Încercați Fluentis gratuit 15 zile
Login
Contacte

Management Prototipuri

Încercați gratuit
Cereți informații

Proiectarea, element fundamental pentru Managementul Proiectelor

Aria Prototipuri reprezintă răspunsul la modelul ETO (Engineering To Order), tipic companiilor din sectorul de producție sau instalații, care operează pe comandă și care prevede crearea unui produs „personalizat” pentru un anumit client, aproape întodeauna diferit.

Pentru companiile care lucrează pe comandă, produsul nu se caracterizează niciodată prin specificații standard, pentru că este aproape întotdeauna un produs nou, diferit, care necesită o analiză atentă a tuturor componentelor sale. În mod normal, aceste companii produc numai după ce comanda clientului este efectiv preluată.
În astfel de circumstanțe, operatorul trebuie să realizeze o estimare a costului produsului, să calculeze timpul necesar realizării lui pentru a putea crea oferta comercială și, doar după acceptarea acesteia, să organizeze producerea efectivă a bunului.

Module și Funcționalități

Descărcați broșura

  Definirea prototipului garantează marja de profit a comenzii

  Necesitatea utilizării unui software ERP care include aria de Management Comenzi, rezultă adesea din faptul că bunul care face obiectul negocierii are caracteristici foarte personalizate.

  Prin urmare, este necesară identificarea tuturor componentelor costului materialelor, costurilor de procesare și costurilor indirecte care trebuie atribuite comenzii, pentru a obține un cost global, care, cu un MarkUp corespunzător, va sta la baza definirii prețului real de vânzare.

  Deci compania începe realizarea produsului cerut de client cu siguranța obținerii marjei de profit prevăzute pentru întreaga operație.

  Descărcați broșura

  Opiniile celor care au ales Fluentis

  Cu utilizarea Fluentis, am obținut avantaje semnificative, atât din punct de vedere hardware, datorită posibilității de a utiliza mașini virtuale, cât și din punct de vedere software. În comparație cu experiențele anterioare, Fluentis are o interfață de utilizator modernă și intuitivă, ceea ce a permis accelerarea operativității utilizatorilor din diferite domenii funcționale. Sunt foarte mulțumit și de performanțe: configurarea fluxurilor de lucru este foarte flexibilă.

  - Giuseppe Traficante, EDP Manager

  Gruppo Tosto

  Integrare cu lista de componente / cicluri

  După definirea tuturor componentelor necesare, la orice nivel al listei componentelor din prototip, se poate crea lista componetelor aferente și analiza eventualele diferențe. Această abordare ajută operatorul în momentul determinării caracteristicilor produsului.

  Cu ajutorul acestei funcționalități se poate evita reconstruirea structurii produsului în modulul ‘Lista componente’ după ce oferta a fost confirmată de client. Aceeași procedură este operativă în contextul ciclurilor de lucru în care, după ce anterior s-au definit fazele de prelucrare și s-a confirmat alocarea, este posibilă și obținerea ciclului de lucru așa cum este definit în structura prototipului.

  Funcționalități

  • Preluare date din diverse liste de componente și cicluri de lucru.
  • Actualizarea listelor de componente și a ciclurilor de lucru standard

  Calcul costuri și timpi

  Calculul costurilor se realizează pentru determinarea costului inițial, rezultat din însumarea tuturor costurilor materialelor și ale fazelor de lucru. La acest cost inițial obținut se pot adăuga alte componente de cost pentru a determina cost total.
  Cu pasul următor, cu ajutorul unui markup definit în mod corespunzător de către operator, se stabilește un preț de vânzare real.
  Acest proces, pe lângă costuri și venituri, permite și definirea timpului de producție pentru fiecare fază, care reprezintă împreună timpul global pentru obținerea produsului finit.

  Funcționalități

  • Asociere cu oferte de vânzare
  • Compararea simulării costurilor între clienți și oferte diferite pentru același produs

  Actualizare oferte

  Managementul Comenzilor este integrat cu fluxul ofertelor de vânzăre. După ce prețul de vânzare a fost calculat și confirmat de către operator, poate fi inclus atât în oferta generală de prețuri, cât și în oferta de prețuri persoanlizată pentru un anumit client.

  Ce poate face Fluentis ERP
  pentru compania dvs?

  Test gratuit 15 zile | Fără reînnoire automată | Acces imediat

  Infografica 2

  Contactați-ne pentru mai multe informații

   Doriți un răspuns imediat?

   Suntem la dispoziția dumneavoastră!

   +40 747 208 912

   Start chat