Project
Management –
Management Proiecte

Proiecte dificile și ambițioase? Gestionează-le cu Fluentis Project Management


Cu Project Management oferit de Fluentis ERP poți gestiona proiecte și activități complexe, unice și de durată determinată, printr-un proces continuu de planificare și control al resurselor, cu limite precum Costuri, Timpi și Calitate.
Aria Project Management folosește cele mai bune instrumente, cum ar fi diagramele Gantt, structura WBS, metoda Agile, tehnica Earned Value, etc.
Aria Project Management a Fluentis ERP este deosebit de bogată în funcționalități pentru a acoperi diversele “Requirements” din diversele sectoare ale companiei. Este un modul capabil să asume o valență multiplă în cadrul organizației, pentru a acoperi diverse „Requirements”.
Pot fi gestionate diverse tipuri de Proiecte: Proiecte de serviciu, tipice in modalitate WBS, Proiecte de Producție, Proiecte și/sau Contracte repetitive și Contracte SAL.

PUNCTE FORTE

  • Definirea autonomă și flexibilă a structurii proiectului
  • Time Sheet de proiect și Planificare Gantt integrată
  • Definirea planurilor de facturare active și/sau pasive
  • Analize avansate ale evoluției proiectelor și abaterilor de la previziuni/rezultate
  • Posibilitatea de a evalua rezultatul proiectului sau părți ale acestuia, și din contabilitatea generală

Ce poti face cu aria Project Management a aplicației Fluentis ERP?

PROJECT
MANAGEMENT

Gestionarea comenzilor sau proiectelor prin modalitatea arborescentă în stil WBS (Work Break Down Structure).

MANAGEMENT
RESURSE

Managementul resurselor umane interne și externe, al resurselor materiale și al structurilor care vor fi utilizate în proiect.

GESTIONARE CERERI
INTERVENȚIE

Alocarea manuală sau automată a cererilor de intervenție din Planificare Proiect.

INTERVENȚII
PLANIFICATE

Generarea manuală a intervențiilor planificate.

PLANNER

Planner pentru a genera vizual intervențiile planificate în agendele operatorilor de servicii.

GESTIONARE STARE
AVANSARE LUCRĂRI

Permite gestionarea stării avansării lucrărilor proiectelor.

GESTIONARE
INTERVENȚII

Asocierea intervențiilor la proiect și pregătirea activităților de raportat și facturat.

GESTIONARE DECLARAȚII
ACTIVITĂȚI INTERNE

Valorizarea activităților generate din ticketurile angajaților care nu efectuează intervenții externe.

Project Management Software: cui și de ce este util?

Un software pentru Managementul Proiectelor este indispensabil pentru toți cei care folosesc proiecte și care doresc să le îmbunătățească eficiența, economisind timp și resurse și mărind productivitatea. Avantajele apelării la un software pentru Managementul Proiectelor sunt indiscutabile: o abordare unitară și coerentă, mai mare colaborare a grupului de lucru, atribuirea optimă a timpului și a resurselor, budgeting îmbunătățit.
Aria Project Management, integrată în Fluentis ERP, are multe funcționalități. Este un modul capabil să asume o valență multiplă în cadrul organizației companiei pentru a acoperi diverse „Requirements”. Prin urmare, pot fi gestionate diferite tipuri de proiecte:

  • Proiecte de serviciu, specifice în modalitatea WBS. Cu ajutorul tehnicii de structurare a unui proiect, definită „Work Breakdown Structure”, se poate porni de la un „template”, din care se poate deduce structura principală a proiectului iar apoi se continuă cu modificarea acesteia, integrând și/sau ștergând toate fazele denumite „Work Packages”. În cadrul acestui tip de proiect se pot stabili resursele umane și materiale care vor fi alocate. Prin intermediul calendarului de capacitate aferent fiecărei resurse și datorită aplicației numite „Planificator”, managerul de proiect poate cunoaște rapid volumul de lucru real al fiecărei resurse. Tipice acestui tip de proiecte sunt necesitățile de reporting relativ atât la problema organizativă, adică la progresul proiectului în termeni tehnici, cât și la raportarea economico-financiară ale contabilității.
  • Proiecte de producție. Prin realizarea unui proiect de producție va fi posibilă atașarea la acesta a oricărui document logistic-productiv. Prin urmare, va fi posibilă conectarea acestui proiect cu Controlul de gestiune pentru a include costurile aferente, chiar și pe cele indirecte, și pentru a putea realiza o adecvată analiză a proiectului.
  • Proiecte și/sau contracte repetitive. Prin configurarea acestor tipuri de proiecte pot fi create facturări repetitive cu ajutorul modulului relativ, care permite conectarea fazei de facturare periodică, care poate fi: săptămânală, lunară, anuală. Reprezintă cerință tipică a companiilor de servicii care operează cu contracte de mentenanță ordinară sau extraordinară.
  • Contracte cu SAL. Cu ajutorul procedurii de realizare a facturării SAL, se poate gestiona o facturare cu stadiul avansării lucrărilor. În esență, se poate crea un proiect, care se poate gestiona în mod extracontabil sub profil organizativ, și apoi se stabilește, conform contractului definit, o facturare preliminară a stadiului avansării lucrărilor, pentru ca ulterior să se ajungă la un SAL definitiv.

Managementul proiectelor din Fluentis ERP beneficiază, de asemenea, de o serie de APP Mobile, care permite interacțiunea ușoară a operatorilor care trebuie să comunice continuu și în timp real cu organizatorii proiectului, documentând activitățile desfășurate sau, pur și simplu, colectând rambursarea cheltuielilor și documentația necesară.

 

 

Area Gestione Progetti gestionale Fluentis

Contactează-ne pentru mai multe informații

Unul dintre consultanții noștri se va ocupa de cererea ta și îți va răspunde cât mai curând posibil