Organizarea asistenței tehnice și întreținerii instalațiilor

EAM permite gestionarea asistenței tehnice și a întreținerii instalațiilor, planificând evenimentele atât ordinare,
cât și extraordinare. Administrează proprii clienți și instalațiile acestora pentru care se efectuează întreținerile
și intervențiile, organizează în mod automat întâlnirile în funcție de disponibilitatea tehnicianului, vizualizează
în formă grafică întâlnirile de planificat, de efectuat sau deja efectuate. Gestionează în plus raportul de control
și ordinul de lucru evidențiat pe tehnician și pe zile. La sfârșitul zilei descarcă automat din gestiune piesele de
schimb utilizate și generează informațiile pentru facturarea relativă.

Case study