Soluția ERP
pentru sectorul
Imprimare Materii Plastice

Dorești să afli mai multe despre soluțiile ERP ale Fluentis potrivite companiei tale?


  Performanța companiei crește odată cu programarea producției, colectarea automată a datelor de producție și conexiunea Industry 4.0 a instalațiilor

  Fluentis ERP prezintă o suită de soluții avansate tehnologic, proiectată și dezvoltată pentru a susține necesitățile companiilor de imprimare a materiilor plastice, a filierei și a relațiilor lor internaționale. Acest sector este alcătuit din diferite tipuri de companii care își gestionează propriile activități cu strategii de producție legate de lucări pe comandă Engineering To Order.

  • Control producție și progresul relativ
  • Management și planificare producție
  • Planificare resurse: umane, materiale și centre de lucru
  • Integrarea Industry 4.0
  • Calculare costuri producție
  • Aria Calitate integrată
  • Soluție scalabilă care acoperă toate domeniile de activitate
  • Soluție integrată în contextul grupurilor de companii
  • Integrarea completă a proceselor administrative
   și de trezorerie
  • Control de gesiune integrat
  • Logistică și WMS integrate

  INOVEAZĂ
  PENTRU A CREȘTE

  Fluentis ERP conține proceduri și algoritmi indispensabili companiilor care imprimă materiale plastice. Permite gestionarea tuturor proceselor de afaceri interne și externe pe întregul ciclu de viață al produsului, de la planificarea producției interne și/sau în sistem lohn, la gestionarea matrițelor și instrumentelor, la colectarea datelor de producție, la vânzări, la aprovizionarea cu materiale, fără a uita conexiunea Industry 4.0 a echipamentelor de producție și a depozitelor automate.

  Fluentis ERP reprezintă o pârghie importantă pentru competitivitate, cu integrarea completă a întregii filiere, cu ajutorul partajării automate a informațiilor între clienți finali, furnizori și terți. Fluentis ERP include APP-uri care permit companiei să integreze terții, gestionând fluxul de informații cu privire la lucrările contractate și colectarea progreselor aferente, fără a uita soluțiile care integrează APP-urile pentru dezvoltarea afacerilor, cum ar fi: CRM, Ecommerce B2B și B2C. Toate acestea se unesc în controlul de gestiune, conectat la aria administrativă și la trezorerie.

  Cresc, astfel, flexibilitatea și calitatea serviciului, factori determinanți în succesul companiilor din sectorul imprimării materialelor plastice, care le permit să facă față provocărilor unei piețe în continuă schimbare.

  Fluentis ERP include Add-on integrate, cum ar fi: Business Analytics, cu tablouri de bord care monitorizează KPI-urile companiei și WMS Fluentis Mobile care gestionează toate mișcările materialelor de la acceptare, la logistica internă și la livrare.

  Dorești să afli mai multe despre soluțiile ERP ale Fluentis potrivite companiei tale?


   Puncte forte ale soluției Fluentis pentru Imprimarea materiilor plastice:

   CONTROLUL PRODUCȚIEI ȘI AVANSĂRILE RELATIVE

   Fluentis ERP pentru imprimarea materiilor plastice are propria soluție MES care permite controlul în timp real al stării și al utilizării resurselor (echipamente, instalații, personal) prin intermediul unor tablouri de bord specifice. Funcțiile Fluentis MES permit detectarea timpilor de producție prin intermediul tablourilor de bord toutch sau bar-codes, expedierea lucrărilor în sistem lohn, cu evidențierea automată a avansării. Sunt disponibile și grafice pentru controlul imediat al performanței fiecărei resurse sau instalații.

   GESTIONARE ȘI PLANIFICARE PRODUCȚIE

   Soluția Fluentis ERP pentru imprimarea materiilor plastice include aria APS pentru planificarea producției, care permite combinarea optimizării și flexibilității proceselor de producție și logistice cu limitele producției, disponibilitatea materialelor, resurselor și respectarea datei de livrare.

   PLANIFICAREA RESURSELOR: MATERIALE, UMANE ȘI CENTRE DE LUCRU

   Soluția Fluentis ERP pentru imprimare materiil plastice conține aria Planificare dotată cu algoritmi ATP (Available To Promise) pentru aria comercială, MRP I și II pentru optimizarea achiziției materialelor și eficienței resurselor, CRP (Capacity Resource Planning) pentru gestionarea încărcărilor centrelor de lucru reprezentate în diagramele Gantt specifice.

   INTEGRARE INDUSTRY 4.0 MAȘINI

   Soluția Fluentis ERP are o arie APS pentru planificarea producției pe Comandă/Proiect, care permite combinarea optimizării și flexibilității proceselor de producție și logistice cu limitele producției, disponibilitatea materialelor și resurselor productive, menținând conexiunea univocă dintre cerere și ofertă.

