Soluția ERP pentru companiile de Producție Confecții Metalice

Dorești să afli mai multe despre soluțiile ERP ale Fluentis potrivite companiei tale?


  Soluția ERP pentru companiile de Producție Confecții Metalice, care trebuie să administreze producția pe proiect

  Fluentis ERP prezintă o suită de soluții tehnologice avansate, proiectată și dezvoltată pentru a susține necesitățile companiilor de producție pe comandă de utilaje și instalații, a filierei și a relațiilor lor internaționale. Acest sector este alcătuit din diferite tipuri de companii care își gestionează propriile activități cu strategii de producție legate de lucări pe comandă, Engineering To Order.

  • Integrare cu CAD și PDM pentru proiectarea produsului
  • Configurator de produs
  • Certificare producție pe proiect
  • Gestionare și planificare producție pe comandă și proiect
  • Integrarea Industry 4.0 a mașinilor
  • Planificare resurse: umane, materiale și centre de lucru
  • Control producție și progresul relativ
  • Soluție integrată în contextul grupurilor de companii
  • Integrarea completă a proceselor administrative
  • Control de gesiune integrat
  • Aria Calitate integrată
  • Logistică și WMS integrate

  PLANIFICAREA PRODUCȚIEI
  ENGINEERING TO ORDER CU FLUENTIS ERP

  Fluentis ERP este o soluție specializată pentru producția de tip Engineering to order cu funcționalități și algoritmi care permit gestionarea tuturor proceselor de afaceri interne și externe pe tot ciclul de viață al produsului, de la Project Management, la vânzări, achiziții de materiale, programarea producției interne și/sau în sistem lohn, colectarea datelor de producție, fără a uita conexiunea cu Industry 4.0 a echipamentelor de producție și a depozitelor automate.

  Fluentis ERP este o pârghie importantă pentru competitivitate, cu integrarea completă a întregii filiere, cu ajutorul partajării automate a informațiilor între clienți finali, furnizori și terți. Fluentis ERP include APP-uri care permit companiei să integreze terții, gestionând fluxul de informații cu privire la lucrările contractate și colectarea progreselor aferente, fără a uita soluțiile care integrează APP-urile pentru dezvoltarea afacerilor precum CRM, E-commerce, B2B și B2C. Toate acestea se reunesc în controlul de gestiune, conectat la aria administrativă și la trezorerie.

  Cresc, astfel, flexibilitatea și calitatea serviciului, factori determinanți pentru succesul companiilor din sectorul de producție pe comandă, care le permit să facă față provocărilor unei piețe în continuă schimbare.

  Fluentis ERP include Add-on integrate, cum ar fi Business Analytics, cu tablouri de bord care monitorizează KPI-urile companiei, WMS Fluentis Mobile care gestionează, cu o aplicație touch, toate mișcările materialelor de la acceptare la logistica internă, până la expediție.

  Dorești să afli mai multe despre soluțiile ERP Fluentis potrivite companiei tale?


   Puncte forte ale soluției Fluentis pentru Producția de Mașini și Instalații:

   INTEGRARE CAD ȘI PDM PENTRU PROIECTAREA PRODUSULUI

   Fluentis este echipat cu un conector, BizLink, care permite integrarea sistemelor CAD și PDM (Product Data Management), recunoașterea automată în Fluentis ERP a datele tehnice provenite din proiectare, de la biroul tehnic și gestionarea întregul ciclu de viață al produsului.

   CONFIGURATOR
   DE PRODUS

   Cu configuratorul de produs Fluentis poți integra distribuitorii, clienții și agenții pentru a stabili produsul, prin intermediul unei configurări atât comerciale, cât și tehnice, optimizând astfel procesul comercial și evitând blocajul la nivelul biroului tehnic. Prin configuratorul produsului poți seta întrebări, limite, reguli și orice este necesar pentru identificarea produsului, creându-i astfel propriul registru, lista de componente, ciclul de lucru și prețul de vânzare. Acest lucru va facilita crearea bugetului și codificarea articolelor, optimizând timpii și evitând erorile.

   CALCULARE COST DE PRODUCȚIE PE PROIECT

   Cu Fluentis vei avea posibilitatea de a automatiza culegerea datelor din producție, deja integrată cu partea de achiziții a materialelor, realizând în real time, calcularea costurilor comenzilor de producție și a proiectelor specifice interne și/sau ale clienților și monitorizarea rentabilității.

   INTEGRARE INDUSTRY 4.0 MAȘINI

   Soluția Fluentis ERP Manufacturing are un conector, BizLink, care permite comunicarea bidirecțională automată cu instalațiile, precum și cu tablouri de bord care monitorizează progresul și eficiența producției în timp real.

