Analiza performanței companiei și eficienței strategiilor de business

Business Intelligence Fluentis furnizează firmei instrumente evoluate din punct de vedere tehnologic, cu scopul de a înțelege progresul
organizării companiei și analizarea eficienței diverselor strategii de business. Business Intelligence a devenit astfel un element
fundamental pentru Business și un instrument cotidian atât pentru manageri, cât și pentru colaboratorii care au nevoie de date sigure
și actualizate în firmă. Unui Power User îi este conferită deplină autonomie pentru a crea sau modifica cu un simplu drag&drop mediul
statistic. Reprezentarea informațiilor se poate face cu ajutorul rapoartelor, graficilor, tabelelor sau Dashboard care pot fi configurate
în mod dinamic.

Case study