MES -
Management Producție

Fluentis: ERP specializat în Managementul Producției


În Fluentis ERP aplicarea modelului MES a fost proiectată aplicând o numeroasă serie de parametrii pentru gestionarea integrată a datelor care provin din procesele de producție care influențiază considerabil rentabilitatea companiei. În aria Management Producție a aplicației Fluentis putem observa cum documentele relative la comenzile de producție, lansate efectiv, dar nu neapărat executive, definesc secvența prin care, în fiecare departament și în fiecare centru de lucru, există definirea tuturor informațiilor necesare executării activității de producție. Materialele, fazele și subfazele, instrumentele și, în general, toată documentația au ca scop realizarea activității cât mai automatizate, organizate și fluide. Principalul algoritm al unui bun ERP specializat în mediul productiv este MRP, sistemul de planificare care se ocupă cu verificarea alocării corecte a materialelor și resurselor necesare realizării activității de producție. Algoritmul MRP este configurat în baza unei serii mari de parametri, pentru a se adapta optim contextului productiv al companiei.
Fluentis ERP este o soluție specializată pentru companiile din sectorul de producție de confecții metalice: algoritmi care îți vor permite gestionarea tuturor proceselor interne și externe din ciclul de viață al produsului, de la proiectare, la vânzări, la achiziții de materiale, la programarea producției interne și/sau în sistem lohn, la colectarea datelor de producție, fără a uita conexiunea din Industry 4.0 a echipamentelor de producție și a depozitelor automate.MRP

PUNCTE FORTE

 • MRP
 • Gestionare semnalări
 • Tablouri de bord pentru producție
 • Analiză fezabilitate

Ce poți face cu Aria MES - Management Producție a Fluentis ERP?

MRP I

MRP I oferă informații despre optimizarea achiziționării de materiale.

MRP II

Această procedură permite utilizatorului să analizeze disponibilitatea corectă a materialelor și a resurselor conform planificării producției lansate efectiv. În această procedură pot fi gestionate anticipările și amânările ordinelor de producție sau se poate completa cantitatea, elimina ordinele inutile, crește sau reduce cantitățile pentru a face cât mai accesibil controlul și gestionarea operațiilor pentru responsabilul de producție sau de departament.

GESTIONARE
SEMNALĂRI

Cu această procedură se poate avansa executarea foilor de lucru, care constituie obiectul raportului ordinelor de producție, astfel încât să se documenteze realizarea activității pentru operațiile clasice de deschidere a lucrărilor, avansării cantităților sau timpului sau declararea deșeurilor sau consumului de materiale specifice. Cu ajutorul gestionării semnalărilor, produsul realizat este încărcat în gestiune, atât ca produs finit, cât și ca semifabricat și, simultan, sunt descărcate componentele sale.

EVALUARE REZULTAT

Cu ajutorul acestei proceduri se pot efectua controalele finale ale timpilor efectiv utilizați, față de cei stabilitiți standard pentru ordinul de producție.

EVALUARE REZULTAT
PRODUCȚIE

O procedură inovatoare, care permite operatorului să interactioneze cu avansarea ordinelor de producție, printr-o interfață “User Friendly” capabilă, prin intermediul unui terminal dotat de “Touch Screen”, să simplifice contextul semnalării avansării fazelor de producție. Acest tip de abordare este mult mai adecvat, deoarece operatorii departamentului nu sunt obligați să utilizeze mouse-ul și tastatura, rezultând astfel o interacțiune mult mai rapidă și mai flexibilă cu aplicația de gestiune.

Sisteme MES: ce reprezintă și de ce sunt esențiale într-un software ERP pentru companiile de producție

Sistemele MES sunt esențiale pentru gestionarea integrată a datelor care provin din procesele de producție care influențează rentabilitatea firmei.
Obiectivul principal al unei soluții MES este de a combinaoptimizarea și flexibilitatea proceselor de producție și logistice cu controlul disponibilității resurselor și calității produselor.
Sistemele MES permit configurarea unei organizări optime în toate departamentele de producție și contribuie semnificativ la îmbunătățirea performanței în scurt timp.
Sarcinile principale ale unei soluții MES includ:

 • planificarea corectă a activităților de producție
 • înregistrarea și rezervarea materialelor
 • alocarea resurselor interne/externe
 • gestionarea ordinelor de lucru interne, a sistemului lohn
 • gestionarea planificării achizițiilor
 • sincronizarea și coordonarea proceselor
 • arhivarea, elaborarea și analiza datelor culese
 • gestionarea mentenanței

Prin urmare, o soluție MES garantează integrarea dintre diferite sisteme, structurează automatizarea mașinilor prin procesele SCADA (supraveghere, control și achiziție de date) până la gestionarea completă a lanțului de aprovizionare. În Fluentis ERP, aplicarea modelului MES a fost proiectată prin implementarea unei serii mari de parametri. Datorită acestui mediu de parametrizare, algoritmii din aria MES a Fluentis reprezintă un model nu doar pentru aplicațiile de tip general-purpose, ci și pentru producțiile specifice, pe piețele verticale.

 

 

Software gestionale produzione

Contactează-ne pentru mai multe informații

Unul dintre consultanții noștri se va ocupa de cererea ta și îți va răspunde cât mai curând posibil