Management Calitate – SMC

Management Calitate – SMC

Gestionează și controlează cu Fluentis SMC

În Fluentis ERP, aria Management Calitate este reprezentată de un set de proceduri care vizează oferirea unui concret suport organizațional, atât în contextul realizării unui produs, cât și al furnizării unui serviciu sau a gestionării personalului angajat, cu realizarea obiectivelor politicii de calitate.

Sistemul Management Calitate (SMC), specific unei companii de producție, are ca obiectiv înregistrarea și gestionarea activităților legate de specificațiile indicate în standardul ISO 9001. În Fluentis ERP, aria Calitate este integrată cu toate celelalte.

Beneficii Sistem Management Calitate:

Principalele beneficii ale unui SMC este satisfacerea cerințelor clienților și ale propriei companii prin furnizarea de produse și servicii în mod eficient, contribuind astfel la dezvoltare și creșterea profitului. Aceste beneficii aduc avantaje suplimentare:

 • reducerea deșeurilor;
 • prevenirea erorilor;
 • motivarea și formarea personalului;
 • reducerea generală a costurilor.

.

Module Aplicative > Sistem Management Calitate > Fluentis ERP

Documente
de Origine Externă

Permite catalogarea tuturor documentelor provenite din surse externe companiei.
Pot fi împărțite în diverse categorii: legi, reguli, manuale de utilizare și întreținere, regulamente, declarații de conformitate, specificații tehnice, fișe tehnice de securitate etc. Se pot atașa documente cu drag&drop.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Alocări în locații pentru o urmărire imediată
 • Gestionarea distribuțiilor către personal/funcțiile implicate

Documente
de Origine Internă

Permite catalogarea documentelor provenite din surse interne companiei.
Pot fi împărțite în diverse categorii: Permite catalogarea documentelor provenite din surse interne companiei de la care primesc drepturile de acces ți lista de distribuție.
Documentul poate fi atașat cu drag&drop sau poate fi creat de generatorul de documente integrat.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Gestionarea edițiilor și reviziilor
 • Alocări în locații pentru o urmărire imediată
 • Gestionarea distribuțiilor către personal/funcțiile implicate

Control
Articole

Modulul permite catalogarea și înregistrarea tuturor informațiilor necesare garantării  furnizării producției și serviciilor în condiții controlate:

 • Fișele tehnice cataloghează toate informațiile care descriu caracteristicile produsului ca fiind potrivite pentru un contract, o anumită utilizare funcțională sau specifică.
 • Planurile de control cataloghează toate activitățile și măsurătorile necesare, precum și valorile care trebuie obținute pentru a se asigura că materialele și produsele se încadrează în limitele proprietăților specificate în fișele tehnice.
 • Control articole permite înregistrarea măsurătorilor efectuate, a valorilor detectate și indicarea ulterioară a conformității sau nu a materialului sau produsului controlat.
 • Certificatele de analiză certifică analiza și conformitatea cu valorile indicate în Fișele tehnice sau în specificațiile clientului.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Integrare între modulele de achiziții, sistem lohn și producție
 • Fișe tehnice, Planuri de control, Control articole și Certificate de analize
 • Disponibilitate Planuri de probe, Instrucțiuni operative și Cărți de control
 • Eliberarea certificatelor de analiză sau testare

Reclamații
și Neconformități

Gestionarea acestora apar din nevoia specifică de a crește satisfacția clienților, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor precum și satisfacerea cerințelor legislației și de a colecta, cataloga și găsi cu ușurință rapoarte.
Modulul Management Calitate include nu doar gestionarea reclamațiilor, ci și a produselor returnate și a raportării problemelor.
Informațiile, culese și analizate cu atenție, pot oferi un ajutor valid în orientarea între defectele și problemele proceselor.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Modele clasice de management al defectelor și cauzelor și soluționarea problemelor integrate
 • Generarea de note de debit și credit integrate
 • Generarea de acțiuni corective integrate
 • Analiza defectelor și cauzelor
 • Integrare între modulele de achiziție, subcontractare și producție

Acțiuni
Corective

Documentul catalogează acțiunile pentru eliminarea cauzelor neconformității, pentru a preveni repetarea acestora.
Permite înregistrarea tuturor acțiunilor care vizează verificarea acțiunilor care au ajuns obiectivul propus.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Analizarea neconformitățilOR
 • Identificarea cauzelor neconformității
 • Evaluarea necesității de a lua măsuri pentru a se asigura că nu se repetă neconformitățile
 • Determinarea și realizarea acțiunilor necesare

Calibrare
Instrumente de Măsură

Acest modul, inclus în aria Management Calitate, permite catalogarea și întreținerea periodică și extraordinară a instrumentelor de monitorizare și măsurare utilizate pentru a asigura conformitatea produselor și serviciilor oferite.
Calibrările interne și certificatele de calibrare de la terți pot fi și ele planificate și înregistrate.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Catalogarea tuturor instrumentelor adecvate pentru monitorizarea și măsurarea produsului pentru a-l defini în conformitate cu cerințele specifice
 • Planificarea activităților de calibrare
 • Înregistrarea certificatelor de calibrare externe și interne efectuate
smc calificare furnizori

Calificare
Furnizori

Conducerea asistă compania la selecția și evaluarea furnizorilor pe baza capacității acestora de a furniza un produs sau serviciu care respectă cerințele organizației.
Acest modul prevede atribuirea de informații caracteristice furnizorului, stabilește criteriile de selecție, evaluare și reevaluare a furnizorilor.

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Evaluarea furnizorilor
 • Analiza valorilor reclamate din totalul facturării pe perioadă
 • Analiza neconformităților trimise
 • Analiza respectării timpilor de livrare

 

Află opinia celor care au ales deja Fluentis ERP

Contactează-ne pentru mai multe informații despre Management Calitate

Unul dintre consultanții noștri îți va răspunde cât mai curând posibil