluentis MES oferă o serie numeroasă de parametri pentru aplicații de uz general, dar și pentru cele specifice pieței verticale.

  • Gestionarea Semnalărilor
  • Accesează datele mereu actualizate în timp real
  • Vizualizează graficele pentru controlul imediat al performanței fiecărei resurse sau instalații
  • Identifică ușor cauzele ineficienței și risipei
  • Monitorizează manipularea și rezervarea materialelor
  • Controlează alocarea resurselor interne/externe
  • Detectează timpii de producție prin tablouri de bord touch sau bar-codes
  • Gestionează comenzile de lucru interne și trimite lucrările in sistem lohn cu relativa identificare automată a progresului
  • Gestionează planificarea achizițiilor
  • Gestionează întreținerile

  Planificare
  Producție

   

  Planificatorul de producție Fluentis poate funcționa atât la capacitate infinită cât și finită. Posibilitatea de a configura ambele scenarii permite deplină flexibilitate planificatorului de producție.

  • Nivelează centrele de lucru respectând termenele de livrare în baza priorităților atribuite
  • Creează eficiență și redu risipa de materiale și resurse
  • Adaptează producția la schimbările constante ale pieței
  • Utilizează toate resursele de producție la capacitate maximă pentru a reduce costurile
  • Distribuie sarcinile de lucru pe instalații și programe parțiale pe fiecare mașină
  • Gestionează vârfurile de cerere

  Managementul Resurselor de Producție - CRP

   

  Analizează și identifică rapid excesele de sarcini productive și situațiile care generează ineficiență.
  Simulează și gestionează încărcarea centrului de lucru pentru a stabili cea mai bună organizare a producției, fără a interfera cu activitățile efective.
  Gantt: vizualizează comenzile de producție, comenzile de producție planificate sau efective, până la detaliile fazelor individuale.
  Histograme de capacitate: vizualizează imediat sarcinile fiecărui centru de lucru activ. Cunoaște detaliat vârfurile de suprasarcină sau ineficiență.
  Snapshots: blochează modificările efectuate în timpul simulării în Gantt, pentru a le relua ulterior.

   

  Sistem
  Lohn

   

  Verifică și gestionează timpii de execuție și activitățile terților

  • Gestionează Sistemul Lohn de schimbare cod și de fază
  • Creează comenzile atât manual cât și automat
  • Gestionează emiterea documentelor de transport pentru materiale și încărcarea documentelor de transport de achiziție care vor descărca depozitul terțului
  • Furnizează informații exacte despre cantități, materiale și timpi de livrare
  • Integrare cu lista de materiale: gestionează codurile de reintrare din sistem lohn, prin organizarea reintrărilor
  • Integrarea cu gestionarea ofertelor: atribuie prețul atât pe cod, cât și pe cod-fază

  Control de Gestiune
  integrat

   

  Realizează o repartizare a costurilor și veniturilor în mod detaliat și pe destinație.

  • Obține o contabilitate specifică pe comenzi/proiect cu rapoarte și grafice specifice care evidențiază marjele și profitabilitatea și o contabilitate pe centre de cost, care colectează costurile atribuite fiecărui departament și resursă și permite calcularea tarifelor relative.
  • Obține bilanțuri intermediare cu diferite modele de reclasificare cu generarea automată a informațiilor de sinteză necesare pentru monitorizarea și ghidarea conducerii companiei, cu diagrame și grafice pentru a facilita analiza acestora.

  Project Management
  integrat

   

  Gestionează proiecte și activități complexe, unice și pe termen determinat într-un proces continuu de planificare și control al resurselor, cu restricții pentru Costuri, Timp și Calitate.
  Abordare unitară și consecventă, o mai mare colaborare a echipei de lucru, alocare optimă a timpului și resurselor, bugetare îmbunătățită.

  • Diagrame Gantt, structură WBS, metodologie Agilă, tehnicaEarned Value
  • Time Sheet de Proiect și Planificare Gantt integrată
  • Definirea planurilor de facturare active și/sau pasive
  • Analize avansate ale evoluției proiectelor și abaterilor de la previziuni/rezultate
  • Posibilitatea de a evalua rezultatul proiectului sau părți ale acestuia și din contabilitatea generală

  Quality Management
  integrată

   

  Aria Calitate a Fluentis ERP înregistrează și gestionează toate activitățile inerente specificațiilor ISO 9001.

