Aria
Trezorerie

Simplificați, optimizați, prevedeți și controlați cu Aria Trezorerie a Fluentis


Aria Management Trezorerie a Fluentis ERP prezintă o serie de module și proceduri care permit companiei să analizeze evoluția fluxurilor financiare preconizate, să evalueze riscul și să gestioneze comunicarea cu instituțiile de credit în intrare cât și în ieșire.

PUNCTE FORTE

 • Conexiune în ieșire și în intrare cu home banking prin intermediul fișierului standard CBI
 • Simularea fluxurilor financiare prognozate din documentele fluxurilor active/pasive
 • Gestionarea riscului client și a statisticilor încasărilor
 • Posibilitatea conectării cu software-ul de trezerorie al terților

Ce poti face cu Aria Trezorerie oferit de Fluentis ERP?

PLĂȚI
FURNIZORI

 • Definire liste de plăți
 • Blocare plăți pentru angajamentele
 • Transmitere fișier telematic
 • Raport dispoziții
 • Raport sau e-mail automat pentru comunicarea realizării plății

PORTOFOLIU EFECTE,
EFECTE NEÎNCASATE

 • Achiziție automată scadențe pentru titluri de credit, cu gruparea și stornarea automată a credit notelor perioadei
 • Gestionare liste efecte și liste cu titluri de credit la furnizor, cu închiderea registrului client și furnizor
 • Contabilizare mișcări conturi
 • Gestionare track list incasso documentar
 • Import automat efecte neîncasate în incasso documentar
 • Redeschidere automată angajamente clienți sau angajamente clienți/furnizori în cazul titlurilor de credit girate furnizorului
 • Definire a N tipuri de solicitări de plată, fiecare constituită din ‘n’ faze libere, cu definirea textelor în limba
 • Calcul dobânzi pentru întârzierile de plată

AVANSURI
FACTURI

CASH
FLOW

Permite gestionarea analizei fluxurilor financiar contabile și previzionale obținute din diferitele documente de achiziții și vânzări, în special în baza datei prevăzute pentru livrarea mărfurilor. Analiza permite subdivizarea prognozelor după data de încasare preconizată pe baza abaterilor medii istorice.

GESTIONARE
CONTURI CURENTE

Permite reconcilierea tranzacțiilor bancare cu alocarea automată a datei valutei, importul înregistrărilor contului curent din fișierul telematic standard Abi și conexiunea cu înregistrările contabile relative, din contabilitatea generală.

RISC
CLIENȚI

Este dedicat gestionării și controlului situațiilor de credit cu clienții, ține cont de vânzările către aceștia și acționează atât printr-o simplă notificare de depășire, cât și prin blocarea procesului documental.

Un instrument de lucru indispensabil pentru trezorieri, antreprenori, consultanți în business management

Aria Trezorerie Fluentis este dedicată gestionării și verificării fluxurilor financiare în ieșire și în intrare, atât în ce privesc relațiile cu instituțiile de credit, cât și în ce privesc analizele previzionale și riscul clienți. În ieșire sunt întocmite listele de plăți; în intrare sunt citite efectele neîncasate din fișierul bancar pentru reconcilierea automată sau manuală.

În simulările fluxurilor financiare este posibilă interceptarea tuturor ariilor, de la fluxul documental al achizițiilor și vânzărilor, până la datele de producție, permițând proiectarea analizei financiare dincolo de datele contabile simple, corectând datele previziunii statistice a timpilor efectivi de încasare și plată relevați de contabilitate.

Riscul clienți permite verificarea atât statistică, cât și operațională a autorizării documentelor de vânzare ale fiecărui client sau ale grupului de firme din care fac parte, intervenind în fluxul documentelor de vânzare prin alerte și blocarea autorizării. Există și posibilitatea de a conecta principalele software din sector, precum DocFinance și Piteco, prin fluxuri deja configurate.

Câteva din funcționalitățile pe care aria Trezorerie Fluentis ERP le pune la dispoziție:

 • Planul de conturi pe mai multe nivele
 • Multicompanie și multidiviziune intercompany
 • Valorizarea automată a facturilor de primit
 • Gestionarea automată a închiderii și redeschiderii conturilor și prezența procedurilor asistate pentru deschiderea conturilor și importul soldurilor, mijloacelor fixe și angajamentelor deschise de alte sisteme
 • Gestionarea angajamentelor deschise cu scadențare contabile/extracontabile
 • Gestionare avansuri client
 • Gestionare și contabilizare automată liste de avans facturi
 • Rapoarte TVA
 • Gestionare automată plafon solar și mobil
 • Registre pentru declarațiile de intenție emise și primite
 • Elaborare obligații fiscale periodice
 • Elaborare automată modele Intrastat
 • Valorizare automată centre de cost, centre de profit și comenzi

 

 

Area Tesoreria gestionale Fluentis

Contactează-ne pentru mai multe informații

Unul dintre consultanții noștri se va ocupa de cererea ta și îți va răspunde cât mai curând posibil