Management Comenzi -
ETO - Engineering
to Order

Proiectarea ca element cheie pentru Managementul Comenzilor


Managementul Comenzilor (sau Aria Prototipuri) reprezintă răspunsul la modelul ETO (Engineering To Order), tipic companiilor din sectorul de producție, care operează pe comandă și care prevede crearea unui produs „personalizat” pentru un anumit client.

PUNCTE FORTE

  • Integrare cu lista de componente/cicluri
  • Calculare costuri și timpi
  • Actualizare oferte

Ce poți face cu aria Management Comenzi a Fluentis ERP?

INTEGRARE CU
LISTA DE COMPONENTE/CICLURI

După definirea tuturor componentelor necesare, la orice nivel al listei componentelor din prototip, se poate crea lista componetelor relative și analiza eventualele diferențe. Această abordare ajută operatorul în momentul determinării caracteristicilor produsului. Cu ajutorul acestei funcționalități se poate evita reconstruirea structurii produsului în modulul Lista componentelor, după ce oferta este confirmată de client. Aceeași procedură este operativă în contextul ciclurilor de lucru în care, după ce s-au definit anterior fazele de prelucrare cu confirmarea alocării, este posibilă obținerea ciclului de prelucrare așa cum este definit în structura prototipului.

CALCUL COSTURI
ȘI TIMPI

Calculul costurilor se realizează pentru determinarea costului inițial, rezultat din însumarea tuturor costurilor materiale la cele ale fazelor de lucru. La acest cost obținut inițial se pot adăuga alte componente de cost pentru a determina cost total. Cu pasul următor, cu ajutorul unui markup definit în mod corespunzător de către operator, se stabilește un preț de vânzare real. Acest proces, pe lângă costuri și venituri, permite și definirea timpilor de producție pentru fiecare fază, care reprezintă împreună timpul global pentru obținerea produsului finit.

ACTUALIZARE
OFERTE

Procedura prototipurilor este integrată și cu fluxul ofertelor de vânzări. După ce prețul de vânzare a fost calculat și confirmat de către operator, poate fi inclus în oferta generală de prețuri sau în oferta de prețuri persoanlizată pentru un anumit client.

Definirea prototipului garantează marja de profit a comenzii

Pentru companiile care lucrează pe comandă, produsul nu se caracterizează prin specificații standard, pentru că este aproape întotdeauna un produs nou, diferit, care necesită o analiză atentă a tuturor componentelor sale. În mod normal, aceste companii produc numai după ce comanda clientului este efectiv preluată. În astfel de circumstanțe, operatorul trebuie să realizeze o estimare a costurilor pentru produs, să calculeze timpul necesar realizării lui pentru a putea crea oferta comercială și, doar după acceptarea acesteia, să organizeze producerea efectivă a bunului.

Necesitatea utilizării ariei Prototipuri rezulta adesea din faptul că bunul care face obiectul negocierii are caracteristici deosebit de personalizate, prin urmare, este necesară identificarea tuturor componentelor costului materialelor, costurilor de procesare și costurilor indirecte care trebuie atribuite comenzii, pentru a obține un cost global, care, cu un MarkUp corespunzător, va sta la baza definirii prețului real de vânzare. Deci compania începe realizarea produsului cerut de client cu siguranța obținerii marjei de profit predefinite pentru întreaga operație.

 

 

Area Prototipi gestionale Fluentis

Contactează-ne pentru mai multe informații

Unul dintre consultanții noștri se va ocupa de cererea ta și îți va răspunde cât mai curând posibil