  • Documente de origine externă - Norme și Legi
  • Documente de origine internă - Check-list
  • Control articol (Fișe tehnice, Planuri de control, Control articole, Certificate de analiză)
  • Reclamații și neconformități
  • Acțiuni corective
  • Calibrare instrumente
  • Certificate
  • Calificare furnizori
  • Management Resurse Umane

  Management
  Mentenanță

   

  Aria pentru Managementul Mentenanțelor,ordinare și/sau extraordinare, a Fluentis ERP permite:

  • Cunoașterea proprietarului, locației, resursei însărcinate, în mod normal, cu întreținerea, precum și condițiile comerciale, datorităRegistrului Instalațiilor
  • Automatizarea emiterii cererilor de intervenții din care planificatorul poate efectua ulterior intervențiile planificate
  • Gestionare locații
  • Generarealistei cererilor de intervenții alocate fiecărei instalații selectate

  Business Analytics
  integrată

   

  Analiza predictivă asociată cu Inteligența Artificială ajută la optimizarea inventarului și la
  monitorizarea mai bună a cererii și ofertei.
  Un software ERP cu capacități analitice și de inteligență artificială este primul pas pentru crearea unui Supply Chain automat.

  • Obține informații în timp util și real
  • Acționează rapid pe baza informațiilor propuse și îmbunătățește Managementul Producției și performanța afacerii în timp real

  Logistica și WMS
  integrate

   

  Eficiență logistică internă și externă cu WMS Fluentis Mobile.

  • Operează în contexte Wi-Fi cu dispozitive touch screen, conectate prin intermediul Web Services pe partea ERP pentru o mai mare flexibilitate și viteză
  • Obține informații în timp real și redu erorile
  • Definește structura fizică a depozitelor pentru a avealocații univoce
  • Automatizează procesele de încărcare și descărcare materiale
  • Optimizează ieșirile și logica de stocare a materialelor
  • Accelerează executarea comenzilor și primirea materialelor
  • Gestionare loturi: completează trasabilitatea a materialelor
  • Gestionează fazele periodice de verificare a stocurilor și inventarului

  Încercă Fluentis Experience: este simplu, este gratis!

  Încercă Fluentis Experience: este simplu, este gratis!

  COMPLETEAZĂ FORMULARUL PENTRU DESCĂRCAREA APP

  UTILIZEAZĂ FLUENTIS GRATIS x 30 DE ZILE: DISCUTĂ CU TEHNICIENII NOȘTRII, VERIFICĂ AVANTAJELE

  DACĂ EȘTI SATISFĂCUT, SOLICITĂ OFERTA TA PERSONALIZATĂ. IAR DACĂ ALEGI IN CLOUD, PRIMELE 12 LUNI SUNT REDUSE CU 50%

  Completează formularul următor pentru a descărca aplicația Fluentis și pentru a o utiliza gratis timp de 30 de zile.

  La sfârșitul celor 30 de zile gratuite, dacă nu se solicită altfel, mediul de testare va fi șters automat.

   Prenume *

   Nume *

   CUI *

   Țara *

   Nume companie

   Email companie *

   Telefon *   Cerințe minime: pentru a putea utiliza Fluentis App este suficient accesul la un PC (platforma Windows) și o conexiune internet.

   Completează formularul următor pentru a descărca aplicația Fluentis și pentru a o utiliza gratis timp de 30 de zile.

   La sfârșitul celor 30 de zile gratuite, dacă nu se solicită altfel, mediul de testare va fi șters automat.

    Prenume *

    Nume *

    CUI *

    Țara *

    Nume companie

    Email companie *

    Telefon *


    Cerințe minime: pentru a putea utiliza Fluentis App este suficient accesul la un PC (platforma Windows) și o conexiune internet.

     

    Ce spun cei care au ales
    Fluentis ERP

    Vuoi saperne di più sulle soluzioni ERP Fluentis più adatte alla tua azienda?