Cloud computing: definiție, best practice, avantaje

Facebook Facebook

Cloud computing: definiție, best practice, avantaje

cloud computing vantaggi

Cloud computing este una dintre tendințele majore care determină inovarea IT a unei companii, deoarece permite evitarea achiziționării de soluții software și hardware mai complexe, cu economii financiare evidente. Termenul „cloud” se referă la o serie de servicii sau software oferite de un furnizor la cererea unui client final, prin internet.

Prin urmare, sistemul de cloud computing include 3 factori:

- furnizor de servicii (cloud provider): se ocupă cu furnizarea diverselor tipuri de servicii (servere virtuale, stocare, aplicații complete) conform modelului „pay-per-use”;

- client administrator: alege și configurează serviciile oferite de furnizor, oferind, în același timp, o valoare adăugată precum aplicațiile software;

- client final: reprezintă utilizatorul real al acestor servicii.

În unele cazuri, clientul administrator și clientul final pot coincide. De exemplu, un client poate utiliza un serviciu de stocare pentru a face backup-ul propriilor date; în acest caz clientul final va configura și utiliza serviciul.

Este important să ne amintim că multe companii încearcă să prezinte ca fiind in „cloud” orice software furnizat ca serviciu (Software as a Service) și orice serviciu de infrastructură, chiar și atunci când unele caracteristici și funcționalități importante lipsesc.

Deci, care este „adevăratul” Cloud Computing?

Care ar trebui să fie caracteristicile și funcționalitățile unui serviciu „real” în modalitatea Cloud Computing? Conform American NIST (National Institute of Standards and Technology), cloud computing-ul este un model care permite accesul on-demand, din orice punct la un pool de resurse partajate, care poate fi pus la dispoziție rapid, cu efort minim de gestionare din partea furnizorului de servicii.

Caracteristicile și avantajele Cloud Computing

Datorită Cloud Computing se poate evita achiziționarea de software, hardware, sisteme de rețele și clustere de soluții IT simple sau complexe:

– investiții inițiale minime și posibilitatea de a utiliza modalitatea pay-per-use;

– autonomie majoră, interfață user friendly, pornire rapidă;

- fiabilitatea și continuitatea serviciului în sine, având în vedere că furnizorul, având ca activitate principală calitatea serviciului de cloud oferit, va avea tot interesul să garanteze un nivel înalt al serviciilor.

– Self service On Demand: utilizatorul serviciului trebuie să aibă posibilitatea de a modifica sau elimina diverse abilități, fără intervenția furnizorului de servicii.

- Acces distribuit: funcționalitățile sunt accesibile în orice moment și loc, dacă există acces la rețea.

– Resource pooling: resursele de calcul ale furnizorului sunt partajate și servesc mai mulți clienți, folosind un model multi-tenant.

- Scalabilitate rapidă și flexibilă: capacitățile pot fi puse la dispoziție în funcție de cererile momentului.

- Preț variabil și full inclusive: sistemele Cloud trebuie să poată controla și optimiza automat utilizarea resurselor și să poată genera rapoarte transparente privind utilizarea efectivă.

Modele de serviciu:

  1. Software as a Service (SaaS): model de distribuție software în care un producător dezvoltă, operează sau administrează o aplicație web, punând-o la dispoziția clienților prin internet. În acest fel, o companie poate accesa diferitele aplicații achiziționate printr-o interfață web personalizată.
  2. Platform as a Service (PaaS): companiei client i se garantează o platformă care suportă dezvoltarea de aplicații în cloud computing. Acest lucru permite programarea, testarea, implementarea și gestionarea aplicațiilor fără costurile și complexitatea asociate achiziționării, configurarii hardware-ului și software-ului.
  3. Infrastructure as a Service (IaaS): se referă la o externalizare avansată a tuturor resurselor ICT. i server, storage, appliance, switch, i sistemi di sicurezza, firewall, router etc. Oggi i provider sono arrivati a poter offrire in cloud grand parte della rete: in pratica, sul cloud può risiedere un intero data center virtuale, questo grazie al grandissimo sviluppo delle tecnologie cloud.

Modele de furnizare:

  1. Private Cloud: infrastructura cloud este folosită în întregime de o singură companie și poate fi la sediul companiei sau într-un data center extern, dar tot în proprietatea companiei sau folosit într-o formă de leasing.
  2. Public Cloud: infrastructura este pusă la dispoziția publicului și se află în centrul de date al furnizorului.
  3. Hybrid Cloud: se referă la un mod coordonat de administrare, utilizare a serviciilor IT într-un set de servicii cloud interne și externe. Cloud-ul hibrid este asociat cu faptul se pot muta resursele sau datele unui sistem în cloud sau înapoi în companie, oricând și într-o manieră absolut dinamică. Hybrid Cloud oferă așadar o soluție intermediară pentru primele două descrise anterior.

 

Înapoi la categoria TENDINȚE TEHNOLOGICE.

Facebook Facebook