Management Vânzări
și Distribuție

Managementul vânzărilor și al distribuției nu mai este o problemă


Management Vânzări al Fluentis ERP este structurat pe diferite module aplicative, destinate gestionării îndeosebi a departamentului comercial. Fluxul de documente este proiectat pentru a primi, după procesul din CRM, ofertele relative la clienți sau la noile contacte. Aria este conectată cu fluxurile Planificării și Producției , contribuind la definirea DEMAND PLANNING-ului companiilor de tip „Make To Order”, „Engineering to Order” sau „Assembly To Order”. Aria vânzări este conectată și cu Aria Contabilă, pentru gestionarea administrativă a documentelor de vânzare și, în final, cu Controlul de Gestiune, pentru analiza rentabilității fiecărui proces de vânzare efectuat.

PUNCTE FORTE

  • Gestionare ordine
  • Algoritmi ATP (Available to Promise)
  • Campanii de marketing
  • Calcul comisioane
  • Gestiune Prețuri pentru GDO
  • Matrice inserare cantitate pentru “Talie/Culoare” utilizând Extra-Data
  • Integrare cu PEPPOL/NSO
  • Integrare cu Extra Data (Configurator)

Ce poți face cu aria Vânzări a Fluentis ERP?

OFERTE
DE VÂNZĂRI

Se pot introduce și actualiza ușor prețurile de vânzare. Permite importarea ofertelor în format electronic, direct din aplicație. Permite gestionarea discounturilor, reducerilor și prețurilor pe eșaloane, prețurilor pe cantități și intervalele de prețuri pentru articole cu variante. Prin crearea formulelor pentru actualizarea ofertelor de vânzăre, pornind de la un preț din oferta de achiziție sau vânzare sau de la un cost de gestiune, se pot actualiza în bloc ofertele formulei. Permite creearea ofertelor de prețuri din documentele de achiziție: ordine, avize de livrare, facturi, oferte de prețuri și registrul articolelor.

OFERTE

Permite inserarea ofertelor destinate contactelor care nu sunt încă clienți, extragând prețurile din oferte, asociind agenții, metodele de plată, reducerile și cheltuielile. Este gestionat și versioning-ul ofertelor; oferta poate fi convertită în ordin client.

ORDINE
CLIENȚI

Gestionează inserarea ordinelor clientului, preluând automat toate datele inserate clientului în registrul său: tipuri de plată, discounturi, agenți, cheltuieli. Pot fi rezervate loturi și numere de serie. Este gestionată executarea totală în avize și facturi și crearea ordinelor furnizori conectate direct la ordinul clientului.

DEFINIRE
POLITICI DE DISCOUNT

Modulul a fost creat pentru a răspunde necesităților tipice companiilor comerciale, care lucrează cu cataloage naționale și categorii de discount. Pot fi actualizate categoriile de discount client automat din categoriile de discount furnizor.

AVIZE DE
DE VÂNZĂRI

Permite crearea documentului de transport prin executarea directă a ordinului sau din listele de ieșire, care pot fi conectate la ordinul clientului. Avizele sunt conectate direct cu logistica pentru înregistrarea mărfurilor. Se pot insera loturile și numerele de serie pentru articolele de expediat.

FACTURI
DE VÂNZĂRI

Facturile pot fi create prin introducerea manuală a tuturor datelor, prin executarea, integrală sau parțială, a ordinelor de la clienți sau prin valorizarea documentelor de transport. Modulul permite facturarea și gestionarea avansurilor clienților, în special gestionarea istoricului avansului, cu afișarea angajamentelor rămase deschise și stornarea facturilor și gestionarea închiderii lucrării la comandă cu stornarea avansurilor înregistrate. De asemenea, este posibilă verificarea prețurilor și metodelor de plată și contabilizarea automată a facturii, facilitând astfel operațiunile contabile.

MANAGEMENT
AGENȚI/COMISIOANE

Fiecărui agent i se pot atribui diferite tipuri de comisioane cu o anumită prioritate de aplicare a acestora. Este posibilă gestionarea comisioanelor pe client, pe zonă, pe oferta de prețuri, pe articol, pe categorii comisioane client sau prin configurarea datelor personalizate care contribuie la determinarea procentelor de comision. Fiecare agent poate avea lichidarea comisioanelor, luând în considerare: ordinul, livrarea, facturatul, încasările totale sau parțiale. Permite operatorului să gestioneze, să controleze și să proceseze calculul comisioanelor agenților. Aplicația permite: generarea (automată sau manuală) a lichidărilor; crearea onorariului profesionistului; tipărirea situației agenților, a comisioanelor acumulate și a lichidărilor.

GESTIONE
P.O.S.

Reprezintă posibilitatea de a gestiona vânzarea produselor cu eliberarea chitanței. Modulul permite urmărirea articolul cu codul de bare pentru a permite emiterea rapidă a chitanței. Procedura funcționează cu principalele instrumente de emitere ale bonului, chiar și electronic.

Contactează-ne pentru mai multe informații

Unul dintre consultanții noștri se va ocupa de cererea ta și îți va răspunde cât mai curând posibil