Management Sistem Lohn

Management Sistem Lohn

Verifică și gestionează timpii de execuție și activitățile terților cu aria Sistem Lohn oferită de Fluentis

Management Sistem Lohn permite crearea ordinelor în sistem lohn fie manual din producție, fie automat prin confirmarea propunerilor de reaprovizionarea generate de procedurile de analiză a necesarului.

După ce ordinele au fost trimise furnizorilor terți, aplicația gestionează emiterea documentelor de transport al materialelor (luând în considerare materialele furnizate direct de terți și stocul acestora în depozit) și, la sfârșit, încărcarea documentelor de transport de achiziție care descarcă depozitul terțului.

Aria Sistem Lohn este integrată cu lista componentelor și permite gestionarea codurilor articolelor reintrate de la terț, cu ajutorul organizării reintrărilor. Toate acestea sunt integrate cu gestionarea ofertelor de prețuri, ceea ce permite atribuirea prețului pe cod și pe cod-fază. 

Sistem lohn schimb cod și Sistem lohn fază

Fluentis ERP permite gestionarea simplă și eficientă a activităților la terți, datorită unei proceduri gândite să furnizeze un suport dual, relativ la sistemul lohn cu schimb de cod și sistemul lohn pe fază.

În primul caz, la nivelul listei componentelor, se inserează parametrii necesari reperării în articol a informațiilor relative la prelucrarea externă.

În al doilea caz, la nivelul ciclului de producție, este posibil să se definească dacă acesta este intern sau extern. În baza parametrilor selectați pentru terț, acesta va fi încărcat la procesarea externă iar la returnarea produsului semifabricat va fi posibilă descărcarea depozitului de materiale de la terț și încărcarea automată a produsului semifabricat în depozitul central.
În cazul în care compania nu are o producție internă, se poate configura mediul sistem lohn pentru a obține gestionarea livrărilor dintre terți. Aceasta înseamnă a dezvolta un context de producție care conține toate lucrările externe, unde livrarea dintre terți are loc la sfârșitul fiecărei lucrări

Module Aplicative > Management Sistem Lohn > Fluentis ERP

Ordine
Sistem Lohn

Ordinele în sistem lohn pot fi introduse manual sau generate automat de planificatorul de producție (MS).
Ordinul în sistem lohn, foarte asemănător cu ordinul furnizorului, indică o serie de informații precum: cantitățile de semifabricate care urmează să fie produse, cantitățile de materiale care urmează să fie utilizate, cantitățile de materiale care urmează să fie livrate la terț pe baza stocului efectiv, precum și definirea unei serii de informații, cum ar fi termenii pentru reintrare ai materialului prelucrat.

FUNCȚIONALITĂȚI

  • Gestionarea ordinelor în SL, cu indicarea materialului ce urmeaza a fi livrat, utilizat și returnat
  • Generarea automată a ordinelor în SL din planificare

Avize
Sistem Lohn

Procedura permite executarea ordinului in SL și realizarea unui aviz de livrare a materialului către terț, descărcând deci marfa la depozitul central și ținând evidența depozitului acesteia în depozitul terțului.
Este posibilă administrarea unui depozit unic, care să grupeze toți terții, mai exact „Mărfuri la terți” și definirea stocului în baza cheii „cont sintetic-analitic” a terțului.

FUNCȚIONALITATE

  • Avize de livrare către terți, executând ordinele în SL emise

Reintrări
Sistem Lohn

Gestionarea reintrărilor permite încărcarea bunului prelucrat la depozitul central și descărcarea materialelor pe care terțul le-a consumat de-a lungul procesului său productiv. In acest caz, sunt evidențiate și eventualele pierderi din producție.

FUNCȚIONALITĂȚI

  • Gestionarea reintrărilor de la terți cu indicarea cantităților returnate
  • Executarea ordinelor în SL
  • Generarea automată a facturii

Oferte
Terți

Cu acest modul din aria Management Sistem Lohn este posibilă definirea tarifelor care sunt asociate terțului la procesarea semifabricatelor. Permite, în plus, definirea unui preț pentru fiecare tip de „fază de lucru” în contextul unui anume tip de produs semifabricat.

FUNCȚIONALITĂȚI

  • Gestionarea listelor de prețuri ale terților pe codul articolului și faza de procesare
  • Gestionarea prețurilor pe eșaloane
  • Duplicarea și întreținerea listelor de prețuri

 

Află opinia celor care au ales deja
Fluentis ERP

Contactează-ne pentru mai multe informații despre aria Sistem Lohn

Unul dintre consultanții noștri îți va răspunde cât mai curând posibil