   CALCULARE COST
   PRODUCȚIE

   Soluția Fluentis ERP are un conector, BizLink, care permite comunicarea bidirecțională automată cu instalațiile, precum și cu tablouri de bord care monitorizează progresul și eficiența producției în timp real.

   ARIA CALITATE
   INTEGRATĂ

   Fluentis ERP are propria sa arie de Calitate integrată, care permite definirea planurilor de control ale articolelor pe furnizor, cu definirea frecvenței relative în baza performanțelor evidențiate. Aria Calitate oferă posibilitatea de a califica toți furnizorii, care vor fi evaluați pe baza verificărilor prevăzute de planul de control. Aceleași verificări pot fi efectuate în timpul procesului de producție internă, informând automat managerul de control al calității, printr-un workflow, despre acțiunile care trebuie efectuate pentru a gestiona reclamațiile clienților și neconformitățile interne și externe și pentru a lua măsurile corective necesare.

   SOLUȚIE SCALABILĂ CU ACOPERIREA TUTUROR ARIILOR COMPANIEI

   Fluentis ERP este o soluție completă care acoperă toate ariile companiei, fără necesitatea de a integra soluții externe. Prezența bunelor practici preconfigurate și parametrizate permit o eficiență majoră în faza de implementare a proiectului.

   SOLUȚIA INTEGRATĂ ÎN GRUPUL DE FIRME

   Soluțiile Fluentis sunt multi-companie, multi-fiscalitate, multilingve și multi-devize. Procedurile de Intercompany sunt, de asemenea, disponibile pentru a automatiza crearea și circularea informațiilor între companiile aceluiași grup corporativ.

   INTEGRARE COMPLETĂ A PROCESELOR ADMINISTRATIVE

   Soluția ERP Fluentis conține și Aria Administrativă pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale interne și externe. Pentru companiile distribuite în diferite țări, este disponibilă o listă cu obligațiile fiscale străine, prezente în mod nativ în Fluentis sau integrate prin intermediul unor soluții internaționale specifice. Cu Aria Trezoreriei vei putea gestiona toate fluxurile financiare, în special cash flow-ul companiei.

   CONTROL DE GESTIUNE INTEGRAT

   Cu modulul de Control de Gestiune, poți distribui costurile și veniturile în mod detaliat și pe destinație. În acest fel, vei obține două rezultate: o contabilitate specifică pe comenzi/proiect cu rapoarte și grafice specifice care evidențiază rentabilitatea și o contabilitate pe centre de costuri, care colectează costurile atribuite fiecărui departament și resursă și îți permite să le calculezi valoarea. Controlul permite, de asemenea, obținerea situațiilor financiare temporare cu diferite modele de reclasificare, cu generarea automată a informațiilor necesare pentru a monitoriza gestionarea companiei, cu diagrame și grafice pentru a facilita analiza și interpretarea.

   LOGISTICĂ ȘI WMS
   INTEGRATE

   Fluentis ERP deține funcționalități specifice, capabile să crească eficiența logisticii interne și externe cu ajutorul WMS Fluentis Mobile. Acesta funcționează în contexte Wi-Fi, cu device touch screen, conectat via Web Services la partea ERP, oferind suport pentru o mai mare flexibilitate și viteză, cu informații în timp real și cu reducerea erorilor. WMS Fluentis Mobile definește structura fizică a depozitelor, astfel încât să se obțină unicitatea locațiilor. În particular, procedurile intervin în automatizarea proceselor de încărcare și descărcare a materialelor, în optimizarea ieșirilor și a logicii de depozitare a lor și în accelerarea executării ordinelor și primirii materialelor.

   Este prevăzută gestionarea completă a Loturilor, obținând rapiditate și precizie în activitățile operatorilor, prin optimizarea timpilor și reducerea erorilor și garantarea urmăririi complete a materialelor. Sistemul este dotat, de asemenea, cu procedurile necesare gestionării inventarului și a fazelor periodice de verificare a stocurilor.

   DOREȘTI SĂ STII MAI MULTE?

   Scrie-ne un mesaj utilizând
   formularul următor

   Sectorul Imprimare Materii Plastice

    

   DOREȘTI SĂ STII MAI MULTE?

   Scrie-ne un mesaj utilizând formularul următor

   Sectorul Imprimare Materii Plastice

    

   Ce spun cei care au ales
   Fluentis ERP

   Contactează-ne pentru mai multe informații

   Unul dintre consultanții noștri se va ocupa de cererea ta și îți va răspunde cât mai curând posibil