   GESTIONAREA ȘI PLANIFICAREA PRODUCȚIEI PE COMANDĂ ȘI PROIECT

   Soluția Fluentis ERP are o arie APS pentru planificarea producției pe Comandă/Proiect, care permite combinarea optimizării și flexibilității proceselor de producție și logistice cu limitele producției, disponibilitatea materialelor și resurselor productive, menținând conexiunea univocă dintre cerere și ofertă.

   PLANIFICARE RESURSE MATERIALE, UMANE ȘI CENTRE DE LUCRU

   Soluția de producție pe comandă a Fluentis ERP este dotată cu algoritmii MRP I și II pentru optimizarea achizițiilor de materiale negestionate pe comandă/proiect și a eficienței resurselor, CRP (Capacity Resource Planning) pentru gestionarea încărcărilor centrelor de lucru reprezentate în diagramele Gantt specifice.

   CONTROLUL PRODUCȚIEI ȘI AVANSĂRILE RELATIVE

   Soluția Fluentis ERP Manufacturing are propria soluție MES care permite controlul în timp real al stării și al utilizării resurselor (echipamente, instalații, personal) prin intermediul unor tablouri de bord specifice. Procedurile Fluentis MES permit detectarea timpilor de producție prin intermediul tablourilor de bord toutch sau bar-codes, expedierea lucrărilor în sistem lohn, cu evidențierea automată a avansării. Graficele sunt de asemenea disponibile pentru controlul imediat al performanței fiecărei resurse sau instalații.

   SOLUȚIA INTEGRATĂ ÎN GRUPUL DE FIRME

   Soluțiile Fluentis sunt multi-companie, chiar și în aceeași bază de date, multi-fiscalitate, multilingve și multi-devize. Funcțiile de Intercompany sunt, de asemenea, disponibile pentru a automatiza crearea și circulația informațiilor între companiile aceluiași grup corporativ.

   INTEGRARE COMPLETĂ A PROCESELOR ADMINISTRATIVE

   Soluția ERP Fluentis conține și Aria Administrativă pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale interne și externe. Pentru companiile distribuite în diferite țări, este disponibilă o listă cu obligațiile fiscale străine, prezente în mod nativ în Fluentis sau integrate prin intermediul unor soluții internaționale specifice. Cu Aria Trezoreriei vei putea gestiona toate fluxurile financiare, în special cash flow-ul companiei.

   CONTROL DE GESTIUNE
   INTEGRAT

   Cu modulul Control de Gestiune, poți distribui costurile și veniturile în mod detaliat și pe destinație. În acest fel, vei obține două rezultate: o contabilitate specifică pe comenzi/proiect, cu rapoarte și grafice care evidențiază rentabilitatea, și o contabilitate pe centre de costuri, care colectează costurile atribuite fiecărui departament și resursă. Controlling permite, de asemenea, obținerea situațiilor financiare temporare cu diferite modele de reclasificare, cu generarea automată a informațiilor necesare pentru a monitoriza și ghida administrarea companiei prin diagrame și grafice pentru a facilita analiza și interpretarea.

   ARIA CALITATE
   INTEGRATĂ

   Fluentis ERP are propria sa arie de Calitate integrată, care permite definirea planurilor de control ale articolelor pe furnizor, cu definirea frecvenței relative în baza performanțelor evidențiate. Aria Calitate oferă posibilitatea de a califica toți furnizorii, care vor fi evaluați pe baza verificărilor prevăzute de planul de control. Aceleași verificări pot fi efectuate în timpul procesului de producție internă, informând automat managerul de control al calității, printr-un workflow, despre acțiunile care trebuie efectuate pentru a gestiona reclamațiile clienților și neconformitățile interne și externe și pentru a lua măsurile corective necesare.

   LOGISTICĂ ȘI WMS
   INTEGRATE

   Fluentis ERP deține funcționalități specifice, capabile să crească eficiența logisticii interne și externe cu ajutorul WMS Fluentis Mobile. Acesta funcționează în contexte Wi-Fi, cu device touch screen, conectat via Web Services la partea ERP, oferind suport pentru o mai mare flexibilitate și viteză, cu informații în timp real și cu reducerea erorilor. WMS Fluentis Mobile definește structura fizică a depozitelor, astfel încât să se obțină unicitatea locațiilor. În particular, procedurile intervin în automatizarea proceselor de încărcare și descărcare a materialelor, în optimizarea ieșirilor și a logicii de depozitare a lor și în accelerarea executării ordinelor și primirii materialelor.

   Este prevăzută gestionarea completă a loturilor, obținând rapiditate și precizie în activitățile operatorilor, prin optimizarea timpilor, reducerea erorilor și garantarea urmăririi complete a materialelor. Sistemul este dotat, de asemenea, cu funcționalitățile necesare gestionării fazelor periodice de verificare a stocurilor și inventarului.

   Câteva dintre companiile care au ales Fluentis ERP

   Câteva dintre companiile care au ales Fluentis ERP

   Contactează-ne pentru mai multe informații

   Unul dintre consultanții noștri îți va răspunde cât mai curând posibil