Profilarea contactelor, campanii de marketing, newsletter, oferte și visit report.

Pentru a menține și a amplifica business-ul, este fundamentală și necesară o cunoaștere majoră și profundă a pieței, deci este importantă
structurarea informațiilor cu un instrument care permite o utilizare rapidă, completă și ușoară. CRM Fluentis a fost creat cu obiectivul de
a oferi companiei posibilitatea de a identifica, focaliza și realiza noi oportunități de business, structurând activitățile de marketing și
de pre-vânzare. Aplicația, bazată complet pe interfața Web, este dotată cu un motor de Work-Flow dinamic și grafic, prin intermediul căruia
se poate defini întregul flux de informații. CRM permite inserarea contactelor, gestionarea campaniilor de marketing, organizarea newsletter,
rapoartele vizitelor agenților, gestionarea devizelor și ale ordinelor.

Case study