Aria Project
Calitate

Planifică și controlează cu managementul calității


În Fluentis ERP, aria de Management a Calității este reprezentată de un set de proceduri care vizează oferirea unui concret suport organizațional, atât în contextul realizării unui produs, cât și al furnizării unui serviciu sau a gestionării personalului angajat, cu realizarea obiectivelor politicii de calitate. Sistemul de Management al Calității (SMQ), specific unei companii de producție, are ca obiectiv înregistrarea și gestionarea activităților legate de specificațiile indicate în standardul ISO 9001. În Fluentis ERP, aria Calitate este integrată cu procedurile de achiziție, producție, proiectare, logistică și managementul personalului.

PUNCTE FORTE

 • Documente de origine externă - Norme și Legi
 • Documente de origine internă - Check-list
 • Control articole (Fișe tehnice, Planuri de control, Control articole, Certificate de analiză)
 • Reclamații și neconformități
 • Acțiuni corective
 • Calibrare instrumente
 • Certificate
 • Calificare furnizori
 • Management Resurse Umane

Ce poți face cu Managementul Calității din aplicația Fluentis?

MODUL DOCUMENTE
DE ORIGINE EXTERNĂ

Permite catalogarea tuturor documentelor provenite din surse externe companiei (legi, reguli, manuale de utilizare și întreținere, regulamente, declarații de conformitate, specificații tehnice, fișe tehnice de securitate etc.).
Puncte forte:

 • Catalogarea prevede gestionarea reviziilor
 • Alocări în locații pentru o urmărire imediată
 • Gestionarea distribuțiilor către personal/funcțiile implicate

MODUL DOCUMENTE
DE ORIGINE INTERNĂ

Permite catalogarea documentelor provenite din surse interne companiei (Organigrama, Procese, Proceduri, Specificații de furnizare, Instrucțiuni de exploatare etc.).
Puncte forte:

 • Gestionarea edițiilor și reviziilor
 • Alocări în locații pentru o urmărire imediată
 • Gestionarea distribuțiilor către personal/funcțiile implicate

Permite, de asemenea, catalogarea:

 • modulelor
 • check list-urilor
 • consemnărilor meetingurilor

CONTROL
ARTICOLE

Ce poți face cu acest modul:

 • registrul fișelor tehnice ale fiecărui
  articol
 • registrul planurilor de control
 • gestionarea controlului articolelor
 • emiterea certificatelor de analiză

RECLAMAȚII
NECONFORMITĂȚI

Ce poți face cu acest modul:

 • gestionarea reclamațiilor clienților
 • gestionarea neconformităților interne și la furnizor

ACȚIUNI
CORECTIVE

Documentul catalogează acțiunile pentru eliminarea cauzelor neconformității, pentru a preveni repetarea acestora și permite înregistrarea tuturor acțiunilor care vizează:

 • analizarea neconformitățile (inclusiv reclamațiile clienților)
 • identificarea cauzelor nerespectării
 • evaluarea necesității de a lua măsuri pentru a se asigura că nu se repetă neconformitățile
 • determinarea și realizarea acțiunilor necesare
 • înregistrarea rezultatelor acțiunilor efectuate;
 • examinarea eficienței acțiunilor corective efectuate

CALIBRARE
INSTRUMENTE

Acest modul permite:

 • catalogarea tuturor instrumentelor adecvate pentru monitorizarea și măsurarea produsului pentru a-l defini în conformitate cu cerințele specifice
 • înregistrarea certificatelor de calibrare externe și interne efectuate
 • planificarea activităților de calibrare
 • crearea registrului instrumentelor de măsură
 • gestionarea calibrării instrumentelor

CALIFICARE
FURNIZORI

Prevede atribuirea informațiilor necesare pentru a permite evaluarea și selectarea furnizorilor pe baza capacității lor de a furniza un produs care respectă cerințele dorite, stabilește criteriile de selecție, evaluare și reevaluare a furnizorilor.

GESTIONARE
PERSONAL

Permite catalogarea tuturor angajaților, a datelor lor personale și a datelor contractuale.

Contactează-ne pentru mai multe informații

Unul dintre consultanții noștri se va ocupa de cererea ta și îți va răspunde cât mai curând posibil