Manufacturing are, de obicei, necesitatea de a gestiona în mod integrat ciclul de viață al produsului de la
proiectarea sa, la vânzare, la aprovizionarea cu materiale, la producție în concordanță cu timpii și
profitabilitatea companiei. Optimizarea și raționalizarea costurilor și resurselor tuturor acestor procese
poate reprezenta factorul de competitivitate al companiei pe piața de referință. Un ulterior avantaj poate
proveni de la reducerea filierei prin intermediul unei integrări depline și a schimbului de informații între
toți actorii, deci atât către clientul final, cât și către furnizori și terți. Sporesc astfel flexibilitatea
și calitatea serviciului
, factori determinanți în succesul companiilor din sectorul Manufacturing, care le
confruntă cu provocările unei piețe în continuă modificare.

În acest context, soluția Fluentis ERP reprezintă un suport indispensabil pentru reorganizarea
și optimizarea proceselor decizionale, pentru raționalizarea costurilor, controlul eficienței producției,
raționalizarea stocurilor de gestiune, controlul calității produselor și furnizorilor. Acest sector este
constituit din diverse tipuri de firme care gestionează activitatea proprie cu diverse strategii de producție:
câteva realizează produse în serie, deci orientate către logica Make To Stock, altele în schimb sunt legate
de producția pe comenzi și deci Make To Order. Vasta experiență din acest domeniu, a permis companiei Fluentis
să definească o metodă de lucru riguroasă pentru o mai bună desfășurare și controlare a proiectului de
implementare, cu un redus TCO și o recuperare mai rapidă a investiției.

Soluția Manufacturing a Fluentis ERP conține un MES (Manufacturing Execution System) care permite unirea optimizării
și flexibilității
proceselor productive și logistice cu aprovizionarea și disponibilitatea materialelor și resurselor
productive. Aria MES deține algoritmi ATP (Available To Promise) pentru a susține aria comercială, MRP I și II pentru
optimizarea aprovizionării cu materiale și eficiența resurselor, CRP (Capacity Resource Planning) pentru gestionarea
încărcării centrelor de lucru reprezentate și în diagrame Gantt specifice. Kitul de soluții departamentale, cum ar fi
Business Intelligence, favorizează monitorizarea indicatorilor de eficiență, sporind capacitatea de prevedere și
control în cadrul companiei. De asemenea, este posibilă activarea integrării sistemelor PDM (Product Data Management)
și creșterea eficienței biroului tehnic, încorporând automat în Fluentis ERP datele tehnice provenite din CAD, centralizând
informațiile și organizarea întregului ciclu de viață al produsului.

Fluentis ERP acționează și în domeniul calității, îmbunătățind controlul asupra materialelor primite și activând
trasabilitatea activităților de control și măsurare a produselor finite. Funcționalități specifice intervin și în
aria achiziții pentru managementul corect al furnizorilor și optimizarea aprovizionărilor. Fluentis ERP pune la
dispoziția departamentului de achiziții toate informațiile necesare unei selecții corecte a aprovizionării, în baza
diverșilor parametrii de evaluare, cum ar fi: prețul, lead time pentru aprovizionare, evaluarea furnizorului.

Funcționalitățile specifice sunt în măsură să crească eficiența logistica internă și externă cu o parte WMS Wi-Fi
cu device touch screen integrat pentru o mai mare flexibilitate și viteză, cu informații în timp real și diminuarea
erorilor. Procedurile intervin îndeosebi în automatizarea proceselor de încărcare și descărcare a materialelor, în
optimizarea ieșirilor și a modalităților de stocare a materialelor și în accelerarea executării ordinelor și primirii
materialelor.

Gestionarea loturilor și a numerelor de serie pentru completa trasabilitate a producțieie reprezintă unul din factorii
determinanți care garantează calitatea producției. Modulul nativ al CRM atinge obiectivul dublu de a organiza faza de
prevânzare și de a îmbunătăți procesul de vânzare cu instrumente inovative, care permit de a avea la dispoziție în permanență
informațiile relative la clienți și să se monitorizeze în permanență oportunitățile de afaceri. În plus, este posibilă
activarea configuratorului de produs care optimizează gestionarea ofertei comerciale, furnizând o calitate mai bună a
serviciului către client.

Case study