Management Comenzi – ETO

Management Comenzi – ETO

Management Comenzi și elementul său fundamental: proiectarea

Managementul Comenzilor (sau Aria Prototipuri) reprezintă răspunsul la modelul ETO (Engineering To Order), tipic companiilor din sectorul de producție sau instalații, care operează pe comandă și care prevede crearea unui produs „personalizat” pentru un anumit client, aproape întodeauna diferit.

Pentru companiile care lucrează pe comandă, produsul nu se caracterizează prin specificații standard, pentru că este aproape întotdeauna un produs nou, diferit, care necesită o analiză atentă a tuturor componentelor sale. În mod normal, aceste companii produc numai după ce comanda clientului este efectiv preluată.
În astfel de circumstanțe, operatorul trebuie să realizeze o estimare a costurilor pentru produs, să calculeze timpul necesar realizării lui pentru a putea crea oferta comercială și, doar după acceptarea acesteia, să organizeze producerea efectivă a bunului.

Definirea prototipului garantează marja de profit a comenzii

Necesitatea utilizării unui software ERP care include aria de Management Comenzi, rezultă adesea din faptul că bunul care face obiectul negocierii are caracteristici deosebit de personalizate.
Prin urmare, este necesară identificarea tuturor componentelor costului materialelor, costurilor de procesare și costurilor indirecte care trebuie atribuite comenzii, pentru a obține un cost global, care, cu un MarkUp corespunzător, va sta la baza definirii prețului real de vânzare.
Deci compania începe realizarea produsului cerut de client cu siguranța obținerii marjei de profit predefinite pentru întreaga operație.

Module aplicative > Management Comenzi > Fluentis ERP

Integrare cu
Lista componentelor / Cicluri

După definirea tuturor componentelor necesare, la orice nivel al listei componentelor din prototip, se poate crea lista componetelor relative și analiza eventualele diferențe. Această abordare ajută operatorul în momentul determinării caracteristicilor produsului.
Cu ajutorul acestei funcționalități se poate evita reconstruirea structurii produsului în modulul Lista componentelor după ce oferta este confirmată de client. Aceeași procedură este operativă în contextul ciclurilor de lucru în care, după ce s-au definit anterior fazele de prelucrare cu confirmarea alocării, este posibilă obținerea ciclului de prelucrare așa cum este definit în structura prototipului.

Gestione Commesse Integrazione con Distinta base

Calcul
Costuri și Timpi

Calculul costurilor se realizează pentru determinarea costului inițial, rezultat din însumarea tuturor costurilor materiale la cele ale fazelor de lucru. La acest cost obținut inițial se pot adăuga alte componente de cost pentru a determina cost total.
Cu pasul următor, cu ajutorul unui markup definit în mod corespunzător de către operator, se stabilește un preț de vânzare real.
Acest proces, pe lângă costuri și venituri, permite și definirea timpilor de producție pentru fiecare fază, care reprezintă împreună timpul global pentru obținerea produsului finit.

Funcționalități

  • Preluare date din liste de materiale și cicluri de lucru
  • Actualizare listă de materiale și cicluri standard de lucru
  • Asociere cu oferte de vânzare

Actualizare
Oferte

Procedura este integrată cu fluxul ofertelor de vânzăre. După ce prețul de vânzare a fost calculat și confirmat de către operator, poate fi inclus atât în oferta generală de prețuri, cât și în oferta de prețuri persoanlizată pentru un anumit client.

 

Descoperă opinia celor care au ales
Fluentis ERP

Contactează-ne pentru mai multe informații despre aria Management Comenzi

Unul dintre consultanții noștri îți va răspunde cât mai curând posibil