Gestiune și arhivare conținuturi și documente

ECM este tehnologia care reprezintă metodele, strategiile și instrumentele utilizate pentru a captura, gestiona, arhiva, conserva
și apoi furniza conținuturile și documentele relative la procesele organizative și de business inerente activității firmei. Documentele
inserate în aria ECM pot fi asociate la workflow-uri specifice care definesc ciclul de viață. Cu ECM ne propunem să facilităm și să
accelerăm gestionarea informațiilor firmei, reprezentate de documente de tip eterogen, prin intermediul unei metode de memorizare a
documentelor. Acestea apoi pot fi găsite cu ajutorul unor chei de căutare și de agregare de tip multidimensional.

Case study