Management Depozite – WMS

Management Depozite – WMS

Management depozite: element cheie pentru dezvoltarea companiei

Fluentis ERP include suita Management Depozite pentru a oferi toate funcționalitățile unui adevărat departament de logistică, capabil să urmărească mișcarea articolelor în interiorul și exteriorul companiei. În acestă arie converg toate documentele referitoare la ciclul achizițiilor și vânzărilor, precum și mișcările interne, referitoare la procesele de transformare productivă.

Adoptarea unui WMS este crucială pentru creșterea productivității și eficienței unei companii. De aceasta depind procese importante, precum controlul stocurilor, eficiența operațiunilor de logistică internă, optimizarea stocării și fluxului de mărfuri.

În plus, gestionarea corectă a depozitelor evită pierderile, evenimentele neprevăzute și încetinirile care pot afecta serios bilanțul companiei.

Un avantaj suplimentar cu WMS integrat

WMS permite gestionarea tuturor aspectelor care privesc ariile Achiziții, Logistică, Dispoziții livrare, UdÎ și Vânzări prin intermediul dispozitivelor mobile.

Funcționalitățile principale ale sistemului de Management Depozite:

ARIA ACHIZIȚII: creare avize din ordine furnizori cu elaborarea înregistrărilor de gestiune aferente.
ARIA LOGISTICĂ: înregistrări de gestiune, vizualizare stocuri și creare liste de inventar.
ARIA DISPOZIȚII LIVRARE: creare dispoziții de livrare și executarea lor.
AREA UDÎ: creare UdÎ, încărcarea/mutarea UdÎ și procedura de livrare din dispoziții de livrare.
ARIA VÂNZĂRI: creare avize din ordine clienți cu elaborarea înregistrărilor de gestiune aferente.

Descoperă mai multe despre WMS Fluentis.

Module Aplicative > Management Depozite > Fluentis ERP

Depozite
și Locații

Pentru a avea mereu actualizată situația stocurilor, disponibilității și mișcării mărfurilor, Fluentis ERP pune la dispoziție un modul pentru managementul depozitului în timp util și precis, oferind posibilitatea creării unuia sau mai multor depozite fizice sau scriptice cu relativele locații.
Structura ierarhică a locațiilor oferă o viziune detaliată a repartizării depozitului, utilizând o detaliere amănunțită, definită pe baza cerințelor fiecărei companii.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Înregistrări și contabilizare mișcări
 • Gestionare depozit pe client/furnizor
 • Afișare stoc: detaliat pe depozite, locații, client/furnizor, lot și S/N
 • Crearea simplă și rapidă a unei înregistrări de gestiune
 • Creare simplă și intuitivă a structurii arborescente a locațiilor
 • Definirea dimensiunilor, priorității, stocul minim și maxim al fiecărei locații
 • Indicarea tipului și numărului de UDC-uri care pot fi utilizate pentru fiecare locație

Loturi
și Numere de Serie

Pentru un control mai bun și pentru organizarea stocurilor, mișcărilor, rezervării articolelor și garantarea trasabilității loturilor de articole sau a fiecărei piese, se poate activa gestionarea pe Loturi și/sau pe Numere de Serie.
Prin setarea procedurii de creare a codului lotui și/sau a numărului de serie, codurile vor fi apoi propuse automat atunci când articolul este folosit in diferitele documente. Este posibilă definirea și atribuirea unui statut lotului pentru a urmări conformitatea mărfurilor în contextul lotului.
Sistemul suportă, de asemenea, metodele LIFO, FIFO, FEFO sau gestionarea manuală.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Trasabilitate completă loturi și numere de serie
 • Ieșiri cu gestionarea metodelor: LIFO, FIFO, FEFO sau manuală

Unități
de Încărcare (UdI)

Prin adoptarea gestionării unităților de încărcare este posibilă încărcarea, mutarea și manipularea articolelor în mod „agregat”. 
Cu UDI este mai ușoară identificarea loturilor de mărfuri din depozit, dar nu numai, pentru că managementul UDI este transversal în raport cu procedurile Fluentis: acestea pot fi utilizate la intrarea mărfurilor în depozit, în producție, în sistem lohn și în vânzări.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Creare și înregistrare UdI
 • Creare dispoziții de livrare UdI
 • Creare liste de transfer UdI
 • Creare Liste de ambalare

Dispoziții de
Livrare

Pentru a gestiona transferurile sau expedițiile, Fluentis ERP pune la dispoziție modulul Dispoziții de Livrare integrat direct cu WMS. Acesta permite gestionarului să preia mărfurile din depozit pentru a le pune la dispoziția departamentelor de producție și expediție.
În ceea ce privește Dispoziția de livrare în producție, rezultatul va fi disponibilitatea produselor în zona WIP.
Fluxul expedițiilor, pe de altă parte, prevede executarea dispoziției de livrare pentru a pregăti automat avizul de livrare sau factura. Înregistrările de gestiune au loc automat și în timp real.

FUNCȚIONALIĂȚI

 • Creare dispoziții de livrare cu procedura de executare ordine, din planurile de încărcare sau manual
 • Generare automată avize și facturi direct din dispoziția de livrare
 • Înregistrare dispoziții de livrare

Planuri de
Încărcare

Pentru a facilita pregătirea expedierilor către clienți, Fluentis pune la dispoziție modulul Planuri de Încărcare. Această interfață oferă o vizibilitate clară a ordinelor clienților, afișate pe baza datei de livrare și a disponibilității în gestiune a articolelor.
Procedura permite onorarea comenzile clienților prin intermediul dispoziției de livrare, continuând apoi cu crearea avizului de expediții sau a facturii.
Procedura este completată cu informații privind greutățile și volumele mărfurilor ce urmează a fi expediate, întotdeauna conectate la vehiculul dedicat transportului. În acest fel, utilizatorul are întotdeauna sub control orice depășire a greutăților și volumelelor disponibile.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Analize articole ordine clienți pe comandă, stoc, disponibilitate, rezervări
 • Creare dispoziții de livrare
 • Generare automată avize de expediție și facturi direct din planul de încărcare

Substoc și
Moment Lansare Comandă

Pentru a gestiona corect stocurile articolelor, se poate utiliza procedura care calculează sub-stocul unui articol în timp. La nivel registrului articolului, sistemul permite introducerea datelor referitoare la aprovizionarea produsului, precum: Stoc minim, Stoc maxim, Moment lansare comandă, Zile pentru lansare comandă, toate detaliate pe fiecare depozit.
Fluentis ERP, pe baza informațiilor introduse și printr-o procedură bazată pe calculul consumului mediu zilnic, oferă o indicație asupra cantității de completat pentru a nu ajunge în substoc la data inserată.
De asemenea, modulul permite crearea automată a documentelor de achiziții (Cereri de achiziție) pe baza datelor găsite.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Gestionare pe substoc
 • Gestionare moment lansare comandă
 • Creare automată CdA

Liste de Inventar
și Inventar Rotativ

Utilizând procedurile din modulul dedicat inventarului, Fluentis ERP permite generarea și popularea rapidă și ușoară a listelor de inventar prin căutarea articolelor manipulate. Nu doar articolele sunt preluate, ci și detaliile referitoare la loturi, locații și stocuri.
Utilizatorului îi revine doar sarcina de a verifica și indica stocul faptic al articolelor. Apoi, pe baza acestor informații, se generează automat mișcările de ajustare care vor alinia stocul de mărfuri.
Gestionarea inventarului rotativ permite blocarea și izolarea unei anumite zone a depozitului (de exemplu Locațiile), pentru a verifica rapid stocurile, efectua rapid corecțiile aferente și reabilita zona însăși la completarea operației. Acest lucru permite reducerea semnificativă a sarcinii gestionării stocurilor faptice.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Creare inventare
 • Creare liste de inventar pe gestiuni/operatori
 • Aliniere diferențe între stocul faptic și cel scriptic
 • Istoric închideri de gestiune
 • Inventar cantitativ valorizat
 • Valorizare gestiune

Lista de
Ambalare

Document utilizat pentru expedițiile către țări Extra-UE, Lista de Ambalare poate fi foarte avantajoasă pentru toate tipurile de expediție.
În ea sunt specificate detaliile ambalajelor și conținutul acestora, cum ar fi: greutăți, dimensiuni, cantități etc.
Dacă este combinată cu modulul WMS, Lista de Ambalare poate fi generată și mai simplu, prin utilizarea unităților de încărcare (pachete) deja prezente în sistem.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Trasabilitate articole în UdI
 • Gestionare Lista de Ambalare pe loturi/numere de serie
 • Creare automată avize din listă
 • Gestionare greutăți, volume, dimensiuni

 

Află opinia celor care au ales deja
Fluentis ERP

Contactează-ne pentru mai multe informații despre Sistemul de Management Depozite

Unul dintre consultanții noștri îți va răspunde cât mai curând